"Polska droga do niepodległości" - czerwcowe wybory 1989 roku w woj. kaliskim

Kiedy generał Wojciech Jaruzelski wprowadzał w Polsce 13 grudnia 1981 r. stan wojenny zapomniał o słowach Napoleona Bonaparte, że aby prowadzić wojnę "trzeba mieć trzy rzeczy - pieniądze, pieniądze i pieniądze". W osiemdziesiątych latach sytuacja ekonomiczno-społeczna PRL rządzonej przez WRON, a potem PRON pogarszała się z każdym rokiem. Rząd USA natychmiast po 13 grudnia wprowadził sankcje ekonomiczno-społeczne wobec PRL. Zaopatrzenie sklepów było coraz gorsze, rosły kolejki i niezadowolenie ludności. Choć "Solidarność" została zdelegalizowana i rozbita, coraz trudniej było rządzić krajem, któremu groził kolaps ekonomiczny. Zachód nie chciał dać władzom, które nie zachowywały nawet pozorów demokracji, nowych pożyczek, a Związek Radziecki, który sam miał duże kłopoty gospodarcze, nie mógł. W 1988 r. sytuacja rządzących w Polsce była tak trudna, że zredukowali oni wydatki na wojsko. W tej sytuacji, nie z dobrej woli, lecz z konieczności przystąpili do rozmów z "Solidarnością", tym bardziej, że w sierpniu 1988 r. przez Polskę przetoczyła się kolejna fala strajków. Na początku 1989 r. zaczęły się obrady okrągłego stołu. W dniu 7 kwietnia Sejm uchwalił nową ordynację wyborczą. Parlament miał się składać z Sejmu i Senatu. Ustalenia okrągłego stołu pozornie nie były groźne dla PZPR, bo 65 % miejsc w Sejmie, czyli dużo więcej niż bezwzględna większość miała przypaść sygnatariuszom PRON - PZPR, ZSL, SD, PZKS, "PAX", UChS, a 35 % bezpartyjnym, to jest de facto "Solidarności". Do Senatu wybory miały być wolne. Tymczasem wybory, które odbyły się 4 czerwca 1989 r. kompletnie przemeblowały scenę polityczną. "Solidarność" nie tylko zdobyła 35 % miejsc w Sejmie, ale rozbiła koalicje PRON. Na stronę Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego /OKP/, który reprezentował w Sejmie "Solidarność" przeszło SD oraz duża część ZSL, które przekształciło się w kilka frakcji PSL.

Plakat
Plakat "Solidarności" dotyczący wyborów 4 czerwca 1989 roku.
Odezwa Komitetu Obywatelskiego
Odezwa Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" do obywateli Rzeczpospolitej.
Plakat
Plakat z hasłem "Wybory 1989 musimy wygrać", podpisany przez Lecha Wałęsę.

"Solidarność" zdobyła wszystkie możliwe mandaty w Parlamencie, prócz jednego w Senacie. Do tego sukcesu przyczyniła się skuteczna kampania wyborcza przeprowadzona przez Komitet Obywatelski "Solidarność". Podczas gdy PZPR wystawiła w czerwcowych wyborach po kilku kandydatów na jedno miejsce, przez co ich sylwetki polityczne stały się rozmyte i niejednoznaczne, komitety obywatelskie "Solidarność" w całej Polsce wystawiły na jedno miejsce w Parlamencie po jednym kandydacie "S". Na plakatach wyborczych każdy z nich sfotografował się z Lechem Wałęsą, dzięki czemu wyborcy mieli jasność, na kogo głosują. Wyniki wyborcze zaskoczyły ogromną większość społeczeństwa, które nie tyle bezwarunkowo popierało "Solidarność", co miało dość nieudolnej polityki rządu, nieudanych reform i inflacji. Ani PZPR nie była przygotowana do oddania władzy, ani "Solidarność" do jej przejęcia. Jednak PZPR była na tyle skompromitowana wynikami wyborów, że "Solidarność" musiała przejąć władzę. Zaczęły się targi o władzę. W lipcu 1989 r. "Gazeta Wyborcza" rzuciła hasło "Wasz prezydent nasz premier". Ostatecznie Zgromadzenie Narodowe 19 lipca 1989 r. wybrało Wojciecha Jaruzelskiego prezydentem PRL, na początku sierpnia powstała koalicja OKP, SD i ZSL, 19 sierpnia powstał rząd, na którego czele stanął Tadeusz Mazowiecki.

Obwieszczenie Obwieszczenie
Obwieszczenie, Uchwała Rady Państwa z 13 kwietnia 1989 r. dotycząca okręgów wyborczych do Sejmu PRL oraz liczby numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach, Archiwum Państwowe w Kaliszu, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kępnie, sygn. 21.
Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu
Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu z 18 kwietnia 1989 r., w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta Kalisza dla wyboru posłów do Sejmu i Senatu PRL,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu, sygn. 255.
Plakat PZPR
Plakat PZPR z hasłem "Wybieraj według zdolności a nie przynależności !!!",
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, sygn.2
Uchwała Komitetu Centralnego PZPR
Uchwała Komitetu Centralnego PZPR z 15 kwietnia 1989 r. w sprawie zadań partii w wyborach do Sejmu i Senatu PRL,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Komitet Wojewódzki PZPR w Kaliszu, sygn. 320.

W województwie kaliskim pierwszy Komitet Obywatelski "Solidarność" powstał 1 kwietnia 1989 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Jego założycielem i przewodniczącym był docent Jerzy Pietrzak, wcześniejszy przewodniczący Komitetu odbudowy pomnika kardynała Mieczysława H. Ledóchowskiego. Wkrótce komitety obywatelskie "Solidarność" zaczęły powstawać w całym województwie kaliskim. 7 kwietnia 1989 r. zawiązał się w Klasztorze OO. Jezuitów Komitet Obywatelski "Solidarność" Województwa Kaliskiego. Początkowo na jego czele stał Jerzy Pietrzak, a kiedy został kandydatem na senatora, jego miejsce w kwietniu zajął Wojciech Majewski.

Wyciąg z protokołu
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego z 2 maja 1989 r.
Protokół przekazania
Protokół przekazania przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" cegiełek na Fundusz Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego z dnia 15 maja 1989 r.
Uchwała
Uchwała dotycząca powołania Sztabu Wyborczego Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Kaliszu z dnia 16 maja 1989 r.

Komitet Obywatelski "Solidarność" Województwa Kaliskiego wystawił, wspomagany przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa i Tymczasową Radę Wojewódzką Rolników Indywidualnych NSZZ "Solidarność" w Kaliszu, czterech kandydatów do Sejmu i dwóch do Senatu. Strona Solidarnościowa prowadziła bardzo skuteczną akcję wyborczą na terenie całego województwa. Kandydatów "S" w Kaliszu wspomagali m.in. Zbigniew Bujak, Anna Nehrebecka i popularny aktor kabaretowy Andrzej Rosiewicz. Ostatecznie w województwie kaliskim wybory w dniu 4 czerwca 1989 r. zakończyły się całkowitym sukcesem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego. Do Sejmu wprowadzono wszystkich kandydatów - Jerzego Koralewskiego, Czesława Kurzajewskiego, Bohdana Pilarskiego i Józefa Sałatę, a do Senatu - Jerzego Pietrzaka i Edwarda Wende.

Ulotka Komitetu Obywatelskiego
Ulotka Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie poparcia kandydatówna posłów i senatorów.
Biuletyn Biuletyn
Biuletyn wyborczy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 z 12 maja 1989 r.
Wende Edward
Wende Edward - życiorys kandydat na senatora z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego.
Pietrzak Jerzy
Pietrzak Jerzy - kandydat Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" do Senatu z okręgu woj. kaliskiego na mandat strony opozycyjno-solidarnościowej.
Formularz zgłoszeniowy Czesława Kurzajewskiego
Formularz zgłoszeniowy Czesława Kurzajewskiego - kandydata na posła do Sejmu PRL X kadencji.
Plakat
Plakat z hasłem "Solidarność, musimy wygrać!", podpisany przez Lecha Wałęsę.
Pismo Wojewody Kaliskiego
Pismo Wojewody Kaliskiego do Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego z dnia 5 maja 1989 r., w sprawie umieszczania plakatów, afiszy, ulotek itp. w miejscach publicznych.
Fotografia przedstawiająca plakat wyborczy
Fotografia przedstawiająca plakat wyborczy w witrynie sklepu zegarmistrza Zygmunta Prylińskiego przy Rynku Głównym w Kaliszu.
Ulotka wyborcza
Ulotka wyborcza
Wiec przedwyborczy
Wiec przedwyborczy zorganizowany przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" i Komitet Obywatelski "Solidarność" Województwa Kaliskiego na Rynku Głównym w Kaliszu, maj 1989 r.
Ulotka wyborcza
Ulotka wyborcza Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego.
Wiec przedwyborczy
Wiec przedwyborczy, przemawia docent Jerzy Pietrzak kandydat na senatora, Kalisz Główny Rynek, maj 1989 r. W tle od lewej stoją: Jerzy Koralewski, Czesław Kurzajewski, Zbigniew Bujak.
Wiec przedwyborczy
Wiec przedwyborczy. Spotkanie z kandydatem na senatora Edwardem Wende (pierwszy od lewej). Wśród gości: Anna Nehrebecka (trzecia od lewej), dalej - Zbigniew Bujak i Anna Binder (pierwsza od prawej), Kalisz Główny Rynek, maj 1989 r.
Wiec przedwyborczy
Ten sam wiec przedwyborczy zorganizowany przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" i Komitet Obywatelski "Solidarność" Województwa Kaliskiego. Na zdjęciu widoczni są m.in. Jan Mosiński, Wojciech Majewski, Zbigniew Bujak, Zdzisław Sałata i Czesław Kurzajewski.
Ulotka wyborcza
Ulotka wyborcza Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego.
Wytyczne
Wytyczne jak głosować na kandydatów Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

Strona rządowa w województwie kaliskim wprowadziła do Sejmu - Edwarda Horoszkiewicza (PZPR), Mariana Janickiego (PZPR), Iwonę Lubowską (PZPR), Czesława Skowrońskiego (PZPR), Andrzeja Grzyba (ZSL) i Tadeusza Sytka (ZSL).

Plakat PZPR
Plakat PZPR z hasłem "Nie ulegaj! Wybierz sam",
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, sygn. 5.
Szyfrogram
Szyfrogram skierowany do Rejonowych Urzędów Spraw Wewnętrznych ds. Służby Bezpieczeństwa w Jarocinie, Kępnie, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim z dnia 9 maja 1989 r. dotyczący kampanii wyborczej "Solidarności".
Regulamin
Regulamin wyłaniania kandydatów na posłów do Sejmu PRL i senatorów do Senatu z ramienia PZPR w województwie kaliskim.
Uchwała
Uchwała z dnia 9 maja 1989 r., podjęta na posiedzeniu KW PZPR w Kaliszu, poświęcona ocenie dotychczasowego przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu PRL oraz wyłonieniu kandydatów na posłów i senatorów z ramienia PZPR,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Komitet Wyborczy PZPR w Kaliszu, sygn. 68.
Pismo Komitetu Centralnego PZPR
Pismo Komitetu Centralnego PZPR z dnia 30 maja 1989 r . w sprawie zainteresowania środków masowego przekazu na świecie wyborami w Polsce,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Komitet Wojewódzki PZPR w Kaliszu, sygn. 320.
Teleks
Teleks KC PZPR w sprawie obsługi wyborów w dniu 4 czerwca 1989 r.,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Komitet Wojewódzki PZPR w Kaliszu, sygn. 320.
Komisja Wyborcza
Komisja Wyborcza w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach w dniu 4 czerwca 1989 r. Drugi od lewej Józef Ławniczak, członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Nowych Skalmierzycach.
Karta do głosowania
Karta do głosowania w wyborach do Senatu PRL w dniu 4 czerwca 1989 r.,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu, sygn. 257.
Karta do głosowania
Karta do głosowania w wyborach do Sejmu PRL w dniu 4 czerwca 1989 r.,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu, sygn. 255.
Protokół głosowania Protokół głosowania Protokół głosowania
Protokół głosowania na senatorów z okręgu wyborczego obejmującego obszar województwa kaliskiego, Obwód głosowania nr 1, Klub MPiK "Ruch" w Kaliszu, sporządzony 5 czerwca 1989 r.,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu, sygn. 257.
Informacja Komitetu Centralnego PZPR
Informacja Komitetu Centralnego PZPR z 15 maja 1989 r., w sprawie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Komitet Wojewódzki PZPR w Kaliszu, sygn. 320.
Szyfrogram
Szyfrogram skierowany do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. służb bezpieczeństwa w Kaliszu z dnia 7 czerwca 1989 r. w sprawie wyników wyborów i atmosfery wewnątrz PZPR.
Informacja Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych
Informacja Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kaliszu z dnia 9 czerwca 1989 r. dotycząca sytuacji społeczno - politycznej.

Choć Tadeusz Mazowiecki nie dążył do konfrontacji i zemsty, deklarował politykę grubej kreski, skutkiem wyborów czerwcowych i transformacji ustrojowej w Polsce był rozpad całego systemu socjalistycznego w Europie. W listopadzie otworzono w NRD granicę z Berlinem Zachodnim, w Bułgarii upadł reżim Todora Żiwkowa, a w Czechosłowacji w wyniku "aksamitnej rewolucji" komuniści zostali odsunięci od władzy. W grudniu 1989 r. w Rumunii w wyniku krwawych walk obalono dyktaturę klanu Nicolae Ceausescu, na Węgrzech trwały negocjacje przy "trójkątnym stole".

W grudniu 1989 r. zmieniono nazwę z PRL na Rzeczpospolita Polska /RP/, w styczniu 1990 r. nastąpiło samorozwiązanie PZPR, w Rosji Michaił Gorbaczow prowadził politykę pierestrojki i głasnosti. Zmiany te przyczyniły się do rozpadu ZSRR, wyprowadzenia wojsk rosyjskich z Polski i faktycznego odzyskania niepodległości politycznej i ekonomicznej.

Materiały archiwalne prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów prywatnych dr Grażyny Schlender - Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz z zasobu AP w Kaliszu z następujących zespołów: Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, Urząd Miejski w Kaliszu, Komitet Wojewódzki PZPR w Kaliszu, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kępnie.