Co tam w polityce słychać?

W momencie powstania województwa kaliskiego redaktorem naczelnym "Ziemi Kaliskiej" był Michał Płociński. Pod jego kierownictwem pismo poszerzyło swoją tematykę, a także wyraźniej określiło się politycznie. Wizualną oznaką przemian, koniecznych dla dalszego przetrwania, było zamieszczenie w 1979 r. podtytułu "Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej" oraz hasła: "Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!". Pismo od 1975 r. pełniło ważną misję integracji nowego tworu administracyjnego, jakim było województwo kaliskie. Niezwykle aktywnym dziennikarzem w tym okresie był Jerzy Lisiecki oraz Zbigniew Menes. Angażowali się oni w lokalne życie polityczne i społeczne. Od numeru 42 z 1979 r. do numeru 50 z 1980 r. redaktorem naczelnym był Krzysztof Imirowicz. Odszedł on z zespołu na przełomie 1980 i 1981 r. Dziennikarze zgłosili własną kandydaturę redaktora naczelnego, którym został w 1981 r. Maciej Maria Kozłowski. Starał się on powrócić do korzeni - dbał o kulturotwórczą rolę pisma. Za jego kierownictwa do "Ziemi Kaliskiej" pisali m. in.: Eligiusz Kor-Walczak, Wanda Karczewska, a Władysławowi Kościelniakowi przyznano stałą rubrykę pt. "Wędrówki ze szkicownikiem". Od 1986 r. do 1989 r. kierowniczą funkcję objął Juliusz Wittich, który był członkiem PZPR od 1969 r., a bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w redakcji zajmował stanowisko w Egzekutywie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kaliszu. Jego zastępcą był Bohdan Adamczak. Wiatr przemian politycznych dotarł także do redakcji. Numer 43 z 1989 r. ukazał się bez podtytułu "Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej". Kolejne wydania nosiły podtytuł: "Tygodnik Społeczno-Informacyjny Województwa Kaliskiego".

Strona tytułowa "Ziemi Kaliskiej" poświęcona w całości nowopowstałemu województwu kaliskiemu. Redakcja rozpisywała się m. in. na temat przewodniej roli partii w procesie rozwoju nowego tworu administracyjnego.
"Ziemia Kaliska", nr 23, 1975
Artykuł na temat planów powstania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, znanego dziś wszystkim "okrąglaka".
"Ziemia Kaliska", nr 33, 1975
Wraz z powstaniem województwa kaliskiego następowało upartyjnienie lokalnej prasy. W 1979 r. "Ziemia Kaliska" zyskała podtytuł "Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej" oraz hasło "Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!"
"Ziemia Kaliska", nr 48, 1979
Artykuł Ireny Bartolik pt. "Archiwa pamięcią narodu" na temat m. in. zbiorów kaliskiego archiwum w nawiązaniu do Międzynarodowego Tygodnia Archiwów, który miał miejsce w dniach 3-9 grudnia 1979 r.
"Ziemia Kaliska", nr 50, 1979
Artykuł Danuty Krawczyńskiej pt. "Miasto przyszłości" na temat możliwości rozwojowych Kalisza od momentu stworzenia województwa kaliskiego w 1975 r. Autorka wskazuje na możliwe scenariusze rozbudowy miasta w obrębie Tyńca, Szczypiorna, Sulisławic i Chmielnika.
"Ziemia Kaliska", nr 31, 1980
"Kaliskie wspomnienia o Natalii" - tekst Haliny Sutarzewicz stanowiący wspomnienie znajomości z Natalią Gałczyńską.
"Ziemia Kaliska", nr 32, 1980
Informacja o powstaniu 29 września 1980 r. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Kaliszu z siedzibą przy ul. Staszica. Redakcja zaznaczyła, że trudno przewidzieć na jakim poziomie kształtuje się faktyczne zainteresowanie nową organizacją wśród kaliskich pracowników.
"Ziemia Kaliska", nr 41, 1980
Afisz zredagowany przez opozycjonistów w 1980 r.
APK, Zbiór fotografii, wydawnictw i druków ulotnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", sygn. 298
Relacja Jerzego Lisieckiego i Zbigniewa Menesa z sytuacji w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych "Winiary" po strajku załogi w 1980 r.
"Ziemia Kaliska", nr 44, 1980

Artykuł nawiązujący do realizacji postulatów robotniczych w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów "Prefabet" i Zakładzie Automatyki Przemysłowej "Mera-ZAP" w Ostrowie Wlkp.
"Ziemia Kaliska", nr 45, 1980
Relacja Zbigniewa Menesa z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Międzyzakładowego Komitetu Porozumiewawczego NSZZ "Solidarność" w Ostrowie Wlkp. W 1981 r.
"Ziemia Kaliska", nr 21, 1981
Artykuł Bohdana Adamczaka nawiązujący do napisu "Przywrócić godność prawu", który pojawił się na elewacji Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu w 1981 r.
"Ziemia Kaliska", nr 48, 1981
Relacja ze spotkania płk. Józefa Skoczka z dziennikarzami na temat działań władzy w stanie wojennym.
"Ziemia Kaliska", nr 3, 1983
Informacja na temat organizacji m. in. przez Bogusława Śliwę, Antoniego Pietkiewicza i Tadeusza Wolfa manifestacji w Święto 1 Maja w Kaliszu.
"Ziemia Kaliska", nr 19, 1983
Informacja o skazaniu przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Kalisza o. Stefana Dzierżka za organizację zbiórki pieniężnej na rzecz aresztowanych i pozbawionych pracy opozycjonistów.
"Ziemia Kaliska", nr 21, 1983
Informacja o strajkach w kaliskich zakładach pracy w 1989 r.
"Ziemia Kaliska", nr 35, 1989