Wystawa on-line "Ad fontes! 2023"

Prezentujemy poniżej wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace w tegorocznej edycji konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego". Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 23 prace, w tym 17 ze szkół podstawowych i 6 ze szkół średnich. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 49 uczestników - 32 ze szkół podstawowych i 17 ze szkół średnich. Zadanie polegało n opracowaniu 2 tematów wybranych z następujących trzech:

  • Mieczysław Jałowiecki - patriota z Kamienia
  • Aleksandra Piłsudska - jej związki ze Szczypiornem i Kaliszem
  • Bracia Kościelniakowie - artyści rodem z Kalisza

W tegorocznej edycji największą popularnością cieszył się temat związany z Aleksandrą Piłsudską - opracowano go 19 razy. 15 prac dotyczyło Mieczysława Jałowieckiego, a 12 braci Kościelniaków. Forma prac była zróżnicowana - obok niemalże profesjonalnych nagrań filmowych, zdarzały się tradycyjne opracowania pisemne, albumy i makiety. Wszystkie złożone prace spełniały wymagania regulaminowe i zostały dopuszczone do oceny. Prace można było składać w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół średnich. Jury postanowiło przyznać w każdej z kategorii Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza, Nagrodę Starosty Kaliskiego, Nagrodę Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu, Nagrody Główne sponsorowane przez lokalne instytucje kultury i nauki oraz wyróżnienia.

Liczymy na to, że ekspozycja posłuży jako inspiracja dla wszystkich tych, którzy planują złożyć pracę konkursową w kolejnej edycji konkursu.


Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii I otrzymali: Maja Gierak, Antoni Matczak i Mateusz Chojnacki ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu, opiekun: Marzena Peruga-Malińska, dyrektor szkoły: Wioletta Bartosik.

Uczniowie zrealizowali z dużym rozmachem film dotyczący Mieczysława Jałowieckiego i Aleksandry Piłsudskiej. Wcielili się w role głównych bohaterów - Mieczysława Jałowieckiego i Aleksandry Piłsudskiej. Sceny kręcono m.in. w dworku w Kamieniu i w Szczypiornie. Całość okraszono dokumentami z zasobu Archiwum. Aktorzy doskonale wczuli się w role, ich praca wymagała dużego zaangażowania i pomysłowości. Dołączono bogatą bibliografię.


Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii II otrzymały: Klaudia Baran, Martyna Kowalczyk Oliwia Miłek z V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Paulina Marciniak, dyrektor szkoły: Beata Szulc.

Uczennice przygotowały dużych rozmiarów makietę obozu w Szczypiornie z okresu, gdy przebywała w nim Aleksandra Piłsudska. Do tego dołączono portret żony Marszałka. Na temat braci Kościelniaków przygotowano grę planszową wypalaną w drewnianych płytach z instrukcją i pytaniami. Obydwie prace wymagały ogromnego zaangażowania i dokładności. Doskonale połączono oryginalny pomysł z właściwą realizacją.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii I otrzymał: Filip Waszak z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała.

Uczeń przygotował profesjonalne plansze wystawiennicze nawiązujące do działalności braci Kościelniaków i Aleksandry Piłsudskiej. Stworzył przy tym komiksowe opowieści, udokumentował nawiązanie kontaktu z artystą Michałem Mąką. Autor pracy miał śmiałą wizję i konsekwentnie ją zrealizował.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii II otrzymały: Paulina Przybyłek, Iwona Kupaj, Aleksandra Szoll z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Agnieszka Korotczuk.

Uczennice w czarnym neseserze zgromadziły zestawy akt przewiązanych sznurkiem na temat braci Kościelniaków i Mieczysława Jałowieckiego. Skupiono się na przedstawieniu biografii bohaterów, starych zdjęć rodzinnych, dokumentów z zasobu APK. Nawiązano kontakt z wnukiem Mieczysława Jałowieckiego - Andrzejem. Praca dokładna i przejrzysta.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Nagrodę Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii I otrzymali: Wiktor Pior i Filip Pior z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała.

Bracia zbudowali stronę internetową poświęconą braciom Kościelniakom i Aleksandrze Piłsudskiej. Przygotowali m. i. impresje na temat wybranej techniki graficznej braci Kościelniaków. W oparciu o "Wspomnienia" A. Piłsudskiej nagrali film na dawnym przejściu granicznym w Szczypiornie.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Nagrodę Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii II otrzymali: Szymon Niegowski, Piotr Jeżyk, Agata Adamska z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Remigiusz Przybył, dyrektor szkoły: Urszula Janczar.

Uczniowie przygotowali film poświęcony Mieczysławowi Jałowieckiemu. Przedstawiono jego biogram oraz wybrane dokumenty m. in. nekrolog. Sporządzono także makietę z odlewami twarzy braci Kościelniaków z masy plastycznej. Połączono ze sobą kilka form przekazu.

Konkurs Ad fontes!

Nagrodę Główną kaliskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kategorii I otrzymali: Ernest Mazurczak, Wiktor Janiszewski, Anna Kominkiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Tadeusz Karczewski, dyrektor szkoły: Beata Zalewska.

Grupa nagrała film dokumentalny na temat braci Kościelniaków i A. Piłsudskiej. Rozmawiają między sobą m. in. na temat kaliskiego sgrafitti. Uczniowie osobiście weszli w rolę braci Kościelniaków i A. Piłsudskiej.


Nagrodę Główną Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu w kategorii I otrzymały: Julia Witczak, Maja Sztrompf, Wiktoria Turalska ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu, opiekun: Arleta Pleśnierowicz, dyrektor szkoły: Wioletta Bartosik.

Uczennice przygotowały bogaty w informacje album na temat Mieczysława Jałowieckiego, opisujący m. in. przebieg uroczystości pogrzebowych i nadania imienia szkole w Kamieniu Mieczysława Jałowieckiego. Drugi album zawiera informacje na temat związków A. Piłsudskiej z Kaliszem. Uczennice wykorzystały archiwalia z zasobu APK.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Nagrodę Główną Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu w kategorii I otrzymali: Jan Kołodziejczyk, Laura Szczupak, Jakub Kocerka ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Kaliszu, opiekun: Elżbieta Kovacs, Anna Janicka, dyrektor szkoły: Jacek Konopczyński.

Uczniowie nakręcili film na temat Aleksandry Piłsudskiej i Mieczysława Jałowieckiego. Nagrania zamieścili na stronie internetowej w formie reportażu pt. "Patriotyczny brydż". Jest to rodzaj wywiadu, gdzie prowadzący losuje karty z pytaniami. Nagranie zrealizowano m. in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu.


Nagrodę Główną Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu w kategorii I otrzymali: Jakub Woźny-Urbański i Jakub Frankowski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Tadeusz Karczewski, dyrektor szkoły: Beata Zalewska.

Uczniowie złożyli na płycie CD zestaw grafik dotyczących A. Piłsudskiej i M. Jałowieckiego. Przygotowano ich dialog w tzw. dymkach - jest to forma komiksu namalowanego w programie graficznym. Korzystano m. in. z książek wydanych przez APK.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Nagrodę Główną Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu w kategorii I otrzymała: Małgorzata Olkiewicz z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała.

Uczennica przygotowała makietę z głowami braci Kościelniaków z masy plastycznej. Na osobnych kartach wklejono ich biogramy. Przygotowano także kartę pocztową poświęconą Aleksandrze Piłsudskiej.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Nagrodę Główną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów w kategorii I otrzymała: Julia Gmyrek ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, opiekun: Joanna Musiał-Gałdusińska, dyrektor szkoły: Dagmara Zimoch.

Uczennica przygotowała odlewy głów braci Kościelniaków i fiszki z informacjami o ich życiu i działalności. Temat Aleksandry Piłsudskiej reprezentuje plakat pt. "Ola bohaterka minionych czasów". Praca czasochłonna, zważywszy na fakt, iż wykonała ją jedna osoba.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Wyróżnienie Dyrektora Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu w kategorii I otrzymała: Amelia Rynkowska z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Wyróżnienie Rektora Akademii Kaliskiej w kategorii I otrzymały: Lena Knop, Cassandra Gago z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Wyróżnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu w kategorii I otrzymały: Amelia Rynkowska, Julia Klajbert ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Tadeusz Karczewski, dyrektor szkoły: Beata Zalewska.


Wyróżnienie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w kategorii II otrzymały: Zuzanna Włodarczyk, Natalia Olejnik z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Anna Torz, dyrektor szkoły Joanna Dolna.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!

Wyróżnienie Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii II otrzymały: Nikola Lewandowska, Katarzyna Latawska, Karolina Stępień z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Anna Torz, dyrektor szkoły: Joanna Dolna.

Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes! Konkurs Ad fontes!