Ad fontes! 2018 - Nagrody Główne

Nagrodę Główną Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii I otrzymały: Amelia Bruś, Barbara Cierniak i Nadia Żaboklicka z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończy

k" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor ds. pedagogicznych szkoły: Weronika Biała.

Na temat Żołnierzy Wyklętych opracowano prezentację multimedialną, opisującą m. in. działania Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta" oraz kontrowersje dotyczące miejsca pochówku żołnierzy. Na temat Adama Asnyka opracowano prezentację, w której poeta jest przewodnikiem i opowiada o swoim życiu i twórczości. W odniesieniu do odzyskania niepodległości sporządzono plakat z konturami Polski, wokół których mieszczą się zdjęcia z obozu w Szczypiornie i wiersze patriotyczne.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu w kategorii I otrzymują Laura Kosmowska, Zuzanna Walczak i Karolina Sałata ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Agnieszka Fiechowska, dyrektor szkoły: Beata Zalewska.

Uczennice wykonały wyklejany obraz przedstawiający twarz Adama Asnyka przysłoniętą wydrukami z książek. Na temat niepodległości nakręcono film z podkładem muzycznym, w tle widoczne są archiwalia związane z obozem w Szczypiornie. Temat Żołnierzy Wyklętych podjęto w prezentacji multimedialnej, opisując m. in. działalność "Groźnego". Praca jest na wysokim poziomie, posiada bibliografię.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów w kategorii I otrzymały: Sandra Pietrzak, Oliwia Morawska, Anita Kuniczek ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Agnieszka Wańka.

Uczennice sporządziły plakat na czarnym tle z trzema mogiłami. Nawiązuje on do losu Żołnierzy Wyklętych. Dodatkiem jest opracowanie pisemne. W formie prezentacji multimedialnej opracowano zagadnienie odzyskania niepodległości. Grafika nawiązuje do naszych barw narodowych - bieli i czerwieni. Na temat Adama Asnyka sporządzono plakat z wklejonym tekstem z biogramem poety i szkicem jego twarzy.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu w kategorii II otrzymał Tymoteusz Kupczyński ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Katarzyna Marciniak, dyrektor szkoły: Agnieszka Wańka.
Uczeń otrzymał także Nagrodę Specjalną za wykonanie najlepszej pracy na temat wydarzeń marca 1968 r.

Uczeń oddał tradycyjne opracowanie pisemne z biogramem Adama Asnyka okraszone wierszami. Całość spisano na kredowych kartach, w bibliografii ujęto m. in. dzieła autorstwa Anety Kolańczyk. W odniesieniu do wydarzeń marca 1968 r. sporządzono plakat dotyczący wystąpień studenckich. Prezentacja multimedialna opowiada historię Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego. Ma ona nowoczesną oprawę graficzną, zawiera bibliografię.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu w kategorii II otrzymują: Julia Gaczyńska, Maria Jakubek, Kamila Strzałka ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, opiekun: Małgorzata Burdelak, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk.
Uczennice otrzymały także Nagrodę Specjalną za wykonanie najlepszej pracy na temat Kaliskich Towarzystw Muzycznych.

Na pracę składa się album pisany odręcznie na temat odzyskania niepodległości; plakat na temat Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, na którym odwzorowano oryginalny afisz z 1974 r.; płyta z filmem ilustrującym historię towarzystwa; odręcznie spisana biografia Adama Asnyka z fachową bibliografią i portretem poety. Praca łączy w sobie różne formy wykonania, jest ciekawa pod względem merytorycznym i wizualnym.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w kategorii II otrzymali: Julia Sotek, Oliwia Kelner, Kacper Górski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Agnieszka Fiechowska, dyrektor szkoły: Beata Zalewska.

Uczniowie wykonali makietę przedstawiającą muzyków grających przed siedzibą towarzystwa. Dodatkiem są skany archiwaliów z zasobu APK. Na temat Adama Asnyka wykonano album ze zbindowanych kart, na kredowym papierze. Ostatnim elementem jest prezentacja multimedialna w biało-czerwonych barwach na temat odzyskania niepodległości.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu w kategorii III otrzymali: Filip Kowalski, Julia Sobczak i Wiktoria Wróbel z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Remigiusz Przybył, dyrektor szkoły: Urszula Janczar.

W odniesieniu do Adam Asnyka wykonano malunek jego twarzy. Miniaturowy mural symbolizuje pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Na temat Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego nakręcono film z podkładem muzycznym. Uczniowie umiejętnie połączyli kilka form przekazu, co sprawia, że praca robi pozytywne wrażenie.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu w kategorii III otrzymały: Justyna Surma, Klaudia Broll i Sara Michalak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.

Uczennice przygotowały tradycyjne opracowanie pisemne na temat historii Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego. W odniesieniu do Adama Asnyka wykonano rysunek miejsc, w których poeta przebywał, opracowano także jego biogram. Odnośnie odzyskania niepodległości uczennice oddały listy pisane z perspektywy patrioty zaangażowanego w działania sztabu wojskowego w 1918 r. Dodatkiem są nadpalone zdjęcia z kaliskich ulic.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!