"Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego"

Archiwum Państwowe w Kaliszu serdecznie zaprasza do zapoznania się z najnowszą wystawą on-line. Ekspozycja obejmuje prace, które zdobyły nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza, nagrody główne, specjalne i wyróżnienia w konkursie "Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego" organizowanego przez Archiwum Państwowe w Kaliszu przy współpracy z Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Biblioteką Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tegoroczna przygoda z historią Kalisza to kontynuacja piętnastoletniego konkursu "Wiedzy o Kaliszu i regionie kaliskim", zmianie jednak uległa formuła oraz hasło konkursu. Organizatorzy podali pięć zagadnień:

  • Zawodzie
  • Tablica Gaukinderheim
  • Ulica Nowy Świat
  • Rogatka Wrocławska
  • Cmentarz Miejski

Zadaniem uczestników było omówienie trzech tematów w dowolnie przez siebie wybranej formie. Głównym wyzwaniem czekającym na młodych odkrywców było dotarcie do jak największej ilości źródeł dotyczących danego obiektu i wykorzystanie ich w swoim opracowaniu. Ogółem wpłynęło 69 prac przygotowanych przez 123 uczniów z 14 szkół z terenu Kalisza i Rajska. W rywalizacji wzięły udział 4 szkoły podstawowe, 7 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 18 czerwca 2010 roku w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. Zainteresowanym polecamy relację z ogłoszenia wyników.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy. Całość podzielono według hierarchii nagród. Po kliknięciu w zdjęcie początkowe uzyskamy dostęp do większej ilości fotografii danej pracy. Dalsza nawigacja polega na przesuwaniu fotografii zgodnie z zamieszczonymi poleceniami "następny", "poprzedni".

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza:

Magdalena Zimna ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu
opiekun - Wioletta Janiszewska

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza

Nagrody Główne:

Piotr Antoszczyk, Grzegorz Krymarys, Artur Nowicki z Zespołu Szkół w Rajsku
opiekun - Anna Zimna
Nagrody ufundowane zostały przez Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne "Kalisia"

Nagroda Główna Nagroda Główna Nagroda Główna

Dominika Jasik, Anna Szulc z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
opiekun - Tomasz Jeziorski
Nagrody ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu


Nagroda Główna Nagroda Główna Nagroda Główna

Zuzanna Mendera, Bogna Ziąbka, Magdalena Nawrocka z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu
opiekun - Joanna Musiał
Nagrody ufundowane zostały przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu

Nagroda Główna Nagroda Główna Nagroda Główna Nagroda Główna

Nagrody specjalne:

Dominika Ginalska z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun: Tomasz Jeziorski
Nagrodę ufundował Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Nagroda specjalna Nagroda specjalna

Ewelina Glapa, Katarzyna Zabawa z Zespołu Szkół w Rajsku
opiekun Anna Zimna
Nagrody ufundowało Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Oddział w Kaliszu

Nagroda specjalna Nagroda specjalna Nagroda specjalna

Agata Koszyczarska z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun - Tomasz Jeziorski
Nagroda ufundowana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu

Nagroda specjalna Nagroda specjalna

Joanna Lonty, Katarzyna Czyszek z Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu
opiekun - Aneta Justyńska
Nagrody ufundowała Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Nagroda specjalna Nagroda specjalna

Justyna Miller z Zespołu Szkół w Rajsku
opiekun Anna Zimna
Fundatorem nagrody jest Towarzystwo Miłośników Kalisza

Nagroda specjalna Nagroda specjalna

Natalia Nowak z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun - Tomasz Jeziorski
Nagrodę ufundowało Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Nagroda specjalna Nagroda specjalna

Bartosz Przybylski, Marta Maciaszek, Izabela Jamszoł z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun - Iwona Kopeć
Nagrody ufundowała Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Nagroda specjalna Nagroda specjalna Nagroda specjalna Nagroda specjalna

Monika Puchała z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
opiekun - Tomasz Jeziorski
Nagrodę ufundował Związek Sybiraków Oddział w Kaliszu

Nagroda specjalna Nagroda specjalna Nagroda specjalna

Paulina Sulanowska z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun: Tomasz Jeziorski
Nagrodę ufundowała Biblioteka Uniwersytecka Kolegium Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Nagroda specjalna Nagroda specjalna

Maria Wosiek z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun: Tomasz Jeziorski
Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu

Nagroda specjalna Nagroda specjalna

Wyróżnienia:

Aleksandra Busza, Karolina Piekarska, Bogusława Wypyszyńska z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun: Tomasz Jeziorski

Wyróżnienie Wyróżnienie Wyróżnienie

Agnieszka Florczak, Paulina Florczak z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kosciuszki w Kaliszu
opiekun: Tomasz Jeziorski

Wyróżnienie Wyróżnienie Wyróżnienie

Ilona Gaczyńska, Michalina Kaźmierczak z Zespołu Szkół w Rajsku
opiekun: Anna Zimna

Wyróżnienie Wyróżnienie

Mateusz Haranicz z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun: Tomasz Jeziorski

Wyróżnienie

Agnieszka Jarentowska, Ewa Rataj, Patrycja Roszak z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun: Piotr Mydlach

Wyróżnienie Wyróżnienie Wyróżnienie

Martyna Jeziorska z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun: Tomasz Jeziorski

Wyróżnienie Wyróżnienie

Krzysztof Łużyński z Gimnazjum nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu
opiekun: Grażyna Stępniewska

Wyróżnienie Wyróżnienie

Monika Płuciennik z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun: Tomasz Jeziorski

Wyróżnienie Wyróżnienie

Tobiasz Rumian z Gimnazjum nr 7
opiekun: Wioletta Janiszewska

Wyróżnienie Wyróżnienie

Dominika Tempka, Marta Stępień, Patrycja Kuncman z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu
opiekun: Tomasz Jeziorski

Wyróżnienie Wyróżnienie Wyróżnienie

Alicja Trzepacz, Klaudia Zielewicz, Patryk Janczak z Gimnazjum nr 10
opiekun: Agnieszka Woźniak

Wyróżnienie Wyróżnienie

Anna Wenerska z Gimnazjum KSO Edukator
opiekun: Joanna Musiał

Wyróżnienie Wyróżnienie Wyróżnienie

Vanessa Zakosztowicz ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu
opiekun: Ewa Bezener

Wyróżnienie Wyróżnienie Wyróżnienie

Ewelina Ograbisz ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu
opiekun: Ewa Bezener

Wyróżnienie Wyróżnienie