Janina Kościelniak

Żona Władysława Kościelniaka, znanego artysty grafika, urodzona w 1921 roku. Wiele z jego zachwycających prac powstało dzięki niej, bo nie możemy zapominać, że była ona muzą pana Władysława, jednocześnie pierwszym odbiorcą i krytykiem jego twórczości. Bez niej jego dorobek z pewnością byłby uboższy. Z Archiwum Państwowym w Kaliszu była zaprzyjaźniona od lat. W ramach cyklu pt. Kaliskie Archiwum Filmowe, w październiku 2014 roku opowiedziała o swoim dzieciństwie w Niemczech i o tym, jak spędziła II wojnę światową. Wspominała też Niemców, u których pracowała, a także tych Niemców, którzy już w 1943 roku twierdzili, że Hitler przegra wojnę.

Janina Kościelniak zmarła w 2016 roku.


Janina Kościelniak w swoim domu, w pracowni plastycznej męża Władysława Kościelniaka, prezentacja filmu-wywiadu o jej przeżyciach z lat 1939-1945 w ramach cyklu pt. "Kaliskie Archiwum Filmowe", 27 października 2014 r. w dzień przed oficjalną premierą. Za siedzącą Janiną Kościelniak stoją od lewej: Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu Marzena Ścisła; historyk sztuki i regionalistka Judyta Dymkowska-Francuz, a prywatnie siostrzenica Władysława Kościelniaka; Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender; realizatorzy nagrań: Arkadiusz Pacholski i Erwin Rząd, przed nimi Julia Nowak.
Janina Kościelniak

Janina Kościelniak - żona Władysława Kościelniaka, znanego artysty grafika, rysownika i felietonisty.

Jej rodzice poznali się w Niemczech (na saksach) i tam pobrali, ale po 1918 roku wrócili do Polski. Janina Kościelniak urodziła się w 1921 roku. W 1924 roku jej rodzice ponownie powrócili przez zieloną granicę do Niemiec, Pani Janina miała wówczas 3 lata. Na początku lat 30. zostali zmuszeni do powrotu do Polski, bowiem Niemcy wysiedlali ze swoich terenów wszystkich Polaków, którzy po 1918 roku przebywali na terenie Polski. Podczas II wojny światowej Pani Janina pracowała u Niemców, jako pomoc domowa, jej gospodarze to państwo Kliche (Josef Klich dyrektor zakładów "Zollen-Verke", czyli późniejszej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego), których wspomina dobrze. Ciekawostką jest fakt, że Niemka, u której pracowała rozwinęła jej pasję do muzyki klasycznej, bo albo grywała na fortepianie albo włączała płyty ze swej bogatej płytoteki. Pani Janina jeszcze po wojnie utrzymywała z nią kontakt listowny. Na początku wojny zaproponowano Pani Janinie, by wpisała się na listę volksdeutsch - odmówiła. Pani Janina wspierała męża Władysława w jego twórczej pracy, wzięła na siebie wszystkie przyziemne sprawy. Była żoną, przyjaciółką, muzą, wsparciem… przez 70 lat wspólnego życia.

Janina Kościelniak zmarła w 2016 roku w wieku 95 lat.