"...Złość okrutna Dziecię prześladuje..."

Informacja
Informacja nr 446/81 z dnia 24 grudnia 1981 r. nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i nastrojów w woj. kaliskim,
Komitet Wojewódzki PZPR, sygn. 258, s. 61.
Informacja
Informacja nr 377/82 z dnia 27 grudnia 1982 r. nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w woj. kaliskim,
Komitet Wojewódzki PZPR, sygn. 277, s. 86.
Informacja
Fragment Informacji nr 153/86 z dnia 29 grudnia 1986 r. nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w woj. kaliskim,
Komitet Wojewódzki PZPR, sygn. 315, s. 265.
Informacja
Informacja z odbytego szkolenia partyjnego,
Podstawowa Organizacja Partyjna przy Służbie Zdrowia w Kaliszu, sygn. 17