Gaukinderheim w Kaliszu

"Oddzielili cię, syneczku (...)"
K.K.Baczyński

Obóz germanizacyjny dla dzieci, Okręgowy Dom Dziecka. Został zorganizowany w listopadzie 1942 r. Mieścił się w budynkach klasztoru Reformatów przy ul. Śródmiejskiej (obecnie klasztor Sióstr Nazaretanek). Trafiały tu dzieci polskie, które zostały wybrane pod kątem przydatności rasowej. Oznaczało to - według hitlerowców - że nadają się do zniemczenia i uczynienia z nich pełnowartościowych obywateli Rzeszy. Początkowo dzieci "cenne rasowo" wybierano spośród wychowanków domów sierot, których rodzice zginęli, zostali straceni lub wysłani do obozów. Później dzieci były po prostu odbierane rodzicom.

W Gaukinderheim w Kaliszu przebywały dzieci w wieku od 2 do 16 lat, jednorazowo ok. 60 dzieci. Po 6 tygodniach lub dłużej były wywożone do Niemiec, aby docelowo trafić na wychowanie do niemieckich rodzin. W grudniu 1942 r. zgodnie z zarządzeniem Himmlera wprowadzono specjalne zasady meldunkowe dla dzieci z Gaukinderheim. Zmieniano im imiona i nazwiska, utworzono oddzielne biuro meldunkowe, wszystko po to, aby rodziny nie mogły ich odnaleźć.

Pobyt w Gaukinderheim oznaczał przygotowanie do całkowitego zniemczenia, stąd obowiązywał całkowity zakaz używania języka polskiego i jakiegokolwiek okazywania polskości. Sprzeciw wobec tych zasad kosztował życie 14-letniego Zygmunta Światłowskiego. Chłopiec nie chciał mówić po niemiecku i nieustannie podkreślał, że jest Polakiem. Kierowniczka Johanna Zander pchnęła go na nie zabezpieczoną instalację elektryczną, dziecko zmarło natychmiast.

Polka pracująca jako opiekunka w Gaukinderheim, Maria Pinczewska, starała się zebrać jak najwięcej danych o wywożonych dzieciach. Robiła notatki, spisując ich nowe imiona i nazwiska oraz miejsca w Niemczech, gdzie zostały wysłane. Pośredniczyła także w przekazywaniu korespondencji między rodzicami i dziećmi.

Dzieci przebywające w Gaukinderheim
Dzieci przebywające w Gaukinderheim,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 148
Dzieci przebywające w Gaukinderheim
Dzieci przebywające w Gaukinderheim,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 148
Dzieci przebywające w Gaukinderheim
Dzieci przebywające w Gaukinderheim,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 148
Tłumaczenie
Tłumaczenie zarządzenia dotyczącego specjalnych zasad meldunkowych,
Akta miasta Kalisza, sygn. 61, s. 2
Notatki Marii Pinczewskiej
Notatki Marii Pinczewskiej,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 150
Notatki Marii Pinczewskiej
Notatki Marii Pinczewskiej,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 150
Listy do Marii Pinczewskiej
Listy do Marii Pinczewskiej od rodziców dzieci zabranych do Gaukinderheim,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 150
Listy do Marii Pinczewskiej
Listy do Marii Pinczewskiej od rodziców dzieci zabranych do Gaukinderheim,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 150
Listy do Marii Pinczewskiej
Listy do Marii Pinczewskiej od rodziców dzieci zabranych do Gaukinderheim,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 150
Personel Gaukinderheim
Personel Gaukinderheim w Kaliszu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 146
Lista dzieci
Lista dzieci, które przebywały w Gaukinderheim w Kaliszu (sporządzona po wojnie),
Akta miasta Kalisza, sygn. 61, s. 2v