Polityka ludnościowa

(...) I spójrz - ziemia ciężka od krwi (...)
Agnieszka Osiecka

Okupacja hitlerowska przyniosła na wszystkie tereny "miecz i ogień". Hitlerowcy zamierzali fizycznie zlikwidować pewne grupy społeczne (m. in. inteligencję, duchowieństwo) oraz całe narody (dotyczyło to głównie Żydów). Wprowadzono terror, który miał być utwierdzany przez publiczne egzekucje, niespodziewane wysiedlenia, łapanki na ulicach. Działania okupantów cehowała bezwzględność i brak jakichkolwiek ludzkich odruchów. Wkraczając na tereny ziemi kaliskiej szli z przekonaniem, że są "wyzwolicielami" - tereny byłego zaboru pruskiego uznawali za odwieczne terytorium niemieckie. Z drugiej strony filozofia hitlerowska głosiła, że tylko rasa aryjska jest zdolna do sprawowania władzy, inne narody mogą być ewentualnie siłą roboczą, a niektóre - jak wspomniani Żydzi czy Cyganie - powinny być całkowicie biologicznie zniszczone.

Obwieszczenie
Obwieszczenie o rozstrzelaniu ks. Romana Pawłowskiego,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn, 1199
Żandarmi
Żandarmi prowadzący ks. Pawłowskiego na miejsce egzekucji,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1199
Ks. Pawłowski
Ks. Pawłowski oczekujący na śmierć,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1199
Żandarm
Żandarm nad ciałem ks. Pawłowskiego,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1199
Egzekucja
Egzekucja. Ofiara i miejsce niezidentyfikowane,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1354
Egzekucja
Egzekucja. Ofiara i miejsce niezidentyfikowane,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1354
Egzekucja
Egzekucja. Ofiara i miejsce niezidentyfikowane,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1354
Egzekucja
Egzekucja. Ofiara i miejsce niezidentyfikowane,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1354
Egzekucja
Egzekucja. Ofiara i miejsce niezidentyfikowane,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1354
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Masowe wysiedlenia
Masowe wysiedlenia,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1358
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zakazie wstępu do kina i teatru dla Polaków i Żydów,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1340
Obwieszczenie
Obwieszczenie o dozwolonych dniach wypieku i sprzedaży bułek,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1340
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zakazie noszenia mundurów "byłej armii polskiej",
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1340
Rozporządzenie
Rozporządzenie nakazujące Polakom kłaniać się każdemu umundurowanemu Niemcowi,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1340