"Wszystkich Świętych Dzień Zaduszny"

"Archiwum - Mix" czyli w przerwie na kawę zajrzyj na wystawę

Wszystkich Świętych

Spadają cicho liście jesienne
na zadumane cmentarne ścieżki
z nimi łez kilka, wspomnienia rzewne
o wszystkich, co przed nami odeszli...

Popatrzę w płomyk małego znicza
kwiat ucałuję jak niegdyś Ciebie
a potem wrócę do swego życia
wierząc, że kiedyś spotkam Cię w niebie...

Maria Doktór

Akt zgonu z 1831 roku
Akt zgonu z 1831 roku, Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego Wieruszów,
sygn. 1, s. 1
Akt zgonu z 1811 roku
Akt zgonu z 1811 roku, Akta parafialne województwa kaliskiego,
sygn. 1, s. 2
Testament z 1914 roku
Testament z 1914 roku, Notariusz Bzowski Stanisław w Kaliszu,
sygn. 113, k. 375
Akt urodzenia z 1892 roku
Akt urodzenia z 1892 roku z adnotacją, że urodzony zmarł w Dachau, Urząd Stanu Cywilnego Kępno-obwód miejski,
sygn. 67, s. 197
Spis zmarłych za lata 1805-1814
Spis zmarłych za lata 1805-1814, Parafia obrządku grecko-katolickiego w Kaliszu,
sygn. 2, s. 46-47