"Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski"

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt. "Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski", zrealizowanej w ramach akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej. Ekspozycja przedstawia sylwetki osób i archiwalia dokumentujące ich życie oraz działalność, które walczyły o wolną Polskę orężem, dyplomacją, dbałością o kulturę narodową lub pracą organiczną. Patrioci działali na przestrzeni niemalże 300 lat: od potopu szwedzkiego do II Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkich łączy pochodzenie z Ziemi Kaliskiej bądź aktywna działalność na tym terenie.

Ekspozycja powstała dzięki przeprowadzeniu szerokiej kwerendy na terenie całej Polski: w sieci Archiwów Państwowych, archiwów wojskowych, kościelnych, w muzeach i bibliotekach. Zawiera takie typy dokumentów jak m. in. : akty metrykalne, dokumenty administracyjne, wymiaru sprawiedliwości, karty meldunkowe, listy, ankiety osobowe, raporty, mapy i plany, fotografie, grafiki.

Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski