"Ocaleni z nieludzkiej ziemi"

Wystawa pt. "Ocaleni z nieludzkiej ziemi. Losy uchodźstwa polskiego z ZSRS w latach 1942-1950" została przygotowana przez łódzki oddział IPN Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Scenariusz wystawy jest autorstwa Panów Pawła Kowalskiego, Grzegorza Nawrota, Artura Ossowskiego, Tomasza Toborka. Konsultacji naukowej dokonał dr Janusz Wróbel. Wykorzystano materiały pochodzące m.in. z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie, Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Wystawa on-line jest zbudowana na zasadzie kontynentów. Po kliknięciu na dany kontynent pojawią się plansze dotyczące danego terenu. Po ponownym kliknięciu na planszę można uzyskać jej powiększenie.

Oprócz materiałów ogólnopolskich prezentujemy także pamiątki kaliskich Sybiraków udostępnione przez: Panią Eugenię Pastuszek, Panią Irenę Świdlik, córkę Pana Konstantego Ratyńskiego Marię Pełkę, córkę Pani Heleny Rodziewicz Wirginię Wawrzyniak. Panie Eugenia Pastuszek i Irena Świdlik zostały wywiezione z Polski podczas pierwszej wywózki Polaków w dniu 10. lutego 1940 roku. Pani Irena Świdnik przekazała pamiątki ze swojego pobytu w Pakistanie i Indiach. Była tam ewakuowana razem z armią gen Andersa. Pani Świdlik przekazała oryginalne świadectwo szkolne wystawione w Indiach, książeczkę uchodźcy, fotografie wykonane w Karachi w Pakistanie w 1943 roku. Pani Eugenia Pastuszek przekazała swoje wiersze pisane w pociągu podczas powrotu do Polski. Zachował się wyrok śmierci Pani Heleny Rodziewicz za to, że pomagała żołnierzom Armii Krajowej (zamieniony później na 25 lat więzienia), makatka wykonana przez nią na zesłaniu w Kołymie, pamiętnik pisany przez koleżanki w Kołymie oraz różaniec zrobiony z chleba. Przedstawiono także portret Pana Konstantego Ratyńskiego wykonany przez kolegę w łagrze. Prezentujemy również książkę Pana Stanisława Szpondera (prezes Związku Sybiraków Oddział Kalisz) pt. Anhelli w Ruzajewce. Jest to zbiór opowiadań opartych na relacjach Sybiraków.

Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa

Panie Eugenia Pastuszek i Irena Świdlik zostały wywiezione z Polski podczas pierwszej wywózki Polaków w dniu 10. lutego 1940 roku. Pani Irena Świdnik przekazała pamiątki ze swojego pobytu w Pakistanie i Indiach. Była tam ewakuowana razem z armią gen Andersa. Pani Świdlik przekazała oryginalne świadectwo szkolne wystawione w Indiach, książeczkę uchodźcy, fotografie wykonane w Karachi w Pakistanie w 1943 roku. Pani Eugenia Pastuszek przekazała swoje wiersze pisane w pociągu podczas powrotu do Polski. Zachował się wyrok śmierci Pani Heleny Rodziewicz za to, że pomagała żołnierzom Armii Krajowej (zamieniony później na 25 lat więzienia), makatka wykonana przez nią na zesłaniu w Kołymie, pamiętnik pisany przez koleżanki w Kołymie oraz różaniec zrobiony z chleba. Przedstawiono także portret Pana Konstantego Ratyńskiego wykonany przez kolegę w łagrze. Prezentujemy również książkę Pana Stanisława Szpondera (prezes Związku Sybiraków Oddział Kalisz) pt. Anhelli w Ruzajewce. Jest to zbiór opowiadań opartych na relacjach Sybiraków.

Pan Stanisław Szponder
Pan Stanisław Szponder
Książka Pana Stanisława Szpondera pt. Anhelli w Ruzajewce
Książka Pana Stanisława Szpondera pt. Anhelli w Ruzajewce