Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Wedle zapisów "Słownika języka polskiego" słowo kobieta oznacza dorosłego człowieka płci żeńskiej. Początkowo wyraz ten w staropolskiej polszczyźnie miał wydźwięk wyłącznie pejoratywny - wywodzi się bowiem od słowa kob, oznaczającego chlew i koryto. Neutralnego znaczenia nabrał dopiero w XVIII w. i stosunkowo szybko został podchwycony przez poetów i pisarzy. Wszak to nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz pisał: Kobieto! Puchu marny! Ty wietrzna istoto... Lata mijały, a kobiety przestały być z biegiem czasu tylko i wyłącznie adresatkami uniesień, zachwytów bądź obelg przedstawicieli świata męskiego.

Zaczęły domagać się praw na równi z mężczyznami - chciały móc decydować o losach swoich państw i wykonywać zawody, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla przedstawicieli płci męskiej. 8 marca 1910 r. po raz pierwszy obchodzono w Nowym Jorku Dzień Kobiet. Po I wojnie światowej wiele państw, w tym Polska, przyznało prawa wyborcze kobietom. One jednak chciały już czegoś więcej - ot chociażby prawa do noszenia spodni... Choć Coco Chanel twierdziła, że elegancka kobieta decyduje się na spodnie jedynie w wyjątkowych okolicznościach, ta część garderoby coraz częściej była noszona przez kobiety wyzwolone - przedstawicielki międzywojennej bohemy. Marlenę Dietrich złośliwie uznano, za najlepiej ubranego mężczyznę Hollywood.

Ideologię zrównująca kobiety w prawach i obowiązkach z mężczyznami zręcznie wykorzystywała propaganda komunistyczna po II wojnie światowej, gdy liczyła się każda para rąk do pracy. Na gruncie polskim chodziło przede wszystkim o to, by zapewnić dopływ kadr do pracy w gospodarce planowej, centralnie sterowanej. Władysław Gomułka nie bez przyczyny twierdził, że nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli. Gloryfikowano kobiety wykonujące typowo męskie zawody, uważano je za wzorowe socjalistyczne robotnice. Coraz częściej płeć piękna reprezentowała takie zawody jak: kierowca, murarz, czy nawet górnik. Wedle oficjalnych przekazów miał to być jeden z wyznaczników emancypacji kobiet, przy okazji promowano politykę nowych zawodów, by wesprzeć realizację planu sześcioletniego.

W okresie odwilży odstąpiono od takich przekazów. Wprowadzano wiele rozwiązań ochronnych dla kobiet, a w umiejętnym prowadzeniu domu upatrywano wzrostu dobrobytu nowoczesnej polskiej rodziny. Realizując kolejne plany, tzw. pięciolatki dążono do tego, by wzmocnić podział prac w zależności od płci. Jednocześnie państwo przejęło na siebie rolę regulatora sfery opiekuńczej. W 1968 r. w Polsce wprowadzono dobrowolny roczny urlop wychowawczy dla matek dzieci do 4 lat. Istniejący urlop macierzyński wydłużono do czterech miesięcy. Kobieta owszem - mogła pracować, ale miała także sprawować pieczę nad rodziną i troszczyć się o jej potrzeby. Nowe podejście zemściło się na rządzących w czasie niedoborów towarów na rynku w latach 70. i 80. Jak bowiem pełnić rolę strażniczki domowego ogniska, przy pustej lodówce? Nic zatem dziwnego, że kobiety odegrały decydującą rolę w wielu ówczesnych strajkach. Brały sprawy w swoje ręce - tego je uczono przez lata.

Po okresie transformacji ustrojowej polskie kobiety chciały pełnić ważną rolę także w gospodarce wolnorynkowej. Po trudnych latach 90. XX w. odniosły sukces - dziś pełnią niejednokrotnie ważne stanowiska menadżerskie. Nie brakuje przy tym również takich, które z powodzeniem realizują się w męskich zawodach np. kierowcy ciężarówki, czy żołnierza.

Prezentowana wystawa składa się z 85 zdjęć, 7 dokumentów, 4 artykułów prasowych i 3 materiałów ulotnych. Celowo dominują pośród nich fotografie ukazujące kobiety w różnych sytuacjach zawodowych. Stanowią one niezaprzeczalny dowód na to, że płeć piękna w czasach Polski Ludowej, zgodnie ze znanym cytatem z serialu "Czterdziestolatek", żadnej pracy się nie boi - radziła sobie w każdych warunkach! Była nie tylko świetnym nauczycielem, pielęgniarką, czy pracownikiem sklepu, ale także analitykiem medycznym, pomocnikiem murarza, monterem skomplikowanej aparatury elektronicznej, czy rolnikiem.

Oprócz zdjęć ekspozycja zawiera także protokoły posiedzeń organizacji społecznych i zawodowych, w których zawarto tezy na temat ówczesnego podejścia władzy państwowej do kobiet. Nowoczesna kobieta doby Polski Ludowej to odpowiedzialna żona, matka i wykwalifikowany fachowiec umiejętnie łączący życie rodzinne z zawodowym. Nie sposób było pominąć telegramów i laurek przesyłanych kobietom pracującym z okazji Dnia Kobiet i zarchiwizowanych w aktach poszczególnych zakładów pracy.

Wykorzystane na wystawie materiały pochodzą z następujących zespołów i zbiorów archiwalnych: Komitet Wojewódzki PZPR w Kaliszu, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kaliszu, Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp., Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Kotlin" w Kotlinie, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Polo" w Kaliszu, Kaliskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Kaliszu, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, Kuratorium Oświaty w Kaliszu, Zbiór kronik i ksiąg pamiątkowych, Zbiór druków ulotnych, Zbiór fotokronik. Cząstkę ekspozycji przygotowano w oparciu o prasę zgromadzoną w bibliotece Archiwum Państwowego w Kaliszu.


Protokół zebrania Ligii Kobiet w Kotlinie z 10 lutego 1950 r. Liga Kobiet była masową organizacją powołaną do rozwijania społecznej i kulturalno-wychowawczej działalności pośród kobiet bez względu na ich pochodzenie, czy status społeczny. Głównym zadaniem Ligi Kobiet był krzewienie ideologii socjalistycznej w rodzinach i włączanie kobiet nieaktywnych zawodowo do pracy we wszystkich gałęziach gospodarki. Z poniższego protokołu wynika, że aktywistki były gotowe do wygłaszania referatów, a nawet podejmowania się wydłużania czasu pracy z okazji Dnia Kobiet.
APK, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Kotlin" w Kotlinie, sygn. 405, s. 24

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Referat pt. "Międzynarodowy Dzień Kobiet", zredagowany w latach 1949-1954 na potrzeby Koła Ligi Kobiet w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Kotlin" w Kotlinie. Ówczesna propaganda głosiła, że walka kobiet o ich prawa jest wpisana w walkę mas pracujących. Ustrój kapitalistyczny miał nie gwarantować dostatecznej wolności kobietom, które z reguły zarabiały mniej od mężczyzn. W Polsce natomiast umożliwiono kobietom zdobywanie zawodu, awans społeczny umożliwiające podjęcie pracy wymagającej wiedzy fachowej. Uważano, że polskie kobiety są w stanie pracować wydajnie na rzecz rozwoju gospodarki, a przy tym zakładać rodziny i wychowywać wzorowych obywateli popierających działania rządu komunistycznego.
APK, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Kotlin" w Kotlinie, sygn. 405, s. 110-115

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Nauczycielka podczas zajęć lekcyjnych w szkole w Marianowie ok. 1950 r.
APK, Kuratorium Oświaty w Kaliszu, sygn. 513

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownica Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu w trakcie wykonywania badań żywności w 1955 r.
APK, Zbiór kronik i ksiąg pamiątkowych, sygn. 16

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownica Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu w trakcie pomiarów przy stole wagowym w laboratorium w 1955 r.
APK, Zbiór kronik i ksiąg pamiątkowych, sygn. 16

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Kartka z 1959 r. z życzeniami z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet od Powiatowego Zarządu Ligi Kobiet w Kaliszu.
APK, Zbiór druków ulotnych, sygn. 1156

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego "Polo" w Kaliszu. Fotografie z lat 60.-70. XX w.
APK, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Polo" w Kaliszu, sygn. 190

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice na halach produkcyjnych zakładu Przemysłu Dziewiarskiego "Polo" w Kaliszu w latach 60.-70. XX w.
APK, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Polo" w Kaliszu, sygn. 188

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Kobieta zatrudniona w Kaliskich Zakładach Ceramiki Budowlanej pracująca na równi z mężczyznami przy społecznej odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie w 1972 r.
APK, Kaliskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Kaliszu, sygn. 1

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Laurka z życzeniami z okazji Dnia Kobiet od młodzieży i grona nauczycielskiego Szkoły Podstawowej w Kotlinie z 1973 r.
APK, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Kotlin" w Kotlinie, sygn. 383

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Życzenia od przewodniczącego rady zakładowej "Pudliszek" dla kobiecej części załogi z okazji Dnia Kobiet z 1973 r.
APK, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Kotlin" w Kotlinie, sygn. 383, s. 17

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim podczas przerwy śniadaniowej w 1975 r.
APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu, sygn. 455

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Władze PRL często i chętnie wizytowały zakłady pracy, zwracając szczególną uwagę na zatrudnienie kobiet. I sekretarz KW PZPR Edward Gierek w 1975 r. odwiedził Fabrykę Pieczywa Cukierniczego "Kaliszanka", w którym dużą część załogi stanowiły panie.
APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu, sygn. 452

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Edward Gierek w czasie spotkania z załogą Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Polo" w Kaliszu w 1975 r. Podczas spotkania I Sekretarz KW PZPR wręczył pracownicom kaliskiego zakładu po goździku.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1696, nlb

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Przykłady wniosków o nadanie " Medalu dla Zasłużonych Matek" z 1975 r. Odznaczenie to na ogół trafiało do kobiet, które umiejętnie łączyły obowiązki przykładnej żony i matki z pracą na roli bądź w zakładzie produkcyjnym. Nierzadko przy tym angażowały się w działalność społeczną.
APK, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kaliszu, sygn. 472, k. 3, 7

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Krótkie biogramy kobiet, wyróżnionych "Medalem dla zasłużonych matek", przyznanym przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kaliszu w 1975 r. Kobiety były wyjątkowo aktywne na polu politycznym, związkowym i społecznym. Nie zaniedbywały przy tym swoich obowiązków domowych.
APK, Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Kaliszu z/s w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 39, nlb

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Kobiety z kaliskich zakładów przemysłowych, wyposażone w łopaty podczas tzw. " dnia czynu partyjnego", który odbył się 16 maja 1976 r.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1696, nlb

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Informacja o warunkach pracy i socjalno-bytowych kobiet pracujących w wytypowanych zakładach pracy województwa kaliskiego zredagowana 15 lipca 1976 r. W 1976 r. 52% mieszkańców województwa kaliskiego stanowiły kobiety. Na 168 000 zatrudnionych, kobiety pracujące na pełen etat stanowiły 74 000 pracowników, kolejne 4000 było zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu. Szczególną uwagę przywiązywano wówczas do "przywiązania" pracownic do swojego miejsca pracy poprzez organizację kiosków, sklepów i stołówek przyzakładowych. 58 zakładów pracy posiadało własne przychodnie lekarskie, zatrudniające ogółem 30 lekarzy. Organizowano także przyzakładowe żłobki i przedszkola.
APK, Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Kaliszu z/s w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 40, nlb

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Zebranie członkiń Koła Gospodyń w Jarocinie ok. 1975-1980 r.
APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu, sygn. 487

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Charakterystyka kandydatki do plebiscytu "Kwiatek dla Przyjaciółki" z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 1977 r. Kandydatka była pracownicą Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Kalpo" w Kaliszu. Pracowała od 1945 r. jako szwaczka.
APK, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kaliszu, sygn. 443, s. 49

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Wniosek Komisji Kobiet Pracujących przy Radzie Zakładowej Fabryki Wyrobów Runowych "Runotex" w Kaliszu z 12 stycznia 1978 r. zgłaszający pracownicę tego zakładu do plebiscytu "Kwiatek dla Przyjaciółki".
APK, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kaliszu, sygn. 443, s. 55

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Księgowa Spółdzielni Kółek Rolniczych Galewice obsługująca maszynę księgująca w 1977 r.
APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu, sygn. 428

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Kobiety pracujące na linii produkcyjnej serków homogenizowanych w zakładzie Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu. Nowy zakład oddano do użytku 12 grudnia 1978 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 8

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Lenwit" w Witaszycach na hali turbin lniarskich w listopadzie 1979 r.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1598, fot. 5

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice centrali międzymiastowej w Kaliszu w 1979 r.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1598, fot. 7

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Przetwórni Owocowo-Warzywnej w Dziadowej Kłodzie podczas pakowania wyrobów gotowych w folię termokurczliwą. Fotografia z 1979 r.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1598, fot. 14

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pakowanie cukru w cukrowni - rafinerii Witaszyce w gm. Jarocin. Fotografia pochodzi z miesięcznej kroniki fotograficznej województwa kaliskiego z 1979 r.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1597, fot. 7

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownicy Spółdzielni "Elmach" w Wieruszowie specjalizującej się w produkcji podzespołów elektronicznych do gramofonów, wzmacniaczy i magnetofonów podczas pracy nad prototypem termostatu do akwariów i laboratoriów fotografii kolorowej. Kobiety sprawdzały się także na stanowiskach technicznych.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1596, fot. 11

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu -Chłodnia w Kaliszu przy maszynie do pakowania mrożonego groszku.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1596, fot. 14

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Borowcu podczas pracy w cegielni w Sobótce gm. Ostrów Wielkopolski. Fotografia z 1979 r. Cegielnia produkowała towar na potrzeby własne Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego i rolników woj. kaliskiego.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1595, fot. 3

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice zakładu "Pollena" w Ostrzeszowie, podczas pakowania proszku w do prania. Fotografia z 1979 r.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1594, fot. 4

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Załoga Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kotlin podczas pracy na linii przetwórstwa groszku konserwowego. Fotografia z 1979 r.
APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1594, fot. 13

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Wanda Kuśnier i Renata Goździel pracownice Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Sycowie, wyróżnionej Handlowym Znakiem Jakości. Fotografia z 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 35

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Ostatnia faza produkcji - kontrola i pakowanie wyrobów w Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych "Teofilów" w Krotoszynie. Fotografia z 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 36

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Śliwnikach podczas eksperymentalnej produkcji pieczarek w tunelu foliowym. Fotografia z 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 41

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownica sklepu Krajowej Agencji Wydawniczej w Kaliszu. Fotografia z 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 50

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Spotkanie egzekutywy KW PZPR w Kaliszu z działaczkami ruchu kobiecego w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Nowej Wsi (gmina Gizałki) w dniu 7 marca 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 51

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Małgorzata Tomaszewska i Łucja Wojciechowska podczas pracy nad uruchomieniem zautomatyzowanego podajnika magazynowego ZPM wykonanego przez Zakład Doświadczalny przy MERA-ZAP w Ostrowie Wielkopolskim. Fotografia z 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 57

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownica Ośrodka Informacji Usługowej w nowo oddanym Domu Usług przy ul. Górnośląskiej Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Kaliszu. Fotografia z 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 67

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Kombinatu PGR w Stradomii w trakcie pracy przy trzodzie chlewnej w gospodarstwie w Domaninie. Fotografia z 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 75

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownica kaliskich Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Polo", podczas kontroli jakości w 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 93

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Biblioteki Publicznej w Krotoszynie w 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 100

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pakowanie chłodnic ciągnika "Ursus" produkowanych przez Zakłady Sprzętu Mechanicznego "Ursus" w Ostrowie Wielkopolskim w 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 103

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownica Zakładów Odzieżowych "Jarkon" w Jarocinie, podczas klejenia materiału w 1979 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 109

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownica Fabryki Wyrobów Runowych "Runotex" w Kaliszu, przy maszynie w 1980 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 141

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Teresa Michalska ze Strzyżewa (gmina Dobrzyca), kandydatka na posła do Sejmu PRL. Fotografia z 1980 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 154

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Technik analityczny Bożena Abkowicz kontroluje jałowość preparatów wytworzonych w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu w 1980 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 159

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy w Wieruszowie podczas prac przy maszynach dziewiarskich w 1980 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 167

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Wanda Sradomska i Wanda Gardzińska podczas selekcji kurcząt w kaliskim Zakładzie Wylęgu Drobiu Ostrowskich Zakładów Drobiarskich w 1980 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 170

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pianistka Halina Czerny-Stefańska podczas koncertu w Kaliszu w towarzystwie miejscowej Państwowej Orkiestry Symfonicznej w 1980 r.
APK, Zbiór fotokronik, sygn. 184

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Linia produkcyjna w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego Kotlin w 1982 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 52

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Ekspedientki sklepu nasiennego Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Kaliszu w 1985 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 145

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pianistka Lidia Grychtołówna w inauguracyjnym koncercie "Dni Chopinowskich" w Antoninie w 1985 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 151

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice cienkoprzędnej Fabryki Wyrobów Runowych "Runotex" w Kaliszu w 1985 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 199

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pielęgniarki podczas pobierania krwi w 1985 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 632

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Kobieta na polu zbierająca zboże w 1985 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 1203

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Kaliskiej Chłodni Składowej w 1985 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 1216

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Hala produkcyjna w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Kalpo" w Kaliszu w 1986 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 328

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Młodzieżowej Spółdzielni Pracy "Wenetia" w Ostrowie Wielkopolskim Zakład w Przygodzicach w 1986 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 302

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pielęgniarki podczas wojewódzkiego finału ogólnopolskiego Turnieju Młodych Mistrzów Zawodu o Złoty Czepek Pielęgniarski w 1986 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 303

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Kaliskich Zakładów Koncentratów Spożywczych "Winiary" w Kaliszu przy linii produkcyjnej w 1986 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 296

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Artykuł z cyklu Imiona pracy ukazujący się w "Ziemi kaliskiej", przedstawiający pracownice Zakładu Tekstylno-Konfekcyjnego "Teofilów" w Krotoszynie, który był jednym z największych zakładów w Krotoszynie - zatrudniał 980 pracowników, z czego 80 procent stanowiły kobiety.
Biblioteka APK, Imiona pracy, "Ziemia Kaliska", 1986, nr 5, s. 4

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Artykuł z cyklu Imiona pracy ukazujący się w "Ziemi Kaliskiej", opisujący Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "Winiary", które są największą w Polsce, zarówno pod względem ilości jak i wartości produkcji, fabryką koncentratów.
Biblioteka APK, Imiona pracy, "Ziemia Kaliska", 1986, nr 18, s. 4

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Artykuł z cyklu Imiona pracy ukazujący się w "Ziemi Kaliskiej", opisujący Zakłady Przemysłu Skórzanego Spółdzielnia Pracy "Asko" w Ostrowie Wielkopolskim. Zakład zajmował się usługami kaletniczymi, tapicerskimi, a także usługami szewskimi. Zakład produkował m.in. nesesery, walizy, czy torby podróżne. Chociaż praca w tym zakładzie nie należała do najłatwiejszych, kobiety w zakładzie stanowiły większość.
Biblioteka APK, Imiona pracy, "Ziemia Kaliska", 1986, nr 3, s. 4

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Salon fryzjerski "Praktyczna Pani" w PSS "Społem" w Kaliszu w 1986 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 387

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice hali produkcyjnej Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego Kotlin w 1986 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 1261

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownicy Spółdzielni pracy "Asko" w Ostrowie Wielkopolskim w 1986 r. Pośród załogi przeważały panie.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 1231

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych w Kokaninie w 1986 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 322

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownica Kombinatu PGR w Rusku w 1986 r.

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Kobiety zatrudnione w szklarni Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w Ostrowie Wlkp. w 1986 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 392

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice wojewódzkiego oddziału ZUS w Kaliszu obsługujące komputery wyprodukowane w Zakładach Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w 1986 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 483

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Kobiety sadzące ziemniaki na polu w 1986 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 1264

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownice redakcji "Ziemi Kaliskiej" podczas pracy w 1987 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 1352

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Grupa kobiet w kuchni podczas gotowania w 1987 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 1338

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Pracownica stacji meteorologicznej sprawdzająca pomiary w 1988 r.
APK, Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu, sygn. 928

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi

Artykuł z cyklu Imiona pracy ukazujący się w "Ziemi Kaliskiej", opisujący Zakład Hurtowo-Przetwórczy " Centrali Rybnej" w Ostrowie Wielkopolskim, który rozpoczął działalność produkcyjną w 1974 r. i zaopatrywał sklepy rybne na terenie województwa Kaliskiego w świeże ryby, mrożone, a także różnego rodzaju przetwory rybne.
Biblioteka APK, Imiona pracy, "Ziemia Kaliska", 1988, nr 2, s. 4

Kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boi