"Byle do wiosny..."

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z nową wystawą on-line pt. Byle do wiosny… Ekspozycja składa się z archiwaliów, które pomimo różnego pochodzenia i charakteru łączy wspólny klucz - zima. Ta niezwykle uporczywa pora roku, zaczynająca się zwyczajowo 22 grudnia i trwająca do 21 marca, pełna jest wewnętrznych sprzeczności - z jednej strony dzieci się cieszą, krajobraz staje się jakby bardziej malowniczy, a z drugiej strony… zaśnieżone drogi, spóźnione autobusy, problemy aprowizacyjne. Ekspozycja została podzielona na trzy części, wedle charakteru materiałów archiwalnych składa się z : fotografii, dokumentów urzędowych i artykułów prasowych. Wystawa pokazuje m. in. jak w minionych latach społeczeństwo polskie radziło sobie w tym trudnym czasie. Dziś pomimo wielkiego postępu technologicznego, niektóre z dawnych problemów są wciąż aktualne. Wystawa ma też inny - artystyczny aspekt. Zdjęcia ukazują nam zaśnieżone pejzaże, sceny rodzajowe z życia codziennego, na które miło się patrzy z perspektywy ciepłego fotela i zacisza domowego.

I. Białe widoki, czyli zima zatrzymana w kadrze

Targowisko na Rynku Dekerta w Kaliszu
Targowisko na Rynku Dekerta w Kaliszu (dziś Nowy Rynek) w 1965 r.
Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, syg. 1
Ulica Nowy Świat
Ulica Nowy Świat - okolica Pogotowia Ratunkowego ok. 1975 r.
Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, syg. 15
Zawodzie w latach 70. XX w.
Zawodzie w latach 70. XX w.
Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, syg. 35
Żydów w 1978 r.
Żydów w 1978 r.
Żydów w 1978 r.
Żydów w 1978 r.
Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, syg. 73

II. Zima w dokumentach

Pismo do Zarządu Rady Opiekuńczej Powiatu Kaliskiego z 1916 r.
Pismo do Zarządu Rady Opiekuńczej Powiatu Kaliskiego z 1916 r.
Pismo do Zarządu Rady Opiekuńczej Powiatu Kaliskiego z 1916 r. w sprawie zapotrzebowania na odzież zimową dla dzieci ze szkoły i ochronki na Rypinku.
Akta miasta Kalisza, syg. 160, s. 7 - 8
Pismo do Prezydenta miasta Kalisza z 1916 r.
Pismo do Prezydenta miasta Kalisza z 1916 r. w sprawie zapotrzebowania na odzież zimową dla dzieci.
Akta miasta Kalisza, syg. 160, s. 4
Pismo Wojewody Poznańskiego
Pismo Wojewody Poznańskiego do Starostów Powiatowych Województwa Poznańskiego z 28 marca 1929 r. dotyczące strat w rolnictwie z powodu mrozów.
Starostwo Powiatowe w Koźminie, syg. 245, s. 17

III. Zima gorącym tematem dla prasy...

Artykuły prasowe z miasta i okolicy
Artykuły prasowe z miasta i okolicy
Artykuły prasowe z miasta i okolicy.
Gazeta Kaliska Informacyjno - Anonsowa, Nr 6, 7 stycznia 1895 r., s. 2
Artykuł dotyczący pomocy zimowej
Artykuł dotyczący pomocy zimowej.
Głos Wielkopolski, Nr 281, 6 grudnia 1945 r., s. 3
Stan pogody na dzień 5 stycznia 1894 r.
Stan pogody na dzień 5 stycznia 1894 r.
Gazeta Kaliska Informacyjno - Anonsowa, Nr 5, 5 stycznia 1894 r.
Przechodnie ogrzewający się przy koksownikach
Przechodnie ogrzewający się przy koksownikach.
Meldunki z zimowego frontu
Meldunki z zimowego frontu
Meldunki z zimowego frontu.
Gazeta Poznańska, Nr 14, 17 - 18 stycznia 1987 r., s. 1,3
Fraszka
Fraszka opisująca w humorystyczny sposób zasady popytu i podaży.
Mucha, Nr 6, 9 lutego 1923 r., s. 5