Marek Breliński

Działacz NSZZ "Solidarność", drukarz podziemnej prasy "S" w stanie wojennym, urodzony w 1950 roku. Wieloletni pracownik Zakładów Gazowniczych w Kaliszu. Sympatyk kaliskiego archiwum. Często uczestniczył w spotkaniach i wernisażach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Brał udział wSpotkaniu dot. działalności Biura Lustracyjnego IPN w 2009 roku, w uroczystej promocji pierwszego tomu Encyklopedii Solidarności w 2010 roku, gdzie znajduje się jego biogram, otwarciu wystawy Ojciec Stefan Miecznikowski-kapłan i wychowawca w marcu 2012 roku.

Marek Breliński zmarł w lipcu 2015 roku.


Marek Breliński (czwarty od prawej z wąsami) podczas spotkania z Radosławem Petermanem, pracownikiem Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Łodzi, który wygłosił referat na temat działalności Biura Lustracyjnego IPN. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 27 maja 2009 r.
Marek Breliński (czwarty od prawej) na uroczystej promocji Encyklopedii Solidarności. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 10 listopada 2010 r.
Marek Breliński wraz z żoną (stoi przed nim w koralach) na wystawie pt. Ojciec Stefan Miecznikowski - kapłan i wychowawca. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 5 marca 2012 r.
Wpisy Marka Brelińskiego do kroniki z 6 listopada 2009 r. nt. wystawy pt. Niech się święci. Obchody świąt i rocznic w Polsce Ludowej oraz z 5 marca 2012 r. nt. wystawy pt. Ojciec Stefan Miecznikowski - kapłan i wychowawca. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Marek Breliński - działacz NSZZ "Solidarność", drukarz pism podziemnych w stanie wojennym.

Urodził się 2 lutego 1950 roku w Żaganiu. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa we Wrocławiu. W marcu 1968 roku i grudniu 1970 roku uczestnik protestów społecznych. W 1976 roku rozpoczął pracę w Zakładach Gazowniczych w Kaliszu.

Od października 1980 roku działacz "Solidarności", współinicjator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego "S" w Zakładzie Gazowniczym, od listopada 1980 roku wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej. Pracował przy druku publikacji niezależnych.

19 listopada 1981 roku współzałożyciel i członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Kaliszu. W dniach 21-22 listopada 1981 roku uczestniczył w akcji plakatowania miasta, podczas której wspólnie z kolegami namalował farbą olejną na gmachu sądu w Kaliszu napis "Przywrócić godność prawu"; był przesłuchiwany na komendzie Milicji Obywatelskiej w Kaliszu. Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego w poniedziałek 14 grudnia 1981 roku brał udział w akcji przeniesienia dokumentów i pieniędzy z siedziby Zarządu Regionu do klasztoru oo. Jezuitów w Kaliszu. Od lutego 1982 roku współpracownik podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego "S" Wielkopolska Płd., drukarz, kolporter ulotek i pism podziemnych, m.in. "Społeczeństwu do Przemyślenia", "Tygodnika Mazowsze","Z Dnia na Dzień". Druki umieszczał w niewielkich ilościach m.in. na klatkach schodowych i w bramach kamienic. W latach 1982-1983 był współpracownikiem Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom działającym przy klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu. Rozpracowywany przez komendę MO w Kaliszu.

Marek Breliński zmarł w lipcu 2015 roku, miał 65 lat.