"Sportowe Archiwum Rodzinne Bronisława Ekerta"

Bronisław Ekert urodził się 25 czerwca 1932 r. w Kaliszu. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął w 1947 r. Początkowo trenował boks w klubie sportowym "Bielarnia". Pierwszą walkę pokazową w wadze papierowej stoczył 1 czerwca 1947 r., mając 15 lat podczas meczu WZKS "Bielarnia" - "Ostrovia" Ostrów Wlkp. W 1952 r. powołany został do wojska i stacjonował w koszarach w Krakowie. Tam kontynuował swoją karierę bokserską. W 1953 r. ukończył pułkową Szkołę Podoficerską Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie. Po szkole został pomocnikiem dowódcy plutonu sportowego. Tam też należał do klubu "Gwardia Wisła", gdzie boks zamienił na gimnastykę sportową. Grał również w piłkę, jeździł na nartach. Od 1955 r., po powrocie z wojska do Kalisza, wrócił do KKS "Włókniarz" (dawny WZKS "Bielarnia"), gdzie został kierownikiem sekcji gimnastycznej. Uprawiał gimnastykę sportową, początkowo jako zawodnik, później sędzia, instruktor i trener. Brał udział w pokazach, zawodach i obozach sportowych. Ukończył trzyletnią szkołę trenerską na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W swojej karierze ma ponad 100 sędziowań m.in. w Ogólnopolskich Zawodach Gimnastycznych, Mistrzostwach Polski Juniorów kl. I i II, Wojewódzkich Spartakiadach Młodzieży czy Igrzyskach Młodzieżowych. W 1980 r. pojechał "pociągiem przyjaźni" na Olimpiadę do Moskwy, gdzie spotkał tyczkarza Władysława Kozakiewicza. Dwukrotnie odwiedził Grecję, gdzie był trenerem gimnastyki w klubie ARIS NIKEAS ATENY w latach 1981-1985 i klubie JONIKOS ATENY w latach 1987-1989. W czasie pobytu poznał m.in. trenera Kazimierza Górskiego, piłkarza i trenera Jacka Gmocha. Po powrocie do kraju zorganizował przyjazd do Kalisza Kazimierza Górskiego. Był założycielem Koła Sportowego przy Szkole Włókienniczej w Kaliszu, Ogniska TKKF przy Fabryce Firanek i Koronek "HAFT" w Kaliszu, "Gimnastyrio - Bruno" w Grecji. Do chwili obecnej jest czynnym działaczem sportowym. Prowadzi gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży, gimnastykę dla kobiet.

Na wystawie zaprezentowane zostały materiały obrazujące przeszło 40-letnią karierę sportową Bronisława Ekerta oraz dokumenty dotyczące jego działalności w harcerstwie. Są to m.in. dzienniczek harcerza 5. Drużyny Harcerzy im. Stanisława Konarskiego w Kaliszu, legitymacje zawodnicze sekcji bokserskiej i gimnastycznej, świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie, dyplomy uznania m.in. za wkład pracy nad podnoszeniem poziomu sportu, podziękowania za pracę jako trenera w klubie Klub ARIS NIKEAS ATENY oraz zdjęcia m.in. sekcji gimnastycznej KKS "Włókniarz", z zawodów sportowych, z pobytu w Grecji. Wystawa składa się z pięciu części: Moje harcerstwo w latach 1945 - 1949, 1958; Uprawiane dyscypliny sportowe; Wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w 1980 r.; Pobyt w Grecji; Dyplomy, podziękowania, odznaczenia Bronisława Ekerta.

"Tak jak ptaki, które na wiosnę
wracają do swych gniazd
Tak jak tęsknota za bliskimi jest wśród nas
Tak ja wrócę do mojej Polski,
Choć wielki i wspaniały jest ten świat"

I. Moje harcerstwo w latach 1945 - 1949, 1958 r.

Początkowo działał w drużynie harcerskiej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Lisa Kuli w Kaliszu przy ul. Robotniczej, później w 5. Drużynie Harcerzy im. Stanisława Konarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat. Zaczynał jako młodzik, później był wywiadowcą. Tak, jak każdy harcerz Bronisław Ekert prowadził swój dzienniczek, w którym znajdowało się prawo harcerskie, przyrzeczenie harcerskie, stopnie i funkcje oraz alfabet Morse’a. W 1949 r. Bronisław Ekert opuścił szeregi harcerstwa. Ponowny kontakt miał w 1958 r., kiedy to przekazał przechowywane proporce 5. Drużynie Harcerzy im. Stanisława Konarskiego w Kaliszu.

Bieg na stopień
Bieg na stopień "młodzika" w 1946 r.
Dzienniczek harcerski
Dzienniczek harcerski prowadzony przez Bronisława Ekerta.
Dzienniczek harcerski
Dzienniczek harcerski prowadzony przez Bronisława Ekerta.
Dzienniczek harcerski
Dzienniczek harcerski prowadzony przez Bronisława Ekerta.
Dzienniczek harcerski
Dzienniczek harcerski prowadzony przez Bronisława Ekerta.
Dzienniczek harcerski
Dzienniczek harcerski prowadzony przez Bronisława Ekerta.
Dzienniczek harcerski
Dzienniczek harcerski prowadzony przez Bronisława Ekerta.
Dzienniczek harcerski
Dzienniczek harcerski prowadzony przez Bronisława Ekerta.
Książeczka harcerska
Książeczka harcerska Bronisława Ekerta z 1948 r.
Książeczka harcerska
Książeczka harcerska Bronisława Ekerta z 1948 r.
Książeczka harcerska
Książeczka harcerska Bronisława Ekerta z 1948 r.
Książeczka harcerska
Książeczka harcerska Bronisława Ekerta z 1948 r.
Książeczka harcerska
Książeczka harcerska Bronisława Ekerta z 1948 r.
Obóz harcerski
Obóz harcerski 5. Drużyny Harcerzy im. Stanisława Konarskiego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu.
Wręczenie proporczyków
Wręczenie przechowywanych przez Bronisława Ekerta proporczyków 5 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Konarskiego w Kaliszu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu, 1958 r.

II. Uprawiane dyscypliny sportowe.

1. zawodowo:

W latach 1947-1948 i 1951-1952 Bronisław Ekert uprawiał boks w Kaliskim Klubie Sportowym "Bielarnia".

Oświadczenie trenera bokserskiego
Oświadczenie trenera bokserskiego Zygmunta Winklera dotyczącego pokazu pierwszej walki bokserskiej Bronisław Ekerta, która odbyła się 1.06.1947 r., 1952 r.
Legitymacja zawodnicza
Legitymacja zawodnicza sekcji bokserskiej Bronisława Ekerta z 1952 r.
Legitymacja zawodnicza
Legitymacja zawodnicza sekcji bokserskiej Bronisława Ekerta z 1952 r.

W latach 1952-1955 należał do klubu "Gwardia Wisła" Kraków, gdzie uprawiał boks i gimnastykę sportową.

Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej
Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie z 1953 r.
Dyplom uznania
Dyplom uznania za wkład pracy nad podnoszeniem poziomu sportu w J.W. 3078. Kraków, 1955 r.

W latach 1955-1987 należał do klubu KKS "Włókniarz" Kalisz, gdzie należał do sekcji gimnastyki sportowej, początkowo jako zawodnik, później sędzia, instruktor, trener i działacz sportowy.

Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej w Kaliszu, 1956 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej w Kaliszu, 1956 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej w Kaliszu, 1956 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej w Kaliszu, 1956 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej w Kaliszu, 1956 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej w Kaliszu, 1956 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas ćwiczeń na kółkach na obozie sportowym Kęty k/Andrychowa, 1956 r.
Legitymacja
Legitymacja zawodnicza sekcji gimnastycznej Bronisława Ekerta z 1957 r.
Legitymacja
Legitymacja zawodnicza sekcji gimnastycznej Bronisława Ekerta z 1957 r.
Legitymacja
Legitymacja zawodnicza sekcji gimnastycznej Bronisława Ekerta z 1957 r.
Legitymacja
Legitymacja zawodnicza sekcji gimnastycznej Bronisława Ekerta z 1957 r.
Legitymacja
Legitymacja zawodnicza sekcji gimnastycznej Bronisława Ekerta z 1957 r.
Sekcja gimnastyczna
Sekcja gimnastyczna KKS Włókniarz - zawodnicyi trener, 1958 r.
Gimnastycy
Gimnastycy KKS Włókniarz Kalisz, od lewej Bronisław Ekert, Tadeusz Cichy, Jerzy Kaźmierczak, Jordan Kaszub, 1958 r.
Gimnastycy
Gimnastycy KKS Włókniarz Kalisz, od lewej Jerzy Kazimierczak, Bronisław Ekert, Ryszard Białczak, Bolesław Kukuła, 1959 r.
Mistrzostwa Polski w gimnastyce
Mistrzostwa Polski w gimnastyce w Warszawa w 1962 r., w środku Bronisław Ekert, od prawej Jerzy Kaźmierczak.
Książeczka sędziowska
Książeczka sędziowska Bronisława Ekerta z lat 1961-1985.
Książeczka sędziowska
Książeczka sędziowska Bronisława Ekerta z lat 1961-1985.
Książeczka sędziowska
Książeczka sędziowska Bronisława Ekerta z lat 1961-1985.
Książeczka sędziowska
Książeczka sędziowska Bronisława Ekerta z lat 1961-1985.
Książeczka sędziowska
Książeczka sędziowska Bronisława Ekerta z lat 1961-1985.
Książeczka sędziowska
Książeczka sędziowska Bronisława Ekerta z lat 1961-1985.
Książeczka sędziowska
Książeczka sędziowska Bronisława Ekerta z lat 1961-1985.
Igrzyska szkolne
Igrzyska szkolne gimnastyki sportowej na szczeblu wojewódzkim w Poznaniu w 1973 r., I miejsce Roman Ekert - syn Bronisława, III miejsce Artur Dębowiak.
Spartakiada Wojewódzka Gimnastyki Sportowej w Poznaniu w 1974 r., I miejsce Wojciech Zieliński - zawodnik "Warty" Poznań, II miejsce Jan Włodarczyk i III miejsce Roman Ekert - zawodnicy KKS "Włókniarz" Kalisz
Medaliści
Medaliści Spartakiady Wojewódzkiej w Poznaniu w 1974 r. - z prawej Roman Ekert i Artur Dębowiak.
Trener
Trener Bronisław Ekert w czasie treningu na sali gimnastycznej w Kaliszu, 1977 r.
Trener
Trener Bronisław Ekert w czasie treningu na sali gimnastycznej w Kaliszu, 1977 r.
Spotkanie działaczy
Spotkanie działaczy KKS "Włókniarz" z trenerem Kazimierzem Górskim, Kalisz, 1986 r.
Spotkanie działaczy
Spotkanie działaczy KKS "Włókniarz" z trenerem Kazimierzem Górskim, Kalisz, 1986 r.

2. amatorsko:

  • tenis stołowy,
  • siatkówka,
  • piłka nożna (szkolna, zakładowa),
  • narty (biegowe) w wojsku.
Szkolna Drużyna Piłkarska
Szkolna Drużyna Piłkarska przy Szkole Włókienniczej w Kaliszu, 1951 r.

III. Wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w 1980 r.

Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas wyjazdu na Placu Czerwonym w Moskwie,1980 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas wyjazdu na Placu Czerwonym w Moskwie,1980 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas wyjazdu na Placu Czerwonym w Moskwie,1980 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas wyjazdu na Placu Czerwonym w Moskwie,1980 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas wyjazdu na Placu Czerwonym w Moskwie,1980 r.
Bronisław Ekert
Bronisław Ekert podczas wyjazdu na Placu Czerwonym w Moskwie,1980 r.
Spotkanie z lekkoatletą
Spotkanie z lekkoatletą Władysławem Kozakiewiczem na Placu Czerwonego w Moskwie w 1980 r.

IV. Pobyt w Grecji.

W latach 1981-1985 Bronisław Ekert pracował w klubie ARIS NIKEAS ATENY jako trener gimnastyki.

Zawodnicy
Zawodnicy z klubu "ARIS" - NIKEAS, Nafplio, 1984 r.
Zawodnicy
Zawodnicy podczas Mistrzostw Grecji, Nafplio 1984 r.
Medaliści
Medaliści Stiw Magafakis i Nikos Triandafilu, 1984 r.
Grupa elpides
Grupa "elpides", Ateny, 1984 r.
Grupa elpides
Grupa "elpides", Ateny, 1984 r.
Pokazy gimnastyczne
Pokazy gimnastyczne w Grecji, 1984 r.
Drużyna pedes
Drużyna "pedes" na Mistrzostwach Grecji, Patra, 1985 r.
Trener Bronisław Ekert
Trener Bronisław Ekert z zawodnikami, Patra, 1985 r.

W latach 1981-1985 Bronisław Ekert pracował w klubie JONIKOS ATENY.

Drużyna gimnastyków
Drużyna gimnastyków JONIKOS Ateny, 1988 r.
Drużyna gimnastyków
Drużyna gimnastyków podczas treningu, Ateny.
Drużyna gimnastyczek
Drużyna gimnastyczek podczas treningu, Ateny.
Drużyna gimnastyczek
Drużyna gimnastyczek JONIKOS Ateny, 1989 r.

Pamiątkowe fotografie z pobytu w Grecji.

Akropol
Akropol - Brama Lwów, Mykeny, Peloponez, 1982 r.
Grób Agamemnona
Grób Agamemnona, Mykeny, Peloponez, 1982 r.
Pomnik rycerza biegacza
Pomnik rycerza biegacza, Marathonas, 1983 r.
Muzeum w Olimpii
Muzeum w Olimpii, 1983 r.
Świątynia Posejdona
Świątynia Posejdona, Sunion, 1983 r.
Stadion Olimpijski
Stadion Olimpijski, 1983 r.
Trener Kazimierz Górski
Trener Kazimierz Górski, 1983 r.
Trenerzy Andrzej Strejlau
Trenerzy Andrzej Strejlau, Kazimierz Górski na stadionie "Karaiskakis", Pireus, 1985 r.

V. Dyplomy, podziękowania, odznaczenia Bronisława Ekerta

Dyplom
Dyplom za zdobycie III miejsca w klasie III mężczyzn w Mistrzostwach Gimnastycznych W.R.Z.Z. w Poznaniu z 1953 r.
Dyplom
Dyplom za pracę nad rozwojem kultury fizycznej i sportu w Zrzeszeniu Sportowym "Włókniarz" z 1956 r.
Dyplom
Dyplom za rozwój gimnastyki na terenie miasta Kalisza w 1960 r.
Dyplom
Dyplom za zasługi w rozwoju działalności TKKF w latach 1962-1965 przyznany przez IV Krajowy Zjazd Delegatów TKKF w 1965 r.
Dyplom
Dyplom za zasługi poniesione w rozwoju sportu i wychowania fizycznego w KKS "Włókniarz" z 1965 r.
Dyplom
Dyplom uznania za wydatny wkład pracy w rozwijanie wynalazczości i racjonalizacji pracowniczej przyznany przez Zarząd Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji przy WKZZ - OW NOT w Poznaniu z 1972 r.
Dyplom
Dyplom laureata plebiscytu na najlepszych trenerów województwa kaliskiego w 1975 r.
Dyplom
Dyplom za wkład pracy w przygotowanie reprezentacji woj. Kaliskiego do VII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Młodzieży Szkolnej z 1976 r.
Dyplom
Dyplom podziękowania za duży wkład pracy w przygotowanie Ogólnopolskiej Inauguracji Tygodnia Sportu Szkolnego w Sycowie z 1977 r.
Dyplom
Dyplom za osiągnięcia w pracy z młodzieżą i przyznanie tytułu "Mistrz - Nauczyciel Wychowawca Młodzieży".
Dyplom
Dyplom za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą ZMS i przyznanie tytułu "Mistrz - Nauczyciel Wychowawca Młodzieży".
Podziękowanie za pracę
Podziękowanie za pracę jako trenera w klubie Klub ARIS NIKEAS ATENY z 1985 r.
Podziękowanie za pracę
Podziękowanie za pracę jako trenera w klubie Klub ARIS NIKEAS ATENY z 1985 r.
Podziękowanie za pracę
Podziękowanie za pracę jako trener w klubie Klub JONIKOS ATENY z 1989 r.