Wacław Klepandy

Działacz kulturalno-oświatowy, przewodnik i krajoznawca, urodzony w 1925 roku. Ponad pół wieku oprowadzał z zapałem turystów po Kaliszu i okolicach. Był częstym bywalcem w kaliskim archiwum, gościem wielu spotkań organizowanych przez Archiwum Państwowe w Kaliszu, m.in. w 2007 roku uczestniczył w otwarciu dwóch wystawDokumenty mówią (marzec) oraz Sport kaliski w latach 1920 - 2007(listopad).

Zmarł 25 września 2009 roku.


Wacław Klepandy na wystawie pt. Sport kaliski w latach 1920 - 2007. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 27 listopada 2007 r.
Wacław Klepandy w tle (z brodą) przed nim Krystyna Kubiak na wystawie pt. Sport kaliski w latach 1920 - 2007. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 27 listopada 2007 r.
Wpis Wacława Klepandego do kroniki z 25 marca 2007 r. w czasie wystawy pt. Dokumenty mówią.

Wacław Klepandy - nestor kaliskich przewodników, ponad pół wieku oprowadzał turystów po naszym mieście.

Urodził się w roku 1925 w Czachorach. Wczesne dzieciństwo spędził we Francji, w miasteczku Longwy, w Lotaryngii. W 1936 roku wraz z rodziną wrócił do Polski. Lata szkolne, spędził w Ostrowie Wielkopolskim. W czasie II wojny światowej walczył w szeregach Poznańskiego Okręgu Armii Krajowej posługując się pseudonimem "Parys". Po wojnie pracował w Muzeum Śląskim we Wrocławiu, skąd przeniesiono go do Muzeum Ziemi Kaliskiej. Od 1953 roku członek PTTK. Dwa lata później wybrany na prezesa zarządu Kaliskiego Koła Przewodników, pełnił tę funkcję przez kolejnych osiemnaście lat. Organizator i przewodnik setek wycieczek. Na podstawie fachowej literatury sam opracowywał scenariusze wycieczek. Autor wielu ciekawych artykułów poświęconych tematyce krajoznawczej. Pasjonat i zapalony zbieracz, wyjątkowo skrupulatny kronikarz kaliskich wydarzeń. Pod jego redakcją wydano trzy numery biuletynu PTTK "Poznaj Ziemię Kaliską". Ponadto inicjator utworzenia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wielokrotnie odznaczany, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza, Nagrodę Miasta Kalisza, tytuł Honorowego Kaliszanina Roku 2004, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Honorowa Odznakę PTTK, Złoty Krzyż Zasługi i Złotą Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury".

Zmarł w wieku 84 lat, 25 września 2009 roku.