Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Darowizny osób prywatnych już od wielu lat stanowią źródło pozyskiwania przez Archiwum Państwowe w Kaliszu interesujących nabytków. Nie inaczej było i w mijającym roku. Pierwsze dary wpłynęły do Archiwum w marcu, podczas Marcowego Maratonu Archiwalnego. Jan Korzeniewski, sołtys Kotowiecka, przekazał materiały związane z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną. Na dar składały się protokólarz władz stowarzyszenia z lat 1945-1952 oraz korespondencja z lat 1937-1939, a wśród niej pisma okólne, plany działania jednostki, sprawozdania z ich realizacji, zaproszenia na uroczystości innych organizacji społecznych (np. 40-lecie OSP w Raszkowie w 1938 r.).

Opisowy plan działania straży na rok 1938/39.
APK, Ochotnicza Straż Pożarna w Kotowiecku, sygn. 1, s. 38-41

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Protokół z zebrania ogólnego strażaków z Kotowiecka w dniu 19 kwietnia 1939 r.
APK, Ochotnicza Straż Pożarna w Kotowiecku, sygn. 1, s. 11

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Fragment oferty narzędzi strażackich i przeciwpożarowych Fabryki Narzędzi Pożarniczych „Strażak” w Warszawie z 1939 r.
APK, Ochotnicza Straż Pożarna w Kotowiecku, sygn. 1, s. 18

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Drugim darczyńcą był Józef Gola z Kalisza, długoletni dyrektor Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, działacz solidarnościowy i członek wielu organizacji społecznych. Przekazane przez niego archiwalia można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to materiały związane z pielgrzymką Jana Pawła II do Kalisza w 1997 r.: fotografie, imienna wejściówka, medal pamiątkowy, który otrzymały osoby związane z organizacją wizyty papieża w Polsce, homilia wygłoszona w Kaliszu oraz książka z obrzędami mszy świętej z czasów pielgrzymki. Największa część kolekcji to medale i odznaczenia honorowe nadane darczyńcy w latach 1988-2023. Są wśród nich medale państwowe (Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury), branżowe (rzemieślnicze), samorządowe (medal pamiątkowy Honorowy Przyjaciel Kalisza), jak i społeczne (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Liga Obrony Kraju, Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, Towarzystwo Inicjatyw Wiejskich im. Ks. Wacława Blizińskiego). Trzecia grupa to materiały związane z rodzicami darczyńcy: wspomnienie pośmiertne Józefa Goli seniora oraz nadanie Władysławie Goli medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Kolejne odznaczenia Józef Gola przekazał Archiwum w listopadzie.

Tekst homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas pielgrzymki w Kaliszu 4 czerwca 1997 r.
APK, Spuścizna rodziny Gola z Kalisza, sygn. 43

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Legitymacja i Odznaka Rzemiosła Kaliskiego przyznana Józefowi Goli w 1985 r.
APK, Spuścizna rodziny Gola z Kalisza, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Medal pamiątkowy Stronnictwa Demokratycznego wybity w 1991 r. z okazji 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
APK, Spuścizna rodziny Gola z Kalisza, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Medal pamiątkowy wybity w Watykanie z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1997 r. Otrzymywały go osoby zasłużone w jej organizacji.
APK, Spuścizna rodziny Gola z Kalisza, sygn. 46

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Medal pamiątkowy „Za zasługi w upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki województwa kaliskiego” przyznany Józefowi Goli w latach 90. XX w.
APK, Spuścizna rodziny Gola z Kalisza, sygn. 59

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Legitymacja i odznaczenie Złoty Medal Zasługi przyznany Józefowi Goli w 1999 r.
APK, Spuścizna rodziny Gola z Kalisza, sygn. 57-58

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Legitymacja i medal odznaczenia Honorowy Przyjaciel Kalisza przyznany Józefowi Goli w 2004 r.
APK, Spuścizna rodziny Gola z Kalisza, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Legitymacja i odznaczenie „Złoty medal za zasługi dla WOPR” przyznany Józefowi Goli w 2023 r.
APK, Spuścizna rodziny Gola z Kalisza, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Kolejne dokumenty rodzinne przekazała Elżbieta Siarkiewicz. Tym razem były to albumy z fotografiami, okolicznościowymi kartami pocztowymi, widokówkami oraz świętymi obrazkami wykonane przez jej ciotkę Marię Siarkiewicz. Szczególne interesujące są fotografie z kaliskich przedszkoli w którym Maria pracowała.

Dzieci z ochronki przy ul. Teatralnej w 1946 r.
APK, Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Dzieci z Przedszkola nr 8 w Kaliszu w 1954 r.
APK, Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Dzieci z Przedszkola nr 5 w 1957 r.
APK, Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Dzieci z Przedszkola nr 5 w Kaliszu w 1960 r.
APK, Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Kartki pocztowe imieninowe z lat 20. XX w.
APK, Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Z kolei Magdalena Aulich przekazała dokumenty dotyczące swojego dziadka Lucjana Koniecznego. Urodzony w Łodzi w 1914 r., był założycielem i drużynowym 11 Drużyny Starszoharcerskiej im. Leopolda Lisa-Kuli w Kaliszu. W lipcu 1939 r. poślubił kaliszankę Marię Barbarę Kornacką, a z początkiem następnego miesiąca rozpoczął pracę w więzieniu na Pawiaku. We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Warszawy. Następnie wrócił do pracy zawodowej angażując się w działalność konspiracyjną. Był wywiadowcą więziennym Związku Walki Zbrojnej (Armii Krajowej). We wrześniu 1941 r. został aresztowany przez Niemców, osadzony na Pawiaku, przesłuchiwany i torturowany. W styczniu 1942 r. wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zmarł 16 września tego roku. W 2010 r. pośmiertnie odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Przekazana darowizna składa się z: pamiętnika Lucjana Koniecznego prowadzonego w latach 1932-1936, kart pocztowych i listów pisanych do żony z Oświęcimia, fotografii harcerskich i rodzinnych oraz wspomnianej odznaki wraz z legitymacją.

Fragment pamiętnika Lucjana Koniecznego.
APK, Zbiór materiałów rodzinnych, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Lucjan Konieczny w mundurze harcerskim około 1935 r.
APK, Zbiór materiałów rodzinnych, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Lucjan Konieczny w czasie służby wojskowej w 1936 r.
APK, Zbiór materiałów rodzinnych, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Fotografia ślubna Marii Barbary Kornackiej i Lucjana Koniecznego z 1939 r.
APK, Zbiór materiałów rodzinnych, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Karta pocztowa Lucjana Koniecznego do żony z marca 1942 r. z Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu (Konzentrationslager Auschwitz).
APK, Zbiór materiałów rodzinnych, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Niedatowany list Lucjana Koniecznego do żony z Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu (Konzentrationslager Auschwitz).
APK, Zbiór materiałów rodzinnych, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Przekaz pieniężny dla więźnia politycznego (Schutzhäftling) Lucjana Koniecznego nadany w Kaliszu 21 sierpnia 1942 r.
APK, Zbiór materiałów rodzinnych, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Legitymacja i odznaczenie Złota Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” nadana Lucjanowi Koniecznemu w 2010 r.
APK, Zbiór materiałów rodzinnych, w trakcie opracowania

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Archiwum pozyskało również ciekawy obiekt – książeczkę obrachunkową Marii Wróbel z 1928 r., pracownicy fabryki rękawiczek „Dzianpol” w Kaliszu. Książeczka została wykonana w miejscowej Drukarni Jakuba Szczecińskiego i jest to pierwszy tego typu druk w zasobie placówki. Przekazała ją w darze Iwona Graczyk z Kalisza.

Książeczka obrachunkowa Marii Wróbel z 1928 r.
Zbiór druków ulotnych, sygn. 3326

Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r. Dary kaliskiego Archiwum w 2023 r.

Łącznie zasób Archiwum wzbogacił się o przeszło 100 jednostek inwentarzowych. Część z nich jest już dostępna w czytelni placówki, pozostałe zostaną uporządkowane i zewidencjonowane jeszcze w tym roku.\