"Odeszli, ale pamięć o nich pozostała..."

Dzień Wszystkich Świętych skłania do refleksji i wspominania tych, którzy odeszli. Kaliskie archiwum przygotowało wystawę on-line pod hasłem Odeszli, ale pamięć o nich pozostała... Wystawa przedstawia osoby, które wpisały się w historię naszej placówki, czy to w sposób bezpośredni czy też pośredni, jednym słowem byli przyjaciółmi archiwum.

Wystawa składa się z 17 folderów przedstawiających w porządku alfabetycznym poszczególne osoby. Po kliknięciu na nazwisko pojawia się informacja o tej osobie i jej związkach z kaliskim archiwum, fotografie oraz biogram.

Wystawa przygotowana została w oparciu o materiały przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, z biblioteki archiwalnej oraz prasy kaliskiej. Wykorzystane fotografie wykonane zostały podczas uroczystości organizowanych przez archiwum.

Wystawa niniejsza jest oczywiście niepełna. Będziemy starać się w miarę systematycznie ją uzupełniać o osoby, o których pamięć wciąż jest żywa w naszym środowisku lokalnym.