"Archiwum Rodzinne Mateusza Przyjaznego"

Mateusz Przyjazny swoją przygodę z gromadzeniem dokumentów rozpoczął od odnalezienia starej metalowej tuby. Znajdowały się w niej dwa dokumenty wytworzone w języku rosyjskim. Była tam m. in. mapa osady Nr 1 Wójcice Wielkie, której kopię prezentujemy w wersji cyfrowej. Pierwszym "zbieraczem" pamiątek rodzinnych był stryj Mateusza - Wacław. Część jego zbiorów weszła później w posiadanie Mateusza.

Dalsze poszukiwania miały za zadanie udokumentować legendę o pochodzeniu nazwiska Przyjazny. Wcześniej bowiem przodkowie używali nazwiska Prus. Szukając danych o przodkach, badacz często napotykał na ciekawe zapiski, niekoniecznie związane bezpośrednio z historią rodziny. Te także skrzętnie archiwizował.

Wystawa prezentuje kopie dokumentów rodzinnych, w tym: akt notarialny; stare wydawnictwa należące do Mateusza Przyjaznego oraz bardzo ciekawe, unikatowe mapy. Najcenniejszą pamiątka rodzinną jest kartka pocztowa wysłana przez Stefana Przyjaznego ze Starobielska do brata Wacława w 1940 r. Czasami przy okazji archiwizacji konkretnych dokumentów, ocali się od zapomnienia elementy pozornie nieważne. Na fragmencie mapy niemieckiej Mateusz Przyjazny znalazł pieczątkę potwierdzającą, że chłop zdał 100 litrów mleka i otrzymał za to 12 kawałków mydła. Takich perełek jest więcej. Zachęcamy do zapoznania się z ekspozycją.

Odrys pomiaru
Odrys pomiaru osady Nr 1 Wójcice Wielkie - sporządzony w 1892 r., wedle obliczeń z 1891 r.
Mapa Grossblatt Schieratz - Szczercow z 1941 r.
Mapa Grossblatt Schieratz - Szczercow z 1941 r., sporządzona w oparciu o materiały z 1936 r.
Mapa Polski na płótnie
Mapa Polski na płótnie. Przedstawia największą Polskę w okresie międzywojennym, po zajęciu przez Polskę Zaolzia, Spisza i Moraw.
Podręcznik
Podręcznik "Nasza mowa ojczysta" autorstwa Witolda Taszyckiego z 1933 r.
Podręcznik
Podręcznik "Nasza mowa ojczysta" autorstwa Witolda Taszyckiego z 1933 r.
Wydawnictwo
Wydawnictwo pt. "Wskazówki do zbierania nazw geograficznych" z 1923 r.
Wydawnictwo
Wydawnictwo z cyklu "Wojsko Polskie" pt. "Służba policji państwowej" z 1933 r.
Wydawnictwo
Wydawnictwo z cyklu "Wojsko Polskie" pt. "Służba policji państwowej" z 1933 r.
Fragment pocztówki
Fragment pocztówki wysłanej do Marszałka Piłsudskiego na Maderę z okazji jego imienin - znaleziona jako zakładka do książki
Fragment pocztówki
Fragment pocztówki wysłanej do Marszałka Piłsudskiego na Maderę z okazji jego imienin - znaleziona jako zakładka do książki
Historya Polska
"Historya Polska" z 1844 r.
Historya Polska
"Historya Polska" z 1844 r.
Historya Polska
"Historya Polska" z 1844 r.
Dziennik Praw Państwa Polskiego
Dziennik Praw Państwa Polskiego z 29 stycznia 1919 r.
Akt notarialny
Akt notarialny spisany u notariusza Aleksandra Blizińskiego z Błaszek dotyczący przepisania majątku na syna i córkę w 1933 r. Dokument znajduje się w posiadaniu rodziny.
Kartka pocztowa
Kartka pocztowa ze Starobielska z 9 marca 1940 r. Jest to korespondencja Stefana Przyjaźnego z bratem Wacławem. Tekst jest kodowany. Pytanie "Jak się powodzi Mariannie i Jackowi?" należy rozpatrywać jako pytanie o sytuację polityczną w Europie. Marianna to literackie określenie Francji, a Jacek ang. Jack oznacza Wielką Brytanię.
Kartka pocztowa
Kartka pocztowa ze Starobielska z 9 marca 1940 r. Jest to korespondencja Stefana Przyjaźnego z bratem Wacławem. Tekst jest kodowany. Pytanie "Jak się powodzi Mariannie i Jackowi?" należy rozpatrywać jako pytanie o sytuację polityczną w Europie. Marianna to literackie określenie Francji, a Jacek ang. Jack oznacza Wielką Brytanię.
Fragment mapy niemieckiej
Fragment mapy niemieckiej, na której odbito kilka razy pieczątkę dokumentującą zdanie przez chłopa 100 mleka w zamian za 2 kawałki mydła
Mapa z 1942 r.
Mapa z 1942 r. należąca do Niemca, który w czasie okupacji zamieszkiwał w domu Przyjaznych po wysiedleniu dziadków Mateusza Przyjaznego. Zaznaczono na niej prawdopodobnie trasę przebytą przez niemieckiego żołnierza. Została znaleziona w domu rodzinnym.