"Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r."

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z wirtualną wersją wystawy plenerowej pt. "Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r." Została ona przygotowana w ramach projektu "Kalisz - Feniks 1914 - 2014".

Ekspozycja składa się z dokumentów tekstowych, w tym obwieszczeń władz okupacyjnych, artykułów prasowych opisujących wydarzenia 1914 r., pism dotyczących odbudowy miasta oraz materiałów ikonograficznych tj. fotografii i pocztówek przedstawiających Kalisz, planów miasta, projektów przebudowy Kalisza zamieszczonych w "Tygodniku Illustrowanym" z 15 kwietnia 1916 r., projektów architektonicznych budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych.

Wystawa przygotowana została w oparciu o materiały archiwalne pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz ze strony Dawny Kalisz i zbiorów prywatnych pani Teresy Martynkien z Kalisza.

Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r. Odbudowa Kalisza po zburzeniu miasta w sierpniu 1914 r.