"Jak dobrze nam zdobywać góry..." - Światowy Dzień Turystyki

Światowy Dzień Turystyki jest obchodzony 27 września, ustanowiony przez Światową Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations World Tourism Organization - UNWTO) - organizacja wyspecjalizowana ONZ). Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki globalnie, w ramach społeczności międzynarodowej.

Według słowników turystyka to zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Słowo turystyka pochodzi od francuskiego tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca, skąd nastąpił wyjazd. Jak mówi dr Piotr Sobolewski, prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kaliszu, właśnie wycieczki pozwalają przybliżyć piękno regionu, zainteresować "małą ojczyzną". Właśnie tam można się czegoś nauczyć, coś poznać i zapamiętać. I... zapragnąć wrócić na szlak (P. Sobolewski, Przewodnik turystyczny po Wielkopolsce Południowej, Kalisz 2009, s. 5).

Na naszej wystawie znaleźć można przeróżne przewodniki turystyczne (niektóre jeszcze sprzed wojny), statuty organizacji turystycznych oraz pamiątki z rajdów. Mamy nadzieję, że prezentowane archiwalia zachęcą do wyruszenia na szlak a tym, którzy taką aktywność z różnych powodów mają już za sobą - pozwolą na chwile pięknych wspomnień.

Mapa
Mapa ukazująca walory krajoznawcze województwa kaliskiego z 1979 r., Spuścizna Cezarego Domańskiego z Kalisza, sygn. 60.
Mapa
Mapa obrazująca organizację i strukturę przestrzenną turystyki województwa kaliskiego z 1979 r., Spuścizna Cezarego Domańskiego z Kalisza, sygn. 59.
Szlak wodny
Szlak wodny Prosna - Wieruszów - Pyzdry. Mapa turystyczna z 1963 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1086.
Szlak wodny
Szlak wodny Prosna - Wieruszów - Pyzdry. Fragment mapy turystycznej z 1963 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1086.
Informator
Informator krajoznawczo-turystyczny - Kalisz i Gołuchów z 1936 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1062.
Informator
Informator krajoznawczo-turystyczny - Kalisz i Gołuchów z 1936 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1062.
Informator
Informator krajoznawczo-turystyczny - Kalisz i Gołuchów z 1936 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1062.
Informator
Informator krajoznawczo-turystyczny - Kalisz i Gołuchów z 1936 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1062.
Informator
Informator krajoznawczo-turystyczny - Kalisz i Gołuchów z 1936 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1062.
Informator
Informator krajoznawczo-turystyczny - Kalisz i Gołuchów z 1936 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1062.
Plan
Plan turystyczno-informacyjny Kalisza z lat 50-tych XX w., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1082.
Informatory
Informatory o Kaliszu wydane przez Społeczny Komitet Obchodu XVIII wieków Kalisza z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1071
Miesięcznik
"Poznaj Swój Kraj". Ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny poświęcony Kaliszowi z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 921
Miesięcznik
"Poznaj Swój Kraj". Ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny poświęcony Kaliszowi z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 921, s. 2-3.
Miesięcznik
"Poznaj Swój Kraj". Ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny poświęcony Kaliszowi z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 921, s. 4-5.
Miesięcznik
"Poznaj Swój Kraj". Ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny poświęcony Kaliszowi z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 921, s. 6-7.
Miesięcznik
"Poznaj Swój Kraj". Ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny poświęcony Kaliszowi z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 921, s. 8-9.
Miesięcznik
"Poznaj Swój Kraj". Ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny poświęcony Kaliszowi z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 921, s. 10-11.
Miesięcznik
"Poznaj Swój Kraj". Ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny poświęcony Kaliszowi z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 921, s. 12-13.
Miesięcznik
"Poznaj Swój Kraj". Ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny poświęcony Kaliszowi z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 921, s. 14-15.
Miesięcznik
"Poznaj Swój Kraj". Ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny poświęcony Kaliszowi z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 921, s. 16-17.
Miesięcznik
"Poznaj Swój Kraj". Ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny poświęcony Kaliszowi z 1960 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 921, s. 18.
Informator
Informatory krajoznawczo-turystyczne Kalisza i okolic z lat 1956-1980, Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1061.
Informator
Informator krajoznawczo-turystyczny - Trasa XIII Powstania Wielkopolskiego z 1970 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1074.
Informator
Informator krajoznawczo-turystyczny - Trasa XIII Powstania Wielkopolskiego z 1970 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1074.
Informator
Informator krajoznawczo-turystyczny - Kaliski szlak turystyczny z lat 70-tych XX w., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1073.
Informator
Informator krajoznawczo-turystyczny - Kaliski szlak turystyczny z lat 70-tych XX w., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 1073. - fragment z informatora
Informator
Informatory krajoznawczo-turystyczne dotyczące Wielkopolski z lat 1970-1980, sygn. 1070.
Informator
Informator "Wielkopolskie Ścieżki zdrowia", Poznań 1975 r., Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 696, k. 19.
Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczo-Turystyczny
Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczo-Turystyczny "Przez X wieków Polski" z 1966 r., Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Wieruszowie, sygn. 715.
Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczo-Turystyczny
Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczo-Turystyczny "Przez X wieków Polski" z 1966 r. - kupon konkursowy, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Wieruszowie, sygn. 715.
Plakat
Polska naszych dni - plakat kampanii programowej z 1976 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 596.
Statut
Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Warszawa 1959, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 646, k. 469.
Statut
Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Warszawa 1959, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 646, s. 471-472.
Statut
Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Warszawa 1959, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 646, s. 506.
Statut
Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Warszawa 1990 r., Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 74
Statut
Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Warszawa 1990 r., Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 74, s. 2-3.
Rajd
Ogólnopolski XVI Rajd Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z 1967 r., Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 595.
Zaproszenie
Zaproszenie na obchody 70-lecia Zorganizowanej Turystyki i Krajoznawstwa w Województwie Kaliskim (1908-1978), Kalisz 1.X.1978 r., Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 112
Program
Program uroczystości 70-lecia Zorganizowanej Turystyki i Krajoznawstwa w Województwie Kaliskim (1908-1978), 1978 r., Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 112.
Karta uczestnictwa
Karta uczestnictwa w IV Zlocie Przewodników Turystyki Pieszej PTTK Województwa Kaliskiego Mikstat Las 10-11.XI.79 KTP ZW PTTK Kalisz, KTP ZO PTTK Ostrów, Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 103.
Dyplom
Dyplom III Zlotu Organizatorów Turystyki Szczytniki - Kalinowa 17XI 1974 Z. Uczkiewicza z Oddz. PTTK- KKFiT- Kalisz, Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 78.
Dyplomik
Dyplomik uczestnictwa w II Kaliskim Zlocie Turystycznym Zakładowych Kół PTTK do Ołoboku 16.VI.74 r., Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 82.
Proporczyk
Proporczyk Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawcze Oddział Kalisz 1873-1983, Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 73.
Proporczyk
Proporczyk Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawcze Oddział Kalisz 1873-1983, Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 73.
Plakietka
Plakietka VIII Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczy PTTK 1980, Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 86.
Plakietka
Plakietka XX Młodzieżowego Rajdu Turystycznego im. M. Dąbrowskiej PTTK, ZHP, WKFiT Kalisz 1985, Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 87.
Śpiewnik
Śpiewnik "Dwa łyki turystyki w piosence...", Kalisz 1980, Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 93.
Śpiewnik
Śpiewnik "Dwa łyki turystyki w piosence...", Kalisz 1980, Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, sygn. 93.
Kronika
Kronika sekcji turystycznej Łaziki" Rocznego Studium Bibliotekarskiego z lat 1978-1982, Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, sygn. 20, s. 1
Kronika
Kronika sekcji turystycznej Łaziki" Rocznego Studium Bibliotekarskiego z lat 1978-1982, Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, sygn. 20, s. 30-31.