Sądy i więzienia

"(...) Wdeptano wolność w błoto i oddano ją katu (...)"
Józef Łobodowski

Więzienie hitlerowskie w Kaliszu działało od września 1939 r. do stycznia 1945 r. Mieściło się w budynku, w którym obecnie funkcjonuje zakład karny. Kilkakrotnie zmieniało nazwę, i tak początkowo było to Gefängnis (więzienie), od marca 1941 r. Haftanstalt (areszt), od stycznia 1942 r. Stammlager-Haftanstalt (macierzysty obóz karny-areszt). W styczniu 1942 r. utworzono osobny oddział dla Polaków i Żydów, odbywających karę obozu karnego. Zgodnie z zarządzeniem generalnego prokuratora od września 1942 r. w areszcie wykonywano wyroki śmierci na Polakach.

Areszt zlikwidowano 20 stycznia 1945 r., więźniów przewieziono do Waldheim w Saksonii.

Szacuje się, że przez więzienie w Kaliszu przeszło ponad 15 tysięcy osób. Akta zachowały się dla niespełna 15% więźniów.

Więzienie w Ostrowie utworzone zostało we wrześniu 1939 r. jako Gerichtsgefängnis (więzienie sądu krajowego), od marca 1942 r. funkcjonowało jako Stammlager (Gerichtsgefängnis) - macierzysty obóz karny-więzienie sądu krajowego. Od połowy 1944 r. więzienie ostrowskie otrzymało nazwę Stammlager (Haftanstalt) - macierzysty obóz karny-areszt. Ewakuowane w styczniu 1945 r., więźniowie - podobnie jak z więzienia kaliskiego - zostali wywiezieni do Waldheim.

Od stycznia 1942 r. istniał oddział dla skazanych na karę obozu karnego. Kiedy 20 maja 1944 r. zlikwidowane zostały więzienia sądowe w Pleszewie i Ostrzeszowie więzienie ostrowskie przejęło ich funkcje. Oprócz budynku w Ostrowie więzienie miało kilka zamiejscowych oddziałów w następujących miejscowościach: Jarnostów, Kocina, Odolanów, Szklarka, Czarny Las, Kałkowskie.

Według szacunków przez ostrowskie więzienie przeszło prawie 20 tysięcy osób. Zachowane akta dotyczą jedynie ok. 12 % więźniów.

Sąd Specjalny (Sondergericht) w Kaliszu został utworzony przy Sądzie Krajowym. Jego zadaniem było orzekanie w sprawach dotyczących przestępstw antypaństwowych. W pojęciu tym zawierały się zarówno sprawy polityczne, nadużycia gospodarcze jak i pospolite przestępstwa kryminalne. 4 grudnia 1941 r. wydano zarządzenie o prawie karnym dla Polaków i Żydów, zgodnie z którym I instancją sądową był Sondergericht i Amtsgericht (sąd obwodowy). Te ostatnie orzekały w sprawach administracyjnych, skarbowych czy cywilnych i miały prawo wydawać niższe wyroki. Sondergericht mógł skazywać na karę wyższą, także na karę śmierci. Na terenie Kaliskiego sądy obwodowe mieściły się w Kaliszu, Kępnie, Koźminie, Krotoszynie i Ostrzeszowie.

Obwieszczenie
Obwieszczenie o skazaniu na śmierć i straceniu Georga Barańskiego i Przemysława Barańskiego,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1342.
Odpis wyroku
Odpis wyroku Georga Barańskiego i Przemysława Barańskiego,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1342.
Obwieszczenie
Obwieszczenie o skazaniu na śmierć i straceniu Feliksa Skupińskiego i Władysława Dziadka,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1342.
Obwieszczenie
Obwieszczenie o skazaniu m.in. za potajemny ubój i pokątny handel mięsem,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1340.
Rejestr Sądu Specjalnego w Kaliszu
Rejestr Sądu Specjalnego w Kaliszu, zawierający informacje o skazaniu na śmierć i straceniu,
Sąd Specjalny w Kaliszu, sygn. 857.
Pismo
Pismo dotyczące aresztowania ks. Kazimierza Świeżewskiego i ks. Michała Gorajeckiego z Dobrzeca,
Sąd Specjalny w Kaliszu, sygn. 903, s. 1
Pismo
Pismo dotyczące przekazania ks. Świeżewskiego do dyspozycji Gestapo,
Sąd Specjalny w Kaliszu, sygn. 903, s. 38
Pismo
Pismo dotyczące przekazania ks. Gorajeckiego do dyspozycji Gestapo,
Sąd Specjalny w Kaliszu, sygn. 903, s. 39
Formularz transportowy
Formularz transportowy,
Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu, sygn. 2247, s. 8
List więźnia do rodziny
List więźnia do rodziny,
Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu, sygn. 567, s. 33
Formularz przysięgi
Formularz przysięgi na wierność führerowi, składanej przez funkcjonariuszy więziennych,
Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu, sygn. 27, s. 4
Formularz przysięgi
Formularz przysięgi na wierność führerowi, składanej przez funkcjonariuszy więziennych,
Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu, sygn. 49, s. 3
Odpis
Odpis dokumentu o przyznaniu obywatelstwa niemieckiego,
Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu, sygn. 55, s. 6
Życiorys
Życiorys z akt osobowych funkcjonariusza więziennego,
Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu, sygn. 52, s. 8
Życiorys
Życiorys z akt osobowych funkcjonariusza więziennego,
Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu, sygn. 27, s. 8
Dokumenty osobowe
Dokumenty osobowe funkcjonariusza więziennego,
Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu, sygn. 44, s. 22
Funkcjonariusz więzienia w Kaliszu
Funkcjonariusz więzienia w Kaliszu,
Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu, sygn. 28, s. 11
Funkcjonariusz więzienia w Kaliszu
Funkcjonariusz więzienia w Kaliszu,
Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu, sygn. 8, s. 12
Odpis wyroku
Odpis wyroku skazującego na 5 miesięcy więzienia za opuszczenie miejsca pracy,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 1116, s. 9-9v
Odpis wyroku
Odpis wyroku skazującego na 4 lata więzienia,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 1114, s. 9-10
Formularz
Formularz dotyczący osadzenia skazanej w więzieniu w Ostrowie
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn.1696 str 5-5v
Informacja o zgonie więźnia
Informacja o zgonie więźnia, wystawiona dla urzędu stanu cywilnego,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn.1686 str 7
Zawiadomienie o zgonie więźniarki
Zawiadomienie o zgonie więźniarki przesłane mężowi,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn.1686 str 23
Informacja o zgonie więźnia
Informacja o zgonie więźnia, wystawiona dla urzędu stanu cywilnego,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 1109 str 25
Zaświadczenie o niekaralności
Zaświadczenie o niekaralności,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim sygn. 81
Pismo policji
Pismo policji dotyczące oskarżonej o niedozwolone kontakty z Polakiem,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 1117 str 4
Ubezpieczenie bagażu
Ubezpieczenie bagażu,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim sygn. 36
Karta osobowa funkcjonariusza więziennego
Karta osobowa funkcjonariusza więziennego,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 21
Karta osobowa funkcjonariusza więziennego
Karta osobowa funkcjonariusza więziennego,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 26
Podatek od wynagrodzenia
Podatek od wynagrodzenia funkcjonariusza więziennego,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn.77
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 2
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn.15
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 3
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 5
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 10
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 24
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 2
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 34
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 63
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 35
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 39
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 41
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 44
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 50
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 59
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 60
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 61
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 69
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 72
Funkcjonariusz więzienny
Funkcjonariusz więzienny - pomocnik strażnika,
Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 78
Funkcjonariusz więzienny
Obwieszczenie dla przebywających w obozie Polaków (miejsce niezidentyfikowane),
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1080
List do rodziny
List do rodziny wysłany z obozu lub więzienia, miejsce niezidentyfikowane,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1344