Jan Zemełka - mąż uczony z Padwy i jego fundacje dla młodzieży z Kalisza, Koła i Konina

Jan Zemełka to mieszczanin Kalisza, wielokrotny burmistrz, wójt tego miasta, urodzony w Koninie, zmarł bezpotomnie w 1607 r. Był doktorem medycyny Uniwersytetu w Padwie (1575 r.).

To przykład człowieka, który doskonale orientował się jakie znaczenie dla człowieka ma wiedza, która ułatwia codzienną egzystencję. Ożenił się z Elżbietą, córką Marcina złotnika z Koła, wdową po kaliskim korzenniku. Sam zawdzięczał swoją karierę mecenasowi – opatowi benedyktynów z Mogilna. Dzięki wsparciu rodziny i wiedzy zdobył pokaźny majątek, który w większości przeznaczył na kształcenie młodzieży w Krakowskim Uniwersytecie, kolegium kaliskim, we Włoszech (2 alumnów teologii). Jego fundacje wspierały młodzież mieszczańską z rodzinnego Konina, Koła (skąd pochodziła małżonka) oraz Kalisza, gdzie spędził większość swojego życia. Jako jedyny człowiek – obywatel Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ufundował Uniwersytetowi Krakowskiemu aż dwie katedry medycyny - anatomii i botaniki lekarskiej, czyli farmacji (1602), które były wyrazem nowych prądów w medycynie, zrywających ze scholastycznym myśleniem.

Pamięci Janusza Sobczyńskiego, autora biografii Jana Zemełki, oraz Jerzego Splitta, który w swojej pracy naukowej nie pominął tej wybitnej postaci i opisał Kalisz przełomu XVI i XVIII stulecia.

Autor wystawy: Jerzy Łojko


Portretowe wyobrażenie doktora Jana Zemełki w kaplicy św. Jana Chrzciciela, św. Jana Ewangelisty przy kościele św. Bartłomieja w Koninie (dawana kaplica Ostrorogów z Koźminka).


Egzekucja testamentu Jana Zemełki oraz inwentarz rzeczy przekazanych kolegium misjonarskiemu przy kaplicy Najświętszej Marii Panny oraz św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty przy kościele parafialnym św. Bartłomieja w Koninie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, akta sądu i urzędu grodzkiego w Koninie (księga grodzka) 40, s. 754-760.

Egzekucja testamentu Jana Zemełki Egzekucja testamentu Jana Zemełki Egzekucja testamentu Jana Zemełki Egzekucja testamentu Jana Zemełki Egzekucja testamentu Jana Zemełki Egzekucja testamentu Jana Zemełki

Fundacje dla mieszczan kolskich, konińskich, studiujących w Bursie Ubogich Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu; zapis dla szpitala Świętego Ducha w Kole, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Koła I 7, s. 365-369.

Fundacje dla mieszczan kolskich, konińskich Fundacje dla mieszczan kolskich, konińskich Fundacje dla mieszczan kolskich, konińskich

Arcybiskup gnieźnieński Wojciech Baranowski zatwierdza 23 października 1609 r., fundacje Jana Zemełki wszelkich czynszów zakupionych przez zmarłego dobrodzieja i przeznaczonych dla różnych instytucji kościelnych (m.in. św. Mikołaja w Kaliszu) oraz studentów Uniwersytetu Krakowskiego, Biblioteka Zakładu Narodowego Ossolineum we Wrocławiu, sygnatura BO 904, BO 905.

Arcybiskup gnieźnieński zatwierdza fundacje Jana Zemełki Arcybiskup gnieźnieński zatwierdza fundacje Jana Zemełki Arcybiskup gnieźnieński zatwierdza fundacje Jana Zemełki Arcybiskup gnieźnieński zatwierdza fundacje Jana Zemełki Arcybiskup gnieźnieński zatwierdza fundacje Jana Zemełki Arcybiskup gnieźnieński zatwierdza fundacje Jana Zemełki Arcybiskup gnieźnieński zatwierdza fundacje Jana Zemełki Arcybiskup gnieźnieński zatwierdza fundacje Jana Zemełki Arcybiskup gnieźnieński zatwierdza fundacje Jana Zemełki Arcybiskup gnieźnieński zatwierdza fundacje Jana Zemełki