Sławomir Junosza-Gzowski

Kaliszanin, lekarz ginekolog i społecznik, urodzony w 1927 roku. W kaliskim archiwum znajduje się Cyfrowy zbiór materiałów rodzinnych przekazanych przez Sławomira Gzowskiego w 2015 roku. [118 dokumentów (450 skanów)]; wśród nich m.in. wywód szlachectwa Gzowskich, biogram Kazimierza Gzowskiego, uczestnika powstania listopadowego, biografia rosyjskiej aktorki Olgi Gzowskiej (1883-1962), tabela pracowników kaliskiej prokuratury z 1927 roku - figuruje w niej m.in. Fortunat Gzowski (ojciec Sławomira Gzowskiego) z 1927 roku. W 2013 roku Sławomir Gzowski był obecny, jako jeden z bohaterów na premierze Kaliskiego Archiwum Filmowego. Opowiadał o pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej, życiu w Generalnej Guberni i Kaliszu w ostatnich dniach wojny, o konspiracyjnych spotkaniach młodzieży i ucieczce Niemców z Kalisza.

Sławomir Junosza-Gzowski zmarł 7 marca 2016 roku.


Sławomir Gzowski na premierze "Kaliskiego Archiwum Filmowego". Siedzą od lewej: Kazimiera Kludzińska, Sławomir Gzowski, Erwin Rząd, Arkadiusz Pacholski. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 23 października 2013 r.
Sławomir Gzowski na premierze "Kaliskiego Archiwum Filmowego". Od lewej stoją Arkadiusz Pacholski, dr Grażyna Schlender - dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu, Sławomir Gzowski, Kazimiera Kludzińska. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 23 października 2013 r.

Sławomir Junosza-Gzowski - lekarz ginekolog i społecznik.

Urodził się w Kaliszu w 1927 roku. Jego ojciec Fortunat Gzowski był sędzią w kaliskim sądzie, matka pracowała jako dentystka. Przed wojną rozpoczął naukę w liceum, niestety wybuch wojny przerwał jego edukację. W czasie okupacji przebywał w Warszawie. Po zakończeniu wojny wrócił wraz z rodziną do Kalisza, gdzie ukończył liceum. Następnie wyjechał na studia do Poznania. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1950 roku odbył praktykę zawodową w jednym z miasteczek położonych wśród łąk i lasów na tzw. Ziemiach Zachodnich w pobliżu Odry. Pracę zawodową rozpoczął na Oddziale Chirurgicznym w kaliskim szpitalu, następnie na Oddziale Internistycznym, by ostatecznie przenieść się na Oddział Ginekologiczny i tam rozpocząć specjalizację. W 1962 roku odszedł ze szpitala i pracował jako kierownik Pracowni Cytodiagnostycznej i lekarz Polikliniki w Kaliszu. Z jego inicjatywy w Kaliszu zaczął działać Telefon Zaufania. Za swoją działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza.

Sławomir Junosza-Gzowski zmarł 7 marca 2016 roku w wieku 89 lat.