Józefa Wardęska

Żona znanego architekta inż. Witolda Wardęskiego, urodzona w 1932 roku. Darczyńca. W 2011 roku przekazała kaliskiemu archiwum spuściznę męża. Są to fotografie dotyczące osób, różnych budowli lub wydarzeń związanych z Kaliszem m.in. rozbiórki cerkwi w Kaliszu w 1927 roku, zegara na ratuszu z 1925 roku i Rogatce Wrocławskiej z 1933 roku; dokumenty rodzinne, fotografie związane z pracą zawodową, m.in. odbudową i rekonstrukcją wieży kościoła św. Józefa w Kaliszu w 1924 roku, budowa ratusza 1924-1925 i teatru w Kaliszu 1934-1936. Łącznie Józefa Wardęska przekazała 73 j.a. z lat 1896-1956, z których utworzono Spuściznę Witolda Wardęskiego z Kalisza. W 2011 roku Pani Wardęska gościła w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu, na spotkaniu z darczyńcami połączonym ze zwiedzaniem wystawy pt. Akta miasta Kalisza z okresu staropolskiego iPortret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych

Zmarła 18 października 2012 roku.


Józefa Wardęska (pierwsza od prawej) na uroczystym spotkaniu z darczyńcami, obok Elżbieta Stadtmüller i dr Grażyna Schlender - Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu (z lewej strony). Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 stycznia 2011 r.
Józefa Wardęska (pierwsza z lewej) na spotkaniu z darczyńcami. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 stycznia 2011 r.
Józefa Wardęska (pierwsza od lewej) zwiedzająca wystawy pt. Akta miasta Kalisza z okresu staropolskiego iPortret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych prezentowane przez kierownika II Oddziału Edytę Pietrzak. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 stycznia 2011 r.
Józefa Wardęska (w środku w białym szaliku) na spotkaniu z darczyńcami. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 stycznia 2011 r.

Józefa Wardęska - żona znanego kaliskiego architekta Witolda Wardęskiego.

Urodziła się w marcu 1932 roku. Darczyńca Archiwum Państwowego w Kaliszu.

W 2011 roku przekazała materiały archiwalne po swoim mężu, inżynierze Witoldzie Wardęskim, architekcie i kaliskim działaczu społecznym. Dzięki Pani Józefie kaliskie Archiwum ma teraz w swoich zbiorach dokumenty i fotografie związane z ważnymi wydarzeniami w historii Kalisza. W zbiorze Spuścizna Witolda Wardęskiego z Kalisza znalazły się dokumenty i fotografie, zarówno rodzinne, jak i związane z pracą zawodową architekta, np. z odbudową i rekonstrukcją wieży kościoła św. Józefa w Kaliszu, po zburzeniu, do jakiego doszło w 1914 roku, zdjęcia z budowy ratusza i teatru w Kaliszu. Zachowały się i trafiły do APK również fotografie związane z działalnością społeczną Witolda Wardęskiego w Kaliskim Towarzystwie Wioślarskim i Straży Pożarnej., np. tableau członków z okazji 60-lecia jej istnienia, a także inne fotografie jak np. fotografie z rozbiórki cerkwi w Kaliszu w 1927 r., bramy powitalne na przyjazd Józefa i Aleksandry Piłsudskich do Kalisza w 1927 r., zegar na Rogatce Wrocławskiej, wyroby Fabryki Kafli Edwarda Hermana z Kalisza, pogrzeb notariusza A. Blizińskiego, pogrzeb Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury w Warszawie w 1932 r., albo dokumentację autorskich projektów budowlanych inżyniera Wardęskiego, które to budynki do dziś służą społeczeństwu, np. sanatorium dla gruźlików w lasach miejskich na Wolicy pod Kaliszem, Dom Przysposobienia Wojskowego w Kaliszu, Dom Kultury i Sztuki im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Zmarła w październiku 2012 roku w wieku 80 lat.