Dokumenty życia codziennego

"(...) zabrakło tchu, gdy kamienna stopa krtań przygniotła,
gdy otoczono cię żandarmów chórem (...)"
Józef Łobodowski

Na okupowanych terenach okupanci wprowadzili szereg ograniczeń dla ludności. Polacy - zgodnie z hitlerowską ideologią - byli traktowani jak "podludzie". Poruszać można się było wyłącznie z przepustkami, na żywność obowiązywały kartki. Aby ograniczyć przyrost naturalny podwyższono wiek, w którym Polacy mogli zawierać małżeństwa. Polskie szkoły zostały zamknięte, więc nauczyciele i rodzice organizowali dla dzieci i młodzieży tajne nauczanie, gdzie - choć wiązało się to z narażeniem na aresztowanie czy nawet śmierć - prowadzone były lekcje języka polskiego i historii.

W 1941 roku zarządzeniem Heinricha Himmlera wprowadzono instytucję niemieckiej listy narodowościowej - Deutsche Volksliste (potocznie używano skrótu VD). Ustanowiono cztery grupy obywateli niemieckich: aktywni Niemcy, bierni Niemcy, osoby pochodzenia niemieckiego częściowo spolonizowane ale "ciążące ku niemieckości" oraz "spolszczeni Niemcy". Odmowa podpisania listy była często powodem wysiedlenia, konfiskaty majątku lub aresztowania. Dla poszczególnych grup VD obowiązywały różne kolory ausweisu - I i II grupa posiadała dowody barwy niebieskiej, III - czerwonej, IV - zielonej.

Kennkarta
Kennkarta, Kraj Warty,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1365
Kennkarta
Kennkarta, Kraj Warty,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1365
Kennkarta
Kennkarta, Generalne Gubernatorstwo,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1365
Kennkarta
Kennkarta, Generalne Gubernatorstwo,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1365
Ausweis
Ausweis (przepustka),
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1313
Ausweis
Ausweis (zaświadczenie),
Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej, sygn. 3
Formularz meldunkowy
Formularz meldunkowy,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 567
Karta zatrudnienia
Karta zatrudnienia,
Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej, sygn. 2
Karta zatrudnienia
Karta zatrudnienia,
Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej, sygn. 2
Karta uczestnictwa
Karta uczestnictwa w kursie języka niemieckiego,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 688
Ausweis
Ausweis (przepustka dla najemcy),
Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej, sygn. 1
Ausweis
Ausweis (przepustka dla najemcy),
Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej, sygn. 1
Przepustka graniczna
Przepustka graniczna,
Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej, sygn. 19
Przepustka graniczna
Przepustka graniczna,
Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej, sygn. 19
Urkundenbuch
Urkundenbuch (książka rodzinna),
Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej, sygn. 23
Urkundenbuch
Urkundenbuch (książka rodzinna),
Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej, sygn. 23
Ausweis der Deutschen Volksliste
Ausweis der Deutschen Volksliste (dokument poświadczający wpisanie na listę VD),
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1306
Lista dzieci uczestniczących w tajnym nauczaniu
Lista dzieci uczestniczących w tajnym nauczaniu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 195
Lista dzieci uczestniczących w tajnym nauczaniu
Lista dzieci uczestniczących w tajnym nauczaniu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 195
Lista dzieci uczestniczących w tajnym nauczaniu
Lista dzieci uczestniczących w tajnym nauczaniu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 195
Zeszyty z tajnego nauczania
Zeszyty z tajnego nauczania,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 204
Zeszyty z tajnego nauczania
Zeszyty z tajnego nauczania,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 204
Karta przydziału na cukier
Karta przydziału na cukier,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1362
Karta przydziału na mięso
Karta przydziału na mięso,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1362
Karta przydziału żywności
Karta przydziału żywności,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1362
Karta upoważniająca do odbioru wynagrodzenia w postaci żywności
Karta upoważniająca do odbioru wynagrodzenia w postaci żywności,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1362
Notatki z nasłuchu radiowego
Notatki z nasłuchu radiowego,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1198
Książeczka wojskowa armii brytyjskiej
Książeczka wojskowa armii brytyjskiej,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1334
Paszport niemiecki
Paszport niemiecki,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1369
Paszport niemiecki
Paszport niemiecki,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1369
Prawo jazdy żołnierza Wehrmachtu
Prawo jazdy żołnierza Wehrmachtu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1362
Prawo jazdy żołnierza Wehrmachtu
Prawo jazdy żołnierza Wehrmachtu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1362
Pozwolenie na broń
Pozwolenie na broń,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1367
Legitymacja NSKK
Legitymacja NSKK (organizacja paramilitarna podlegająca NSDAP),
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1370
Książeczka wojskowa niemiecka
Książeczka wojskowa niemiecka,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1364
Książeczka wojskowa niemiecka
Książeczka wojskowa niemiecka,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1364
Książeczka wojskowa Luftwaffe
Książeczka wojskowa Luftwaffe,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1368
Książeczka wojskowa Luftwaffe
Książeczka wojskowa Luftwaffe,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 1368