Jan Stanisław Przelaskowski

Genealog rodzinny, urodzony w 1933 roku, współzałożyciel i członek Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego "KALISIA". W konkursieW poszukiwaniu rodzinnych korzeni - moje drzewo genealogiczne, organizowanym przez Archiwum Państwowe w Kaliszu w 2011 roku otrzymał nagrodę specjalną. Był to szesnastopokoleniowy wywód przodków swojej rodziny w linii męskiej z graficznymi opracowaniami drzewa genealogicznego obejmującego okres prawie 500 lat. Jan Stanisław Przelaskowski był częstym użytkownikiem w pracowni naukowej kaliskiego archiwum, uczestniczył w spotkaniach i wystawach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Kaliszu, m.in. w spotkaniu miłośników genealogii w 2010 roku i otwarciu wystawy pt. Twarze kaliskiej bezpieki w 2011 roku.

Zmarł 28 lutego 2015 roku.


Jan Przelaskowski (pierwszy w drugim rzędzie) na spotkaniu miłośników genealogii. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 22 czerwca 2010 r.
Jan Przelaskowski (w środku) na otwarciu wystawy pt. Twarze kaliskiej bezpieki. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 20 grudnia 2011 r.
Część drzewa genealogicznego Rodu Przelaskowskich sporządzonego przez Jana Stanisława Przelaskowskiego, zgłoszonego na konkurs pt.W poszukiwaniu rodzinnych korzeni - moje drzewo genealogiczne, luty-marzec 2011 r., Zbiory Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Jan Stanisław Przelaskowski - genealog, współzałożyciel Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego "KALISIA"

Urodził się w lipcu 1933 roku w Kaliszu. Rozpoczęcie przez niego edukacji przypadło na lata II wojny światowej. Od 1946 do 1950 roku uczył się najpierw w Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Pleszewie, a później w Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu. Po ukończeniu szkoły, ze względu na sytuację materialną, zmuszony był podjąć pracę w telekomunikacji jednocześnie uczęszczając do Technikum dla Pracujących przy Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu. Po odbyciu służby wojskowej w latach 1953-1955 podjął dalszą naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy, dyplom inżyniera elektronika uzyskał w 1966 roku. Współzałożyciel i członek zarządu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego "Kalisia". Autor "Kroniki Wieczyna" (wsi w gminie Żegocin), obejmującej lata 1900-2000. Stworzył też "Indeksację cmentarza parafialnego w Wieczynie". Największym jego osiągnięciem w dziedzinie genealogii pozostało stworzenie historii rodziny Przelaskowskich, o której mowa powyżej. Jan Stanisław Przelaskowski był bardzo konkretnym i pracowitym człowiekiem, przy tym koleżeńskim i towarzyskim. Poczucie humoru powiązane z jego powagą i umiejętnością riposty słownej znane było nie tylko w genealogicznym środowisku Kalisza.

Zmarł w Kaliszu 28 lutego 2015 roku, w wieku 82 lat.