Sławomir Radoń

Polski historyk i archiwista, urodzony w 1957 roku. W latach 2006-2011 pełnił funkcję Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W 2007 roku dr Sławomir Radoń odwiedził kaliskie archiwum, podczas tej wizyty spotkał się z pracownikami, zwiedził m.in. magazyny. W kaliskiej placówce odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącej na emeryturę dyrektor dr Mirosławy Lisieckiej i jednocześnie wręczenie nominacji jej następczyni dr Grażynie Schlender. Po śmierci dr Sławomira Radonia dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu napisałaWspomnienie pośmiertne o Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych dr Sławomirze Radoniu, które zostało zamieszczone w "Życiu Kalisza", nr 8 z 2011 roku.

Sławomir Radoń zmarł 15 lutego 2011 roku. w Krakowie.


Dr Sławomir Radoń - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z wizytą w kaliskiej placówce na uroczystości pożegnania odchodzącej na emeryturę dyrektor dr Mirosławy Lisieckiej i jednoczesnym wręczeniu nominacji jej następczyni dr Grażynie Schlender. Po jego lewej stronie stoi dr Grażyna Schlender, po prawej siedzi dr Mirosława Lisiecka, Aleksander Piwoń były dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie, 4 października 2007 r.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń składający gratulacje pani dyrektor dr Grażynie Schlender, 4 października 2007 r. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu
Dr Sławomir Radoń składa podziękowania Edycie Pietrzak za pełnienie przez nią obowiązków dyrektora w Archiwum Państwowym w Kaliszu, 4 października 2007 r. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu
Zwiedzanie magazynów przez Naczelnego Dyrektora dr Sławomira Radonia w towarzystwie dr Grażyny Schlender, dr Mirosławy Lisieckiej, dr. Aleksandra Piwonia i Edyty Pietrzak, 4 października 2007 r. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu
Dr Sławomir Radoń w towarzystwie dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryka Krystka, 4 października 2007 r. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu
Wspomnienie pośmiertne o Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych dr Sławomirze Radoniu napisane przez dr Grażynę Schlender - dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu w "Życiu Kalisza" nr 8 z 2011 r.

Sławomir Radoń - polski historyk i archiwista, w okresie 2006-2011 pełnił funkcję Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Urodził się w 1957 roku. Ukończył Wydział Filozoficzo-Historyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk historycznych. Odbył stypendium w Archives Nationales w Paryżu oraz w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Zajmował się także religioznawstwem i naukami politycznymi. W 1984 roku podjął pracę w Archiwum Państwowym w Krakowie, gdzie od 1991 roku piastował stanowisko dyrektora. W latach 1995-2005 zasiadał w Radzie Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. W 2006 roku powołano go na urząd Dyrektora Naczelnego Archiwów Państwowych. Pełniąc tę funkcję zainicjował wiele działań modernizacyjnych w sieci archiwów, m.in. utworzenie Narodowego Archiwum Cyfrowego i budowę Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). W 1999 roku wszedł w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w 2007 roku wybrano go na kolejną kadencję.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu historii Polski i archiwistyki oraz dwóch książek:Wspomnienia generała Czesława Jarnuszkiewicza o jego pobycie na Łubiance 1939-1941, wyd. w Londynie w 1991 roku iZ dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce w XVI-XVII wieku. Miał w planach książkę o całunie turyńskim. Był człowiekiem o wielkim sercu, wyjątkowo pracowitym i prawym. Dał się poznać jako przyjazny innym ludziom, świetny fachowiec. W 2008 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2001 roku Złotym Krzyżem Zasługi.

Sławomir Radoń zmarł 15 lutego 2011 roku w Krakowie, przeżył 54 lata.