Janina Junosza-Gzowska

Lekarz stomatolog, poetka, urodzona w 1925 roku. Żona znanego kaliskiego lekarza Sławomira Gzowskiego. Kaliskie archiwum darzyła wielką sympatią. W marcu 2009 roku Janina Junosza- Gzowska była gościem APK na otwarciu dwóch wystaw: wystawyDwa oblicza archiwów - co kryją archiwa? Curiosa w zbiorach archiwów państwowych i wystawy pt. Dokumenty mówią.

Janina Junosza-Gzowska zmarła 15 maja 2011 roku.


Janina Junosza-Gzowska na wernisażu wystawy Dokumenty mówią i dr Stanisław Szponder; Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 marca 2009 r.
Janina Junosza-Gzowska (pierwsza od prawej), dr Grażyna Schlender - dyrektor APK i Jolanta Walewska - komisarz wystawy pt.Dwa oblicza archiwów - co kryją archiwa? Curiosa w zbiorach archiwów państwowych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie na wernisażu ekspozycji pt. Dokumenty mówią. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 marca 2009 r.
Janina Junosza Gzowska dokonuje wpisu do kroniki na wernisażu wystawy pt. Dokumenty mówią. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 marca 2009 r.
Wpis Janiny Junosza Gzowskiej do kroniki z 25 marca 2009 r. podczas wystawy pt. Dokumenty mówią.

Janina Junosza-Gzowska - lekarz stomatolog i poetka, żona kaliskiego lekarza Sławomira Junoszy-Gzowskiego.

Urodziła się w 1925 roku w Sosnowcu. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończyła w Sosnowcu, dalszą naukę kontynuowała na tajnych kompletach podczas II wojny światowej, w tym samym czasie pracowała w fabryce drutów. Po zakończeniu wojny podjęła studia na Wydziale Lekarskim, a później Lekarsko-Dentystycznym na Akademii Medycznej w Poznaniu. Po uzyskaniu dyplomu, wraz z mężem Sławomirem, podjęli pracę jako lekarze w Kaliszu. Leczyła głównie dzieci i młodzież. Jako poetka zadebiutowała w 1978 roku wierszem "Miastu", który napisała z okazji setnej rocznicy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Publikowała m.in. na łamach "Południowej Wielkopolski", "Służby Zdrowia", "Tygodnika Kulturalnego" oraz londyńskiego "Przeglądu Polskiego". Kilka jej wierszy przetłumaczono na języki francuski i rosyjski. Członek Unii Polskich Pisarzy Lekarzy i Związku Lekarzy Polskich. Często brała udział w spotkaniach z młodzieżą oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Słowa uznania i podziękowania otrzymała od przedstawicieli władz miejskich oraz wielu stowarzyszeń, a także od papieża Jana Pawła II za przesłane poezje. Mówiła, że "hobby moje to pisanie, czytanie, pieczenie ciasta, teatr, kino, spacery, podróże, muzyka i przyjmowanie gości". Po jej śmierci napisano, że fakt, iż Janina Junosza-Gzowska otrzymała tytuł "Zasłużony dla miasta Kalisza" najlepiej oddaje to, co należy o Niej powiedzieć: była zasłużona dla swych pacjentów, była - przez swą poezję - zasłużona dla miasta Kalisza, podnosząc jego rangę kulturalną".

Janina Junosza-Gzowska zmarła 15 maja 2011 roku w wieku 86 lat.