Kazimierz Kościelny

Polityk i samorządowiec, urodzony w 1948 roku. Wielki sympatyk kaliskiego archiwum Wielokrotnie odwiedzał naszą placówkę. W 2009 roku uczestniczył (reprezentował wówczas władze wojewódzkie) w otwarciu wystawy Dokumenty mówią (marzec), w czerwcu wręczał nagrody laureatom na podsumowaniu 26. edycji Konkursu Wiedzy o Kaliszu i Regionie Kaliskim w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. W 2011 roku był gościem na otwarciu dwóch wystaw w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu:Pro i Kontra. Młodzież w Polsce Ludowej (marzec) i Źródła ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu (wrzesień).

Zmarł 16 września 2012 roku.


Kazimierz Kościelny rozmawia z Violettą Słupianek wicedyrektorem II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu podczas wernisażu wystawy pt.Źródła ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 15 września 2011 r.
Kazimierz Kościelny wraz z Marzeną Ścisłą Pani Marzena Ścisła, reprezentującą wówczas Prezydenta Miasta Kalisza, oglądają eksponaty podczas wernisażu wystawy pt. Źródła ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 15 września 2011 r.
Kazimierz Kościelny podczas otwarcia wystawy pt. Dokumenty mówią. Od lewej: Kazimierz Kościelny - wicemarszałek województwa wielkopolskiego stoi w towarzystwie Elżbiety Olender - dyrektora Archiwum Państwowego w Lesznie, prof. zw. dr hab. Stefana Kowala, Henryka Krystka - dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu i Marzeny Ścisłej - Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 marca 2009 r.
Kazimierz Kościelny podczas przemówienia dr Grażyny Schlender na otwarciu wystawy pt. Dokumenty mówią. Od lewej: Elżbieta Olender - dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie, Kazimierz Kościelny - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Tadeusz Krawczykowski - wiceprezydent miasta Kalisza, Grażyna Schlender - dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 marca 2009 r.
Kazimierz Kościelny na podsumowaniu 26. edycji Konkursu Wiedzy o Kaliszu i Regionie Kaliskim wręcza nagrody laureatom. Sala recepcyjna kaliskiego Ratusza, 10 czerwca 2009 r.
Kazimierz Kościelny w towarzystwie Danuty Wańki oraz Tadeusza Krokosa na otwarciu wystawy pt. Pro i Kontra. Młodzież w Polsce Ludowej. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 31 marca 2011 r.
Wpisy dokonane przez Kazimierza Kościelnego i Danutę Wańke w Kronice podczas wystawy pt. Pro i Kontra. Młodzież w Polsce Ludowej; 31 marca 2011 r.

Kazimierz Kościelny - polski polityk i samorządowiec, związany z Kaliszem.

Urodził się w styczniu 1948 roku w Słaborowicach koło Ostrowa Wielkopolskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasach PRL należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - w Kaliszu kierował jej strukturami. Po 1989 roku należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na początku lat 90. pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Biura Parlamentarnego SLD w Kaliszu. W latach 1993-1997 zajmował stanowisko wicewojewody kaliskiego, a później pełnił funkcję wicemarszałka województwa wielkopolskiego (1998-2005).

Od 1998 roku zasiadał w Sejmiku, pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego. Zajmował też stanowisko dyrektora administracyjnego kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej działalności był związany także z ruchem młodzieżowym i sportowym, czego dowodem jest fakt, że pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Ostrowie Wielkopolskim oraz przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Kaliszu. W 2001 roku za wybitne osiągnięcia w pracy społecznej i uznaniu zasług w działalności samorządowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 16 września 2012 roku w Kaliszu, w wieku 64. lat.