Waldemar Pol

Asnykowiec, nauczyciel, krajoznawca, długoletni kaliski przewodnik turystyczny, urodzony w 1940 roku. Darczyńca kaliskiego archiwum. W 2010 i 2012 roku przekazał fotografie, m.in. zegarmistrza Rafała Stiltera (1869-1949), pomnika poświęconego "Pracownikom UB, żołnierzom KBW, członkom ORMO i funkcjonariuszom MO poległym w walce o utrwalenie władzy ludowej" w al. Wolności w Kaliszu z lat 80., Kolegiata św. Józefa w Kaliszu z 1946 roku. Z darów utworzono Spuściznę Waldemara Pola z Kalisza, (19 j.a). Był bardzo częstym gościem w kaliskim archiwum. Uczestniczył w licznych spotkaniach: np. otwarciu wystawy Z dziejów rzemiosła kaliskiego (2007), spotkaniu kaliskich przewodników połączonym ze zwiedzaniem wystawy, Dokumenty mówią, wcześniej był również na otwarciu tej wystawy (2009), spotkaniu poświęconym genealogii (2010), otwarciu wystawy Źródła ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. (2011), otwarciu wystawyOjciec Stefan Miecznikowski - kapłan i wychowawca (2012). Waldemar Pol do samego końca swojego życia czynnie uczestniczył w życiu turystycznym Kalisza i regionu kaliskiego i całej Polski.

Zmarł 12 października 2012 roku.


Waldemar Pol z Bożeną Szal-Truszkowską na wernisażu wystawy pt. Dokumenty mówią. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 marca 2009 r.
Waldemar Pol (szósty od lewej) na spotkaniu kaliskich przewodników połączonym ze zwiedzaniem wystawy pt. Dokumenty mówią. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 04 maja 2009 r.
Grzegorz Waliś wręcza Waldemarowi Polowi podziękowanie za przekazane materiały dla kaliskiego archiwum podczas corocznego spotkania z darczyńcami. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 stycznia 2011 r.
Waldemar Pol (pierwszy od lewej, w pierwszym rzędzie, w jasnym stroju) na wernisażu wystawy pt.Źródła ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 15 września 2011 r.
Waldemar Pol (w jasnym stroju w pierwszym rzędzie) na podsumowaniu konkursu Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego organizowanego przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Sala recepcyjna kaliskiego Ratusza, 20 czerwca 2011 r.
Wpis Waldemara Pola do kroniki podczas wystawy pt. Z dziejów rzemiosła kaliskiego. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 6 czerwca w 2007 r.
Wpis Waldemara Pola do kroniki upamiętniający spotkanie poświęconego genealogii. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 22 czerwca 2010 r.
Wpis Waldemara Pola do kroniki podczas wystawy pt. Źródła ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 15 września 2011 r.
Wpis Waldemara Pola do kroniki podczas wystawy pt. Twarze kaliskiej bezpieki. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 20 grudnia 2011 r.
Wpis Waldemara Pola do kroniki podczas wystawy pt. Ojciec Stefan Miecznikowski - kapłan i wychowawca; Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 5 marca 2012 r.

Waldemar Pol - kaliszanin, asnykowiec, nauczyciel, krajoznawca i przewodnik turystyczny. Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Urodził się w 1940 roku w Kaliszu. W trakcie swojej pracy jako przewodnik uzyskał uprawnienia przewodnika turystyki pieszej, był przewodnikiem i pilotem turystycznym, instruktorem przewodnictwa oraz instruktorem krajoznawstwa Polski. Przez niespełna 30 lat opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK w Szkołach Podstawowych nr 4 i 13. W latach 1968-2008 działacz w Zarządzie kaliskiego PTTK, gdzie pełnił funkcję od członka do prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK. W latach 2001-2005 przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i członek Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Kierował także Kołem Przewodników Turystycznych im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu. Opublikował wiele artykułów o tematyce krajoznawczej i przewodnickiej w informatorze RPK "Krajoznawstwo i Turystyka", w biuletynie "Znad Warty" i "Kalisii Nowej". Spośród Jego publikacji warto odnotować "Stulecie krajoznawstwa i przewodnictwa w Kaliszu. 1900-2000" (2002), "120-lecie kościoła w Dobrzecu" (2007), czy "Stulecie krajoznawstwa i turystyki Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego" (2008). Ponadto był współautorem "Słownika krajoznawczego" na potrzeby CZAK-2006.

Waldemar Pol zmarł 12 października 2012 roku w wieku 72 lat.