"Palcem po mapie Kalisza... śladami kaliskiego archiwum"

1951-1958

Pierwszą siedzibą archiwum w Kaliszu był budynek mieszkalny pod ówczesnym adresem ul. Marcelego Nowotki 2, obecnie Alfonsa Parczewskiego. Dla archiwum przypadało 60 m2, na które składały się dwa magazyny, pokój kancelaryjny i korytarz. Ogrzewanie piecami węglowymi, wilgoć i mały metraż - takie były lokalowe realia pierwszej powojennej siedziby Powiatowego Archiwum Państwowego w Kaliszu.


1958-1992

350 m2 - tyle powierzchni zajmował lokal przydzielony Oddziałowi Terenowemu Archiwum Państwowego Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego przy ul. Kolegialnej (od 1976 r. instytucja nosiła nazwę Wojewódzkie Archiwum Państwowe, a od 1984 r. Archiwum Państwowe). Same magazyny stanowiły ponad 200 m2 - siedem pomieszczeń. Oprócz nich znajdowała się kancelaria, pracownia naukowa, pracownia fotograficzna i przestronny korytarz, który początkowo służył za salę wystawową, a w miarę napływu akt stał się pomieszczeniem magazynowym.


1992-2004

W 1990 r., dzięki zabiegom dr Mirosławy Lisieckiej - ówczesnego dyrektora - Archiwum otrzymało w zarząd budynek po "Agromecie" przy ul. Złotej 43. 526,2 m2 łącznej powierzchni, z czego ponad 300 m2 stanowiły pomieszczenia magazynowe, znacznie poprawiło warunki przechowywania archiwaliów.


2004-

Budynki przy ul. Złotej, choć w znacznie lepszym stanie niż poprzednia lokalizacja, nadal nie zapewniały odpowiednich warunków dla dokumentów. W pomieszczeniach panowała wilgoć, poza tym nie było wolnej powierzchni do przejmowania kolejnych archiwaliów, czekających m.in. w sądach. Od 1999 r. trwały starania o pozyskanie budynku po dawnej jednostce wojskowej przy ul. Poznańskiej. Po trwającym kilkanaście miesięcy remoncie Archiwum Państwowe rozpoczęło funkcjonowanie w nowym miejscu w październiku 2004 r. Obecna siedziba ma 2 100 m2 powierzchni na trzech kondygnacjach, z czego prawie 1 000 m2 to magazyny, spełniające wysokie wymagania pod względem zabezpieczenia cennych archiwaliów. Przestronna pracownia naukowa zapewnia korzystającym komfortowe warunki do bezpośredniego obcowania z historią. W sali wystawowej organizowane są wystawy tematyczne, lekcje archiwalne dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje.


Współczesna fotografia budynku przy ul. Parczewskiego 2.
Roman Szczepaniak, kierownik Archiwum przed siedzibą na ul. Kolegialnej 4. Lata 70.
Dyrektor dr Mirosława Lisiecka w magazynie, 1981 r.
Roman Szczepaniak z pracownicami Archiwum przed budynkiem przy ul. Kolegialnej 4.
Roman Szczepaniak w pomieszczeniu kancelarii.
Siedziba Archiwum przy ul. Złotej 43.
Magazyn archiwalny tzw. wolnostojący.
Pomieszczenia magazynowe.
Magazyn notarialny.
Pracownia naukowa pełniła też funkcję sali wystawowej.
Budynek przy ul. Poznańskiej 207 w trakcie remontu, 2004 r.
Nowa siedziba APK.
Magazyn akt sądowych.
Magazyny zostały wyposażone w nowoczesny system regałów przesuwnych.
Pracownia naukowa.
Sala wystawowa pozwala na prezentowanie wystaw własnych i we współpracy z innymi instytucjami. Otwarcie wystawy Dokumenty mówią, 2009 r.