"Kolejny rok, kolejne dary"

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w bieżącym roku kaliskie Archiwum Państwowe wzbogaciło swoje zbiory o archiwalia przekazane w formie darów. W 2022 r. było to łącznie 173 jednostki inwentarzowe. Największą darowiznę, 136 jednostek inwentarzowych, przekazał Jacek Śródka z Sycowa, działacz opozycyjny i NSZZ "Solidarność" po 1989 r. Darczyńca przekazał nie tylko gazetki zakładowe i druki ulotne wydawane przez różne ogniwa związkowe, ale także dokumenty komisji zakładowych i Międzyzakładowych Komisji Porozumiewawczych "S" w Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie z lat 1980-1981 i po 1989 r. Z okresu stanu wojennego pochodzą natomiast wydawnictwa z drugiego obiegu m. in. antyrządowe ulotki autorstwa Jacka Śródki. Wśród ofiarowanych archiwaliów znajdują się także związane z powstaniem i działalnością Związku Młodzieży Demokratycznej na początku lat 80. XX w, a także znalezione na śmietnikach i ocalone od zniszczenia dokumenty czterech Podstawowych Organizacji Partyjnych PZPR działających w kępińskich przedsiębiorstwach w latach 1976-1989 (głównie listy członkowskie).


Zaświadczenie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Poznaniu z 19 sierpnia 1980 r. o wpisaniu Koła Założycielskiego NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim do rejestru kół założycielskich. APK, Zbiór akt NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa, sygn. 14, s. nlb

Kolejny rok, kolejne dary

Zaświadczenie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Kaliszu z 27 października 1980 r. o wpisaniu Komisji Założycielskiej NSZZ "Solidarność" przy WPKM w Kaliszu do rejestrze prowadzonego przez MKZ. APK, Zbiór akt NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa, sygn. 1, s. nlb

Kolejny rok, kolejne dary

Protokół z zebrania wyborczego NSZZ "Solidarność" w Zakładach Drobiarskich w Kępnie z 30 grudnia 1980 r. APK, Zbiór akt NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa, sygn. 5, s. nlb

Kolejny rok, kolejne dary

Opinia Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Jarocińskich Fabrykach Mebli w Jarocinie z 17 marca 1981 r. w sprawie reglamentacji masła. APK, Zbiór akt NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa, sygn. 3, s. nlb

Kolejny rok, kolejne dary

Informacja o Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Modernizacyjno-Budowlanym w Kępnie z 28 sierpnia 1981 r. APK, Zbiór akt NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa, sygn. 6, s. nlb

Kolejny rok, kolejne dary

Pismo wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Kaliszu Antoniego Pietkiewicza z 2 września 1981 r. do MKK NSZZ "Solidarność" w Krotoszynie w sprawie wydelegowania osoby do udziału w pracach grupy negocjacyjnej ds. reglamentacji i zaopatrzenia rynku. APK, Zbiór akt NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa, sygn. 8, s. nlb

Kolejny rok, kolejne dary

Pismo Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" w Ostrzeszowie z 4 września 1981 r. do Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu w sprawie przyspieszenia terminu pokazu filmu Andrzeja Wajdy "Człowiek z żelaza". APK, Zbiór akt NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa, sygn. 13, s. nlb

Kolejny rok, kolejne dary

Strona tytułowa "Orędownika Pleszewskiego" z sierpnia 1981 r. wydawanego przez NSZZ "Solidarność" Ziemi Pleszewskiej. APK, Zbiór fotografii, wydawnictw i druków ulotnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", sygn. 649

Kolejny rok, kolejne dary

Jedna z ulotek antyrządowych z 1981 r. sygnowana przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Kaliszu. APK, Zbiór fotografii, wydawnictw i druków ulotnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", sygn. 693

Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary

Zdjęcia maszyn drukarskich zakwestionowanych w kaliskiej drukarni NSZZ "Solidarność" w 1981 r. APK, Zbiór akt NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa, sygn. 20

Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary

Antyrządowe ulotki autorstwa Jacka Śródki z lat 1982-1984. APK, Zbiór wydawnictw niezależnych, sygn. 191

Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary

Deklaracja kaliskich ugrupowań prawicowych ze stycznia 1994 r. APK, Zbiór druków ulotnych, sygn. 3307

Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary

Oświadczenie Terenowego Ogniwa Ruchu Odbudowy Polski w Sycowie w sprawie przyjazdu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do miasta 17 maja 1996 r. APK, Zbiór druków ulotnych, sygn. 3308

Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary

Ulotka wyborcza Józefa Wróbla, kandydującego na posła w wyborach parlamentarnych w 1993 r. z ramienia NSZZ "Solidarność". APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, sygn. 694

Kolejny rok, kolejne dary

Udział poszczególnych kępińskich ogniw partyjnych w propagandzie 1-majowej w 1982 r. APK, Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Odzieżowej Spółdzielni Pracy "Medo" w Kępnie, sygn. 4, s. nlb

Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary

Zupełnie innego typu materiały przekazała Elżbieta Stadtmüller. Jest to część archiwum rodzinnego przez nią stworzonego. Większość dokumentów dotyczy jej rodziców oraz dziadków z obu linii. Zwracają uwagę dokumenty Alfreda Stadtmüllera związane z jego służbą w organizacjach niepodległościowych, w Wojsku Polskim i działalnością w Związku Obrońców Lwowa (m.in. dyplomy i zaświadczenia), wierszowana kronika zakładów kolejowych w Tarnowie z czasów wojny prowadzona przez jego syna Karola, jak również patriotyczne wiersze pisane na rulonie z papieru, ukrywanym pod parapetem w biurze. W przypadku Jóźwiaków zachowały się urzędowe dokumenty związane z wysiedleniem do Krakowa w czasie okupacji hitlerowskiej (m.in. karty uchodźcy) oraz pracą Anny w miejscowym Urzędzie Statystycznym. W skład spuścizny wchodzi także 5 fotograficznych albumów rodzinnych. Z ofiarowanych archiwaliów utworzono nowy zespół pn. Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków.

Komunikat Naczelnej Komendy Wojsk Polskich we Lwowie z 12 listopada 1918 r. o przebiegu działań wojennych we Lwowie i okolicy. APK, Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków, sygn. tym. 1

Kolejny rok, kolejne dary

Przepustka wojskowa Alfreda Stadtmüllera z 12 listopada 1918 r. APK, Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków, sygn. tym. 2

Kolejny rok, kolejne dary

Nadanie podporucznikowi Alfredowi Stadtmüllerowi odznaki honorowej "Orlęta" za udział w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich w latach 1918-1919. APK, Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków sygn. tym. 3

Kolejny rok, kolejne dary

Janina z d. Kohlhepp Stadtmüller, żona Alfreda, fot. z lat 20. XX w. APK, Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków, sygn. tym. 4

Kolejny rok, kolejne dary

Karol Stadtmüller (syn Alfreda) w czasie II wojny światowej. APK, Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków, sygn. tym. 5

Kolejny rok, kolejne dary

Elżbieta Stadtmüller, córka Karola i Marii Stadtmüllerów, APK, Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków, , sygn. tym. 6

Kolejny rok, kolejne dary

Fragment kroniki zakładów kolejowych w Tarnowie z czasów okupacji hitlerowskiej, prowadzonej przez Karola Stadtmüllera. APK, Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków, sygn. tym. 7

Kolejny rok, kolejne dary

Poświęcenie w 1936 r. kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły sióstr Nazaretanek w Kaliszu. APK, Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków, sygn. tym. 8

Kolejny rok, kolejne dary

Rodzina Jóźwiaków w klasztorze sióstr Norbertanek w Krakowie w czasie wysiedlenia w okresie okupacji hitlerowskiej. Druga od prawej stoi Janina, potem Maria, Klemens (z wąsami), nad nimi Zenon Jóźwiakowie. APK, Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków, sygn. tym. 9

Kolejny rok, kolejne dary

Pracownicy Wojewódzkich Zakładów Kamienia Budowlanego Oddział w Kaliszu w 1956 r. Drugi z prawej siedzi Karol Stadtmüller. APK, Spuścizna rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków, sygn. tym. 10

Kolejny rok, kolejne dary

Dokumenty rodzinne, dotyczące Szkudlarków i Blochów z Blizanowa, przekazała Barbara Przybylska z Łodzi. Zdecydowana większość z nich dotyczy okresu okupacji hitlerowskiej. Są to dowody osobiste, zgłoszenia meldunkowe, pozwolenia na pracę, książeczki pracy, wezwania na szczepienia ochronne i badania rentgenowskie, karty żywnościowe i materiałowe. Tylka dwa z nich pochodzą z czasów wcześniejszych: dowód ubezpieczeniowy z 1926 r. i książeczka oszczędnościowa Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Blizanowie z 1938 r. Utworzone z darowizny 19 jednostki zostały włączone do Zbioru materiałów rodzinnych.

Dowód ubezpieczeniowy nieruchomości w Blizanowie Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych dla Józefa Szkudlarka z 1926 r. APK, Zbiór materiałów rodzinnych, sygn. 518

Kolejny rok, kolejne dary

Dowód osobowy (Ausweis) Stefanii Bloch z Blizanowa z 1939 r. APK, Zbiór materiałów rodzinnych, sygn. 520

Kolejny rok, kolejne dary

Pozwolenie na pracę (Arbeitskarte polnischer Arbeitskräfte) Stefanii Bloch z Blizanowa z fotografią z 1940 r. APK, Zbiór materiałów rodzinnych, sygn. 521

Książeczka oszczędnościowa Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Blizanowie Katarzyny Bloch z Bliznowa z 1938 r. APK, Zbiór materiałów rodzinnych, sygn. 524

Kolejny rok, kolejne dary

Wezwanie na szczepienia na tyfus dla Katarzyny Bloch z Blizanowa z 1943 r. APK, Zbiór materiałów rodzinnych, sygn. 526

Karta na zakup towarów podlegających rejestracji z czasów okupacji hitlerowskiej. APK, Zbiór materiałów rodzinnych, sygn. 528

Kolejny rok, kolejne dary

Dowód osobisty Jana Blocha z Blizanowa z 1931 r. APK, Zbiór materiałów rodzinnych, sygn. 530

Kolejny rok, kolejne dary

Dowód osobisty roweru Jana Blocha z Blizanowa z 1940 r. APK, Zbiór materiałów rodzinnych, sygn. 532

Kolejny rok, kolejne dary

Dzięki darowiźnie Bogdana Pawlaka z Kalisza Archiwum wzbogaciło się o materiały dotyczące historii kaliskiego rzemiosła. Do Zbioru dokumentów rzemieślniczych zostały włączone: dyplomy czeladnicze i mistrzowskie Stanisława Golanowskiego, karta rzemieślnicza na prowadzenie rzemiosła garbarskiego oraz plan urządzenia garbarni (łącznie 6 j.in. z lat 1910-1921).

Dyplom czeladnika garbarskiego dla Stanisława Golanowskiego, wydany przez Urząd Starszych Zgromadzenia Garbarskiego w Kaliszu w 1910 r. APK, Zbiór dokumentów rzemieślniczych, sygn. 15

Kolejny rok, kolejne dary

Dyplom mistrza garbarskiego dla Stanisława Golanowskiego, wydany przez Urząd Starszych Zgromadzenia Garbarskiego w Kaliszu w 1921 r. APK, Zbiór dokumentów rzemieślniczych, sygn. 19


Na koniec należy wspomnieć jeszcze o materiałach przekazanych przez wielokrotnych darczyńców kaliskiego Archiwum - Lecha T. Jabłońskiego z Łomianek oraz Elżbiety Siarkiewicz. Ten pierwszy, jako uzupełnienie wcześniej ofiarowanych dokumentów, przekazał legitymację i odznaczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski nadany Genowefie Cichej z Kalisza.

Kolejny rok, kolejne dary

Legitymacja i odznaczenie nadane Genowefie Cichej w 1984 r. APK, Zbiór materiałów rodzinnych, sygn. 516-517.

Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary

Uzupełnieniem poprzednich darów są także materiały ofiarowane przez Elżbietę Siarkiewcz 18 listopada br. podczas wstąpienia "Rodzinne wspomnienie Chóru Mariańskiego (1925-1985)". Na zakończenie spotkania prelegentka przekazała kaliskiemu Archiwum kronikę Chóru Mariańskiego, zeszyt miar Marii Siarkiewicz oraz album z fotografiami, należącego do Stanisławy Laksander - siostry Marii Siarkiewicz.

Fragmenty kroniki Chóru Mariańskiego opracowana przez Elżbietę Siarkiewiczów. APK, Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, sygn. tym. 58

Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary Kolejny rok, kolejne dary

Wszystkie dary zostały uporządkowane i zewidencjonowane. Można z nich już skorzystać w czytelni kaliskiego Archiwum.