Przede wszystkim kultura

"Ziemia Kaliska" jako czasopismo powstałe w 1957 r. nawiązywało do tradycji "Ziemi Kaliskiej" - periodyka wydawanego w okresie międzywojennym. Komitet Założycielski, do którego należeli m. in.: Wacław Klepandy; Józef Korcala; Aniela Wende; Tadeusz Pniewski i Henryk Wrotkowski widział potrzebę podniesienia życia kulturalnego Kalisza. Gazeta miała być miesięcznikiem kulturalno-społeczno-gospodarczym. Pierwszym redaktorem naczelnym został Jerzy Kuczyński. Odpowiadał on za pierwsze cztery numery 1957 r. Od numeru 5 z 1957 r. do numeru 8 z 1958 r. gazetę redagowało kolegium w składzie: Władysław Kościelniak, Jerzy Kuczyński, Mieczysław Leń i Józef Wojtyś. Od numeru 1 z 1959 r. do numeru 12 z 1959 r. stopka redakcyjna zawierała lakoniczną informację: redaguje kolegium. Przez krótki czas (od numeru 13 z 1959 r. do numeru 5 z 1960 r.) redaktorem naczelnym był Jan Kraśny. Od numeru 6 z 1960 r. do numeru 26 z tegoż roku za treści ukazujące się w "Ziemi Kaliskiej" odpowiadał Bohdan Adamczak. Ponownie powierzono mu to zadanie od numeru 5 z 1961 r., do numeru 13 z 1967 r. Zanim powrócił Bohdan Adamczak, zastąpił go na krótko Maciej Maria Kozłowski. Numery od 14 z 1967 r. do 34 z 1967 r. były wydawane przez redaktorów odpowiedzialnych: Anatola Dubowenko, Bogumiła Kunickiego. Do numeru 26 z 1968 r. za czasopismo odpowiadało kolegium (nie podano składu). Ostatnim redaktorem naczelnym w omawianym okresie był Michał Płociński. Pełnił on swoją funkcję do 1979 r.

Strona tytułowa pierwszego wydania "Ziemi Kaliskiej", które ukazało się 1 maja 1957 r.
"Ziemia Kalisza", nr 1, 1957
Strona z pierwszego wydania pisma z 1 maja 1957 r., poświęcona w całości Marii Dąbrowskiej. Pisarka w liście do redakcji m. in. pogratulowała zainicjowania w Kaliszu wdawania własnego pisma.
"Ziemia Kalisza", nr 1, 1957
Pierwsze wydanie "Ziemi Kaliskiej" nie było pozbawione także kącika dla miłośników poezji.
"Ziemia Kalisza", nr 1, 1957
Artykuł Stefana Dybowskiego odnośnie bibliografii Kalisza w nawiązaniu do zbliżającego się jubileuszu 1800 lat miasta.
"Ziemia Kalisza", nr 1, 1957
Kolumna młodzieżowa, w której nieco miejsca poświęcono m. in. umówieniu rozwoju prasy młodzieżowej w Kaliszu w XX w. Znajdziemy tu także próbki twórczości poetyckiej kaliskiej młodzieży.
"Ziemia Kaliska", nr 2, 1957
Panorama Kalisza naszkicowana przez Mieczysława Kościelniaka, brata Władysława Kościelniaka, który z "Ziemią Kaliską" był związany od samego początku istnienia gazety.
"Ziemia Kaliska", nr 3, 1957
Artykuł informujący o objęciu patronatem przez premiera Józefa Cyrankiewicza jubileuszu 1800-lecia istnienia Kalisza. Poniżej notatka o rozstrzygnięciu konkursu na budowę kościoła przy ul. Asnyka w Kaliszu.
"Ziemia Kaliska", nr 3, 1958
Wydanie "Ziemi Kaliskiej" poświęcone podpisaniu przez Kalisz i Hautmont we Francji "Karty Przyjaźni" w 1957 r.
"Ziemia Kaliska", nr 5, 1957
Wydanie "Ziemi Kaliskiej" poświęcone podpisaniu przez Kalisz i Hautmont we Francji "Karty Przyjaźni" w 1957 r.
"Ziemia Kaliska", nr 5, 1957
Reportaż obrazujący sytuację Fabryki Pieczywa Cukierniczego "Kaliszanka", w szczególności import herbatników poza granice Polski.
"Ziemia Kaliska", nr 5, 1957
W 1959 r. "Ziemia Kaliska" przekształciła się w dwutygodnik, co skrupulatnie zaznaczono na stronie tytułowej.
"Ziemia Kaliska", nr 2, 1959
Informacja o darach Stefana Rydzewskiego dla Oddziału Terenowego w Kaliszu Archiwum Państwowego Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w Poznaniu.
"Ziemia Kaliska", nr 3, 1959
Artykuł Jerzego Kuczyńskiego na temat działalności znanego artysty pochodzącego z Kalisza Tadeusza Kulisiewicza. Po prawej stronie wspomnienie Walentego Stanczukowskiego autorstwa Stefana Falkowskiego.
"Ziemia Kaliska", nr 4, 1959
Wywiad z przewodniczącym Prezydium MRN w Kaliszu Józefem Kuznowiczem w ramach cyklu "W Ratuszowej przy małej czarnej"
"Ziemia Kaliska", nr 4, 1959
Anons, autorstwa Jerzego Kuczyńskiego skierowany do Prezydium MRN w Kaliszu, wnioskujący o upamiętnienie tradycji starożytnych w Kaliszu.
"Ziemia Kaliska", nr 6, 1959
Wydanie "Ziemi Kaliskiej" poświęcone Świętu Odrodzenia. Na pierwszej stronie przedrukowano przemówienie przewodniczącego Prezydium PRN w Kaliszu Tadeusza Włodarczyka.
"Ziemia Kaliska", nr 7, 1959
Artykuł na temat planowanej budowy pomnika Adam Asnyka w Kaliszu z okazji 1800-lecia miasta.
"Ziemia Kaliska", nr 7, 1959
Propozycja Haliny Sutarzewicz nadania imienia Marii Konopnickiej powstającym w Kaliszu Studium Nauczycielskiemu.
"Ziemia Kaliska", nr 9, 1959
Artykuł Krzysztofa Dąbrowskiego dotyczący odkrycia na kaliskim Zawodziu grobowca Mieszka III Starego.
"Ziemia Kaliska", nr 9, 1959
Artykuł inaugurujący jubileuszowy rok 1960. Na stronie tytułowej "Ziemi Kaliskiej" nawiązano do XVIII w. Kalisza, 1000-lecia państwa polskiego i 15-lecia od wyzwolenia spod okupacji niemieckiej.
"Ziemia Kaliska", nr 2, 1960
Relacja z uroczystej sesji Powiatowej Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej z 23 stycznia 1960 r. W artykule zacytowano m. in. fragmenty przemówienia przewodniczącego Prezydium PRN w Kaliszu Tadeusza Włodarczyka oraz przewodniczącego Prezydium MRN w Kaliszu Józefa Kuznowicza.
"Ziemia Kaliska", nr 3, 1960
Zdjęcie upamiętniające pobyt pisarki Marii Dąbrowskiej w Kaliszu w 1960 r. z okazji uroczystości jubileuszu 1800-lecia miasta.
"Ziemia Kaliska", nr 3, 1960
Opowiadanie dla najmłodszych czytelników "Ziemi Kaliskiej" pt. "Król Maciuś" autorstwa Eligiusza Walczaka.
"Ziemia Kaliska", nr 5, 1960
Fotografia i notatka upamiętniające odsłonięcie na kaliskich plantach pomnika Adama Asnyka 24 lipca 1960 r.
"Ziemia Kaliska", nr 17, 1960
Notatka na temat inauguracji 2 maja 1961 r. w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu Wielkopolskiego Festiwalu Kultury, w ramach którego odbyły się I. Kaliskie Spotkania Teatralne.
"Ziemia Kaliska", nr 8, 1961
Strona tytułowa "Ziemi Kaliskiej" - począwszy od 1965 r. gazeta ukazywała się jako tygodnik.
"Ziemia Kaliska", nr 2, 1965
"Ziemia Kaliska" od początku swego istnienia przykładała ogromną wagę do opinii swoich czytelników. O wyrażenie swojego zdania na temat jakości pisma proszono m. in. w ankietach.
"Ziemia Kaliska", nr 16, 1965
Artykuł pt. "Majowe kaliskie dni" upamiętniający wydarzenia związane z obchodami Święta Pracy 1 maja 1965 r. Z tej okazji uroczyście otwarto w Kaliszu m. in. przychodnię przy Rogatce.
"Ziemia Kaliska", nr 19, 1965
Artykuł krytycznie oceniający list biskupów polskich do biskupów niemieckich wystosowany w 1966 r. Autor przypomniał m. in. o zburzeniu Kalisza prze Prusaków w 1914 r. i zbrodniach hitlerowców w latach 1939-1945.
"Ziemia Kaliska", nr 2, 1966
"Ziemia Kaliska" w swoich artykułach nawiązywała często do problematyki gospodarczej i społecznej. Włodzimierz Łuszczykiewicz pisał m. in. na temat dewastacji mieszkań będących w zarządzie kaliskiego MZBM.
"Ziemia Kaliska", nr 10, 1966
Artykuł zapowiadający I. Ogólnopolski Festiwal Awangardy Beatowej w Kaliszu w 1969 r.
"Ziemia Kaliska", nr 43, 1969
Informacja podsumowująca I. Ogólnopolski Festiwal Awangardy Beatowej w Kaliszu.
"Ziemia Kaliska", nr 49, 1969
Jedna z ballad kaliskich autorstwa Bogumiła Kunickiego.
"Ziemia Kaliska", nr 1, 1974
Wywiad z sekretarzem Oddziału Rejonowego Naczelnej Organizacji Technicznej Zenobiuszem Kubisiem na temat 1. rocznicy funkcjonowania w Kaliszu Domu Technika.
"Ziemia Kaliska", nr 12, 1974
Fotografia informująca o powstaniu sgraffito autorstwa Władysława Kościelniaka na ścianie jednej z kaliskich kamienic. Dziś, miejsce to u zbiegu ulicy Stawiszyńskiej i Warszawskiej, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Kalisza.
"Ziemia Kaliska", nr 28, 1974