Zbigniew Kledecki

Lekarz kardiolog, długoletni pracownik kaliskiego szpitala, twórca kaliskiej kardiologii. Urodzony w 1921 roku. Poseł na sejm w latach 1976-1985. Przez wiele lat był związany z Kaliskim Towarzystwem Lekarskim, był jego prezesem. Podarował Archiwum Państwowemu w Kaliszu materiały związane ze swoją działalnością zawodową, społeczną i polityczną (88 j.a. z lat 1972-2011). Zdecydowana większość darowizny to nadbitki artykułów opublikowanych w Zeszytach Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, redagowanych przez darczyńcę. Z przekazanych przez Zbigniewa Kledeckiego archiwaliów utworzono Spuściznę Zbigniewa Kledeckiego, w której znajduje się m.in. korespondencja obrazująca walkę z uzdrawiaczami i osobami bezprawnie wykonującymi zawód lekarza. Poza tym są też materiały dotyczące działalności poselskiej Zbigniewa Kledeckiego, jego działalności w Stronnictwie Demokratycznym, w Kaliskim Towarzystwie Lekarskim oraz w redakcji "Aesculapiusa". W zbiorach bibliotecznych APK znajduje się jego publikacja pt. Fragmenty życia. Był też gościem na otwarciu dwóch wystaw organizowanych przez kaliskie Archiwum Propaganda w PRL (2006) oraz Dokumenty mówią (2009).

Zbigniew Kledecki zmarł w 2014 roku.


Zbigniew Kledecki. Fotografia z publikacji jego autorstwa pt. Fragmenty życia. Zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Pierwsza strona publikacji Zbigniewa Kledeckiego pt. Fragmenty życia. Zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Wpisy Zbigniewa Kledeckiego do kroniki z maja 2006 r. podczas wystawy pt. Propaganda w PRL oraz z 25 marca 2009 r. podczas wystawy pt.Dokumenty mówią.

Zbigniew Kledecki - lekarz kardiolog, stworzył kaliską kardiologię.

Pracował w kaliskim szpitalu, pełnił też funkcję wojewódzkiego konsultanta ds. kardiologii. Urodził się w 1921 roku w Poznaniu. W latach 1973-1978 kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych w Kaliszu. Od 1976 do 1985 roku poseł na sejm PRL. Jako emerytowany lekarz przyjmował jeszcze przez 10 lat w Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej. Przez wiele lat przewodniczący Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego był później Honorowym Prezesem. Wpisany też w poczet członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Polskiego Związku Filatelistów. Mianowano go nadzwyczajnym członkiem w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Autor kilkudziesięciu prac, przede wszystkim poświęconych kardiologii i redaktor "Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego". Należał do Komitetu Redakcyjnego "Słownika Biograficznego Wielkopolski Południowo-Wschodniej. Ziemi Kaliskiej". Od podstaw zorganizował bibliotekę Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

W 1981 roku otrzymał Honorową Odznakę Miasta Kalisza, natomiast w 2012 roku odznaczony został medalem Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza.

Zbigniew Kledecki zmarł w wieku 93. lat, w 2014 roku.