Stanisław Miklas

Rolnik, urodzony w 1928 roku. Działacz "Solidarności" Rolników Indywidualnych, kolporter ulotek i prasy podziemnej. Przyjaciel Archiwum Państwowego w Kaliszu. Był gościem na spotkaniach organizowanych przez kaliskie archiwum. W listopadzie 2010 roku w siedzibie archiwum brał udział w uroczystej promocji wydawnictwa pt. Encyklopedia Solidarności, gdzie zamieszczony jest jego biogram. Podczas tego spotkania czytał swoje wiersze o tematyce patriotycznej. Wiersze Stanisława Miklasa o tematyce okolicznościowej publikowane były na łamach "Naszego Dziennika" oraz "Gromady". Obecnie część ich znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Stanisław Miklas zmarł w 2012 roku.


Stanisław Miklas podczas czytania swoich wierszy o tematyce patriotycznej na uroczystej promocji wydawnictwa pt. Encyklopedia Solidarności. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 10 listopada 2010 r.; od lewej stoją: dr Grażyna Schlender, dyrektor APK, Włodzimierz Muth i uczniowie
Wiersze Stanisława Miklasa. Zbiory Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Wiersze Stanisława Miklasa. Zbiory Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Wiersze Stanisława Miklasa. Zbiory Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Wiersze Stanisława Miklasa. Zbiory Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Stanisław Miklas - rolnik, działacz Solidarności Rolników Indywidualnych, kolporter ulotek i prasy podziemnej w stanie wojennym.

Urodził się 24 lutego 1928 roku w Agnieszkowie koło Kalisza. W 1947 roku autor, drukarz i kolporter ulotek wzywających do odrzucenia w referendum zmian ustrojowych proponowanych przez władze. W latach 50. członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rajsku. W latach 1960-1970 prezes Kółka Rolniczego w Ksawerowie i Agnieszkowie, wiceprezes Związku Hodowców Bydła w gminie Koźminek. Jesienią 1980 roku współorganizator niezależnych struktur związku zawodowego rolników w gminie Koźminek, przewodniczący koła w Agnieszkowie, w 1981 roku członek Zarządu Gminnego "S" Rolników Indywidualnych. Działacz nieformalnych podziemnych struktur Zarządu Głównego oraz Rady Wojewódzkiej "S" RI w Kaliszu. 16 grudnia 1981 (pacyfikacja KWK Wujek) na znak żałoby narodowej wywiesił przy szosie Oszczeklin-Rajsko biało-czerwoną flagę z czarną szarfą. Współorganizator kolportażu podziemnych wydawnictw, prowadził kolportaż ulotek; ostemplowywał własnoręcznie wykonaną pieczęcią z napisem "Solidarność Zwycięży" mury sklepów, przystanki autobusowe oraz posterunek MO w Rajsku. Działał w Duszpasterstwie Rolników Indywidualnych Okręgu Kalisko-Sieradzkiego przy klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu. Członek Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, wspierał produktami rolnymi działalność Komitetu i bezpośrednio rodziny internowanych (m.in. rodzinę L. Duszeńki, Edwarda Grzelińskiego, Zdzisława Wielgosza).

W 1989 roku organizator reaktywowanych struktur "S" RI w gminie Koźminek, w latach 1989-1992 członek Zarządu Gminnego. W 1989 roku członek Prezydium Tymczasowej Rady Wojewódzkiej "S" RI. Od 1988 roku na rencie, od 1993 roku na emeryturze. Autor wierszy okolicznościowych, publikowanych na łamach "Naszego Dziennika" oraz "Gromady". Do 12 października 1989 roku był rozpracowywany przez Wydział VI Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kaliszu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. Mongoł.

Stanisław Miklas zmarł w Kaliszu w 2012 roku, w wieku 84 lat.