Władysław Kościelniak

Znany kaliski artysta grafik, urodzony w 1916 roku. Przyjaciel i darczyńca Archiwum Państwowego w Kaliszu. W 1994 roku przekazał kaliskiemu Archiwum m.in. materiały wytworzone i zgromadzone przez Cezarego Domańskiego, krajoznawcę i przyrodnika (69 j.a. z lat 1972-1989). Są to m. in. autorskie opracowania z zakresu ochrony przyrody, krajoznawstwa i turystyki, fotografie. Utworzono z nich Spuściznę Cezarego Domańskiego z Kalisza. W 2001 i 2003 roku artysta grafik podarował własną spuściznę. Są to fotografie, a także pocztówki, dotyczące głównie zabytków kultury i przyrody z terenu byłego województwa kaliskiego (przeszło 2500 pozytywów od początku XX w. po 2003 roku). Wśród darów znajdują się rekonstrukcje kaliskich tłoków pieczętnych zaprojektowane i wykonane przez samego mistrza, jak również dokumentacja makiety grodu kaliskiego z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej (1984-1989). Z przekazanych darów utworzono Spuściznę Władysława Kościelniaka z Kalisza obejmującą 201 jednostek. Władysław Kościelniak w 2008 roku przekazał kaliskiemu archiwum grafikę przedstawiającą panoramę XVII-wiecznego Kalisza. W 2014 roku był również jednym z bohaterów Kaliskiego Archiwum Filmowego. Opowiedział wówczas o czasach przedwojennych, o II wojnie światowej i o tym jak gestapowiec pomógł mu spotkać się z bratem Mieczysławem osadzonym w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu - niemożliwe stało się możliwe.

Zmarł 18 listopada 2015 roku.


Władysław Kościelniak podczas ogłoszenia 15. edycji konkursu Wiedzy o Kaliszu i Regionie Kaliskim. Od lewej stoją: Stanisław Małyszko, Władysław Kościelniak, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender i Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu Marzena Ścisła; Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 10 marca 2008 r.
Władysław Kościelniak, kaliski artysta-grafik przekazuje na ręce dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu, dr Grażyny Schlender, grafikę przedstawiającą panoramę XVII-wiecznego Kalisza, 10 marca 2008 r.
Władysław Kościelniak w swoim domu, w pracowni plastycznej podczas prezentacji filmu-wywiadu o jego przeżyciach z lat 1939-1945 w ramach cyklu pt. "Kaliskie Archiwum Filmowe",27 października 2014 r. - dzień przed oficjalną premierą. Artysta dokonuje wpisu do kroniki w obecności dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu, dr Grażyny Schlender
Podpis Władysława Kościelniaka w kronice złożony podczas prezentacji filmu-wywiadu o jego przeżyciach z lat 1939-1945 w ramach "Kaliskiego Archiwum Filmowego". Pracownia plastyczna Władysława Kościelniaka, 27 października 2014 r.

Władysław Kościelniak - znany kaliski grafik, felietonista, autor ekslibrisów oraz plakatów.

Urodził się 21 września 1916 roku w Kaliszu. W 1935 roku ukończył Szkołę Handlową w Kaliszu i podjął pracę jako zarządca w majątku Wójcinek. Później trafił do wojska, od 1937 do 1939 roku służył w 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie, pełnił w szwadronie funkcję pisarza. W czasie II wojny światowej pracował jako kreślarz w urzędzie melioracji wodnej w Ostrowie Wielkopolskim. Po wojnie ukończył Wyższą Szkołę Handlu Morskiego w Gdyni. Od 1946 roku podjął niezależną praktykę artystyczną. Wiele podróżował, celem jego podróży była nie tylko Europa, ale również Indie i Afryka, to miejsca te stanowiły inspirację artystyczną do wielu prac artysty. Jego twórczość jest tematem trzech prac magisterskich na Uniwersytetach w Opolu, Wrocławiu i Kaliszu. Autor ponad 1150 felietonów zatytułowanych Wędrówki ze szkicownikiem publikowanych w "Ziemi Kaliskiej", stworzył też ponad 100 innych publikacji wzbogaconych rysunkami.

Brał udział w ponad 200 wystawach plastycznych w Polsce i za granicą, przy czym około 40 to wystawy indywidualne. Jedna z pierwszych jego prac to cykl linorytyczny zawierający widoki Kalisza pochodzący z 1951 roku a także cykl "Praca" z 1995 roku. Kolejne powstawały na przełomie lat, często uzupełnianie dziełami malarskimi bywały na płótnie i tekturze (oleje, akwarele, tempery). Wiele z cyklów Władysław Kościelniak poświęcił miastom znajdującym się w pobliżu Kalisza, były to m.in. Ostrów Wielkopolski., Syców, Jarocin i gminom, np. Gołuchów, Blizanów, Opatówek. Jego autorstwa jest także prawie 700 ekslibrisów oraz kilka grafik ściennych na elewacjach kaliskich budynków. Honorowy Obywatel Miasta Kalisza. Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Miłośników Książki w Kaliszu. Członek zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu i prezes kalisko-konińskiego oddziału tej organizacji. Współzałożyciel Kaliskiego Koła Plastyków.

Władysław Kościelniak zmarł 18 listopada 2015 roku, niedługo po swoich 99. urodzinach.