"Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek" - Dzień Strażaka

Ochotnicze straże pożarne to jedne z najstarszych polskich organizacji. Ich członkowie zasłużyli na miejsce w historii nie tylko ofiarną pomocą w gaszeniu pożarów ale także swoją działalnością społeczną, polityczną i kulturalną. Warto podkreślić, że kaliska Ochotnicza Straż Pożarna powstała jako pierwsza OSP w Królestwie Polskim - w 1864 r.

Na wystawie prezentujemy fotografie członków straży, branżowe wydawnictwo - "Przegląd Pożarniczy", ilustracje sprzętu pożarniczego z początku XX wieku. Nie mogło zabraknąć postaci św. Floriana - patrona strażaków. Florian z Lauriacum zanim został męczennikiem i świętym był dowódcą oddziałów gaśniczych w rzymskiej armii. Po tym jak stanął w obronie prześladowanych chrześcijańskich legionistów został skazany na karę śmierci.

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom życzymy zdrowia, pomyślności i satysfakcji z pełnionej służby.

Fragment okładki
Fragment okładki Cennika Krajowej Fabryki Pomp i Narzędzi Ogniowych Stanisława Trębickiego i Sp. W Warszawie, lata 20. XX wieku, Akta miasta Pleszewa, syg. 836
św. Florian - patron strażaków
św. Florian - patron strażaków, współczesna pocztówka wydana przez Zarząd Główny Związku OSP RP
Przegląd Pożarniczy
"Przegląd Pożarniczy" - organ prasowy Związku Floriańskiego, organizacji powstałej w 1916 r. W roku 1918 do Związku należało ok. 20 000 strażaków z całego kraju
Przegląd Pożarniczy
"Przegląd Pożarniczy" - organ prasowy Związku Floriańskiego, organizacji powstałej w 1916 r. W roku 1918 do Związku należało ok. 20 000 strażaków z całego kraju
Członkowie Straży Pożarnej w Kaliszu
Członkowie Straży Pożarnej w Kaliszu, lata 30. XX wieku, Spuścizna Witolda Wardęskiego z Kalisza, sygn. 38
Jednodniówka z 1957 r.
Jednodniówka z 1957 r., wydana z okazji 70-lecia OSP w Jarocinie, Varia - ulotki, programy, zaproszenia, sygn. 115
Jednodniówka z 1957 r.
Jednodniówka z 1957 r., wydana z okazji 70-lecia OSP w Jarocinie, Varia - ulotki, programy, zaproszenia, sygn. 115
Ćwiczenia straży pożarnej XIX w.
Ćwiczenia straży pożarnej XIX w., litografia, Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1668
List pochwalny
List pochwalny od Rady Naczelnej Głównego Związku Straży Pożarnych RP z 1925 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 40
Oferta sikawek motorowych
Oferta sikawek motorowych złożona do Magistratu miasta Pleszewa w 1925 r., Akta miasta Pleszewa, sygn. 836
Oferta sikawek motorowych
Oferta sikawek motorowych złożona do Magistratu miasta Pleszewa w 1925 r., Akta miasta Pleszewa, sygn. 836
Oferta sikawek motorowych
Oferta sikawek motorowych złożona do Magistratu miasta Pleszewa w 1926 r., Akta miasta Pleszewa, sygn. 836
Oferta sikawek motorowych
Oferta sikawek motorowych złożona do Magistratu miasta Pleszewa w 1926 r., Akta miasta Pleszewa, sygn. 836
Francuskie znaczki pocztowe
Francuskie znaczki pocztowe, wydane w 2011 r. z okazji 200-lecia paryskiej straży pożarnej, Dar pana Guy Dudkiewicza z Francji
Książki dotyczące historii straży pożarnej
Książki dotyczące historii straży pożarnej ze zbiorów Biblioteki Archiwum Państwowego w Kaliszu. APK dysponuje własną biblioteką, która gromadzi wydawnictwa głównie o tematyce regionalnej i historycznej. Obecnie posiada ponad 3,5 tysiąca książek oraz ponad 200 tytułów czasopism.
Tableau członków Straży Pożarnej w Kaliszu
Tableau członków Straży Pożarnej w Kaliszu wydane w 1934 r. z okazji 60-lecia jej istnienia, Spuścizna Witolda Wardęskiego z Kalisza, sygn. 37