"Wyścig Pokoju"

65 lat temu, w maju 1948 r., po raz pierwszy zorganizowano kolarski Wyścig Pokoju. Walka sportowa miała być wyrazem walki o pokój, bezpieczeństwo i współprace narodów. Organizatorami były czechosłowacki, polski i niemiecki dzienniki: "Rude pravo", "Trybuna Ludu" i Neues Deutschland" (organy partii komunistycznych). Wyścig gromadził - na trasach i przed telewizorami - miliony sympatyków kolarstwa. W 1975 r. Kalisz został wybrany na miejsce mety X etapu. 24 października 1974 r. powołano Komitet Organizacyjny X Etapu XXVIII Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Pokoju, w skład którego weszło 25 osób. W ramach Komitetu działało 9 komisji, m.in. propagandy, finansowa, komunikacji, wyżywienia, lekarsko-sanitarna. Trasa przejazdu przez Kalisz przebiegała ulicami: Wrocławską, Górnośląską, Śródmiejską, Placem Bohaterów Stalingradu (obecnie Główny Rynek), Świerczewskiego (obecnie Zamkowa), Placem Kilińskiego, Warszawską i Łódzką do stadionu. Jako pierwszy na kaliski stadion wjechał Walerij Lichaczow, drugi był Giuseppe Martinelli, trzeci - Stanisław Szozda.

Afisz
Afisz 28. Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Pokoju,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, k. 118.
Pismo
Pismo Komitetu Organizacyjnego informujące o wyborze Kalisza na metę X etapu,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, s. 5
Skład Komitetu Etapowego
Skład Komitetu Etapowego, odpowiedzialnego za organizację zakończenia X etapu w Kaliszu,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, s. 92.
Program
Program
Program
Program
Program
Program
Program 28. Międzynarodowego Kolarskiego Wyścig Pokoju - informator zawierający krótką historię wyścigu, charakterystyki drużyn poszczególnych krajów, klasyfikacje drużynową i indywidualną, zwycięzców z poszczególnych lat, notki o trenerach,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, s. 122 nn.
Program
Program imprez sportowych zorganizowanych na stadionie "Calisia" w dniu zakończenia X etapu,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, k. 128.
Plan
Plan sześciu etapów Wyścigu Pokoju, biegnących na terenie Polski,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765.
Fragment informatora
Fragment informatora Komitetu Etapowego,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, s. 97.
Pismo Komitetu Etapowego
Pismo Komitetu Etapowego w Kaliszu z 3 lutego 1975 r., dotyczące dekoracji tras przejazdu kolarzy,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, s. 203.
Odezwa
Odezwa do mieszkańców Kalisza i powiatu, dotycząca organizacji ruchu i dekoracji trasy przejazdu kolarzy,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, k. 128.
Plan zabezpieczenia medycznego
Plan zabezpieczenia medycznego Kalisza i Stawiszyna na dni przejazdu kolarzy,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, s. 445-446.
Informacja
Informacja z "Przeglądu Sportowego", dotycząca produkcji koszulek dla kolarzy,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, s. 105.
Informacje prasowe Informacje prasowe o Wyścigu Pokoju.
Ziemia Kaliska nr 20 z 17 maja 1975 r., s. 1-2.
Informacje prasowe
Informacje prasowe
Informacje prasowe o Wyścigu Pokoju.
Ziemia Kaliska nr 21 z 24 maja 1975 r., s. 1-2.
Regulamin
Regulamin
Regulamin 28. Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Pokoju,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, s. 125 nn.
Program
Program 28. Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Pokoju,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, s. 124 nn.
Pismo
Pismo z 17 czerwca 1975 r. o rozwiązaniu Komitetu Organizacyjnego X Etapu,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu, sygn. 765, s. 180.

Wystawę opracowała Maria Doktór.