Władysław Michałek

Archiwista, urodzony w 1916 roku. Organizator i pierwszy kierownik powojennego kaliskiego archiwum w latach 1950-1959. W kaliskiej placówce pracował do 1979 roku. Posiadaną wiedzę fachową zdobywał na kursach archiwalnych, zebraniach naukowych, odprawach. Stale ją wzbogacał poprzez samokształcenie. Wiele uczynił dla poprawienia warunków lokalowych naszej placówki. Dał się zapamiętać jako pracowity, sumienny i koleżeński człowiek. Wspomnienie pośmiertne Władysława Michałka napisane przez Karola Pawlaka w 1982 roku znajduje się w "Archeionie", t. LXXIV.

Władysław Michałek zmarł w 1980 roku.


Władysław Michałek, organizator i kierownik oraz wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Kaliszu. Źródło: "Archeion", t. LXXIV, Warszawa 1982.

Władysław Michałek - archiwista, pierwszy kierownik i organizator powojennego kaliskiego archiwum w latach 1950-1959.

Urodził się w 1916 roku, przed wojną, skończył szkołę powszechną, rozpoczął naukę w gimnazjum, ale jej nie ukończył z powodów finansowych. W latach 1934-1936 służył w 29. Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. 15 marca 1939 roku został ponownie powołany do wojska, dowodził wówczas drużyną 18. Pułku Piechoty. Walczył z Niemcami pod Częstochową. 29 listopada 1939 roku wrócił do Kalisza. W marcu 1940 roku wywieziono go na roboty przymusowe do Niemiec. Powrócił do Kalisza w grudniu 1945 roku. Po wojnie, w latach 1946-1949, pracował w Urzędzie Pocztowym, w 1950 roku w Zarządzie Nieruchomości. Jednocześnie uczył się w liceum dla pracujących. Zawodowo zajmował się archiwistyką. W połowie grudnia 1950 roku objął stanowisko kierownika utworzonego wówczas Oddziału Powiatowego Archiwum Państwowego w Kaliszu, przekształconego w 1951 roku na Powiatowe Archiwum Państwowe w Kaliszu. Na tym stanowisku pozostał do 28 lutego 1959 roku. Pracował w Oddziale Terenowym w Kaliszu, od lutego 1976 roku w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kaliszu. Na emeryturę przeszedł 31 maja 1979 roku. Posiadaną wiedzę fachową zdobył na kursach archiwalnych, zebraniach naukowych, odprawach. Stale ją wzbogacał poprzez samokształcenie. Wyspecjalizował się w odczytywaniu i tłumaczeniu dziewiętnastowiecznych akt rosyjskich. Władysław Michałek dał się zapamiętać jako pracowity, sumienny i koleżeński człowiek. Z powierzonych zadań wywiązywał się bardzo dobrze. Zyskał sobie uznanie i szacunek zarówno zwierzchników, jak i współpracowników. Za sumienną pracę w 1955 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1974 roku odznaką za Zasługi Dla Rozwoju Województwa Poznańskiego, a 1978 roku odznaką honorowąZa zasługi dla archiwistyki.

Władysław Michałek zmarł 27 czerwca 1980, miał 64 lata.