Marian Walczak

Prof. dr hab. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, urodzony w 1946 roku. Przez wiele lat kształcił bibliotekarzy w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. Był przyjacielem Archiwum Państwowego w Kaliszu, Brał udział w wystawach i spotkaniach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Kaliszu, m.in. w lutym 2011 roku czynnie uczestniczył w wystawie związanej z podsumowaniem konkursuW poszukiwaniu rodzinnych korzeni - moje drzewo genealogiczne. Dzięki jego uprzejmości spotkanie to odbyło się w gmachu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu. Uczestniczył też w obchodach jubileuszowych 60 lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu, które miały miejsce w grudniu 2011 r.

Profesor Marian Walczak zmarł 20 czerwca 2015 roku.


Prof. dr hab. Marian Walczak, Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu podczas podsumowania konkursuW poszukiwaniu rodzinnych korzeni - moje drzewo genealogiczne, którego organizatorem było Archiwum Państwowe w Kaliszu. Gmach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu, 25 lutego 2011 r.

Marian Walczak - prof. zw. dr hab. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,bibliotekarz, historyk, pełnił wiele funkcji, był też m.in. wiceprezesem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Urodził się w 1946 roku w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim. W 1969 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie obronił pracę doktorską z zakresu historii, w 1993 roku uzyskał habilitację w zakresie nauk humanistycznych. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2005 roku. W latach 2007-2012 Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, Wicedyrektor Instytutu Pedagogiczno-Artsytycznego UAM, twórca i kierownik Zakładu Informacji Naukowej WPA UAM, współorganizator Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, Dyrektor Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie w latach 1976-2002, Dyrektorem Filii Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Jarocinie 2002-2008.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, medalem "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza, nagrodami Rektora UAM oraz licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej. Został uhonorowany także Nagrodą Główną im. Andrzeja Wojtkowskiego za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa. Człowiek, cieszący się ogromnym autorytetem. Wychował wiele pokoleń studentów, bibliotekarzy oraz kadry naukowej. Wybitny specjalista w dziedzinie historii, filologii polskiej, bibliotekarstwa i bibliologii. Promotor ponad 350 magistrów i 3 doktorów. W dorobku naukowym 321 monografie, w tym 15 monografii autorskich, około 150 artykułów naukowych.

Profesor Marian Walczak zmarł 20 czerwca 2015 roku, miał 69 lat.