Siła miłości

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą materiałów archiwalnych z naszego zasobu dotyczących... miłości. Część dokumentowa obejmuje fragmenty testamentów, w których testatorzy opisują swoje uczucie do najbliższych. Dokumenty pochodzą z zespołu Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu. W części fotograficznej prezentujemy archiwalia, które zostały przekazane Archiwum przez Darczyńców.

Szczególnie polecamy lekturę odpisu testamentu z 1863 r., w którym Julian Żabiełło, właściciel dóbr Borowa w powiecie piotrkowskim, zostawia swojej żonie Emilii nie tylko zapis majątku, ale i swego rodzaju błogosławieństwo na dalsze życie. Dla ułatwienia całość testamentu prezentujemy jako odpis z zachowaniem oryginalnej pisowni.

Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 756, k. 6v-8
Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 756, k. 6v-8
Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 756, k. 6v-8
Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 756, k. 6v-8
Spuścizna Mieczysława Wiśniewskiego z Kalisza, sygn. 17
Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 53, k. 22v
Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, sygn. 146
Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 61, k. 32-33
Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, sygn. 123
Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 361, k. 20-21
Spuścizna Mieczysława Wiśniewskiego z Kalisza, sygn. 12
Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 605, k. 4
Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, sygn. 111
Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 401, k. 3-4
Spuścizna Wandy Staszak z Kalisza, sygn. 6
Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 708, k. 7-8
Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, sygn. 147