Galeria "Pod dywanem"

Galeria Pod Dywanem

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywających się pod hasłem "Tajemnice codzienności" zapraszamy na wystawę dotyczącą spraw, które nie były powodem rodzinnej dumy... Wydziedziczenia, spory sąsiedzkie, niesprawiedliwe podziały spadków - wszystko zostało uwiecznione w urzędowych pismach, choć pewnie niektórzy (zwłaszcza oskarżeni w tych sprawach) woleliby "zamieść je pod dywan"...

Pismo w sprawie o wycug z 1923 r.
Pismo w sprawie o wycug z 1923 r., Wycug - starsi ludzie przekazując gospodarstwo dzieciom zastrzegali sobie dożywotnie prawo do mieszkania i utrzymania. Często dochodziło do sporów na tym tle, nowi gospodarze nie wywiązywali się z obowiązku dostarczania pożywienia lub opału. Wielokrotnie sprawy znajdowały finał w sądach. Sąd Powiatowy w Krotoszynie, sygn. 1100, k. 5.
Fragment zdjęcia ślubnego Jana Bracha
Fragment zdjęcia ślubnego Jana Bracha, Wolica koło Kalisza 1920 r., Zbiór fotografii i pocztówek, sygn. 7.
Pisma
Pisma
Pisma
Pisma
Pisma
Pisma
Pisma w sprawie wytoczonej mężowi "o utrzymanie". Według złożonej w sądzie skargi mąż znęcał się nad żoną, bił ją, nie dawał jedzenia i utrzymywał "stosunek miłosny" z niejaką Zofią. Sąd Powiatowy w Koźminie, sygn. 429, k. 1-1v, 18, 24-25.
Rodzina z Kościelnej Wsi
Rodzina z Kościelnej Wsi, przed 1914 r., Zbiór fotografii i pocztówek, sygn. 6
Skarga do Naczelnika Powiatu w sprawie spisu inwentarza
Skarga do Naczelnika Powiatu w sprawie spisu inwentarza
Skarga do Naczelnika Powiatu w sprawie spisu inwentarza
Skarga do Naczelnika Powiatu w sprawie spisu inwentarza, sporządzonego po śmierci rodziców, który to spis był podstawą przy dzieleniu spadku. Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 487, k. 8-9.
Kobiety z Kościelnej Wsi
Kobiety z Kościelnej Wsi, przed 1914 r., Zbiór fotografii i pocztówek, sygn. 8
Fragment pisma adwokata
Fragment pisma adwokata zawierający oświadczenie w toczącej się przed sądem sprawie o pobicie. Powodem sporu była droga, biegnąca między polami zwaśnionych stron. Sąd Grodzki w Koźminie, sygn. 529, k. 3.
Malowana skrzynia z Piwonic
Malowana skrzynia z Piwonic, używana do 1939 r., Zbiór fotografii i pocztówek, sygn. 9
Fragment testamentu z 1865 r.
Fragment testamentu z 1865 r. Rolnik ze wsi Ochla dzieląc swój majątek opisuje jedną z córek jako złą i nie mającą dla niego żadnego poszanowania. Chociaż powinna być wydziedziczona, to jednak postanowił w testamencie uwzględnić wszystkie dzieci. Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 523, k. 6