Wiatr przemian

Przemiany polityczne w Polsce przyniosły m. in. likwidację koncernu "Książka-Prasa-Ruch", do którego należała "Ziemia Kaliska". Dziennikarze rozpoczęli starania o przejęcie bezpłatnie praw do tytułu. 28 kwietnia 1990 r. powołano Dziennikarską Spółdzielnię Pracy "Ziemia Kaliska". Utworzyło ją 15 pracowników redakcji. W skład pierwszego zarządu weszli: Bożena Szal; Bolesław Bertrand i Renata Cicharska. Stworzono własny kolportaż, skomputeryzowano redakcję. Sukcesywnie zwiększano objętość i nakład gazety. Prosperita nie trwała jednak długo. Funkcję redaktora naczelnego po 1990 r. pełnili: Bożena Szal (do 1993 r.), Elżbieta Bielewicz (1994 r.), Renata Cicharska (1995-1997), Grzegorz Szymański (1998-2001). Poważnym ciosem dla czasopisma była likwidacja województwa kaliskiego w 1999 r. Spowodowało to spadek czytelnictwa. Tymczasem w Kaliszu powstawały inne tytułu prasowe, należące do prywatnych właścicieli. Pojawiło się także lokalne Radio Centrum. Zadecydowano o sprzedaży udziałów w spółce. W 2000 r. "Ziemia Kaliska" została przejęta przez Polskapresse, zlikwidowano także samodzielność pisma. W 2015 r. gazeta zmieniła siedzibę, choć adres pozostał ten sam. Obecnie dziennikarze pracują w budynku sąsiadującym z dawną redakcją, nad siedzibą Banku Ochrony Środowiska. Funkcję redaktorów prowadzących pełnili: Grzegorz Szymański (do 2001 r.), Renata Cicharska (2006-2015).

W latach 2002-2005 gazeta była prowadzona przez redaktorów poznańskich, jak wynika ze stopek redakcyjnych. Od 2016 r. redakcją kaliską kieruje Mariusz Kurzajczyk.

Wywiad z 1989 r. z szefem Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kaliszu płk. Józefem Skoczkiem na temat działalności Milicji Obywatelskiej w województwie kaliskim.
"Ziemia Kaliska", nr 9, 1989
Rozmowa z Marzeną Ścisłą, ówczesną dyrektor Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki w Kaliszu na temat inicjatyw kulturalnych w Kaliszu i oczekiwań wykształconych Kaliszan.
"Ziemia Kaliska", nr 10, 1989
Artykuł Bożeny Szal na temat upamiętnienia legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 r.
"Ziemia Kaliska" nr 10, 1989
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kaliszu z 11 maja 1989 r. podające do wiadomości dane o kandydatach na senatorów z terenu woj. Kaliskiego; Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z 12 maja 1989 r. podające do wiadomości dane o kandydatach na posłów w okręgu wyborczym nr 29; Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wlkp. Z 12 maja 1989 r. podające do wiadomości dane o kandydatach na posłów w okręgu wyborczym nr 30; Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kępnie z 11 maja 1989 r. podające do wiadomości dane o kandydatach na posłów w okręgu wyborczym nr 31. Poniżej notatka pt. "Czas polskiej demokracji" z Deklaracji Wyborczej PZPR.
"Ziemia Kaliska", nr 22, 1989
Strona tytułowa "Ziemi Kaliskiej" z nadtytułem "Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek" i podtytułem "tygodnik społeczno-informacyjny województwa kaliskiego".
"Ziemia Kaliska", nr 44, 1989
Apel Komitetu Organizacyjnego "Okrągłego Stołu" województwa kaliskiego odnośnie przekazania majątku, w tym nieruchomości, instytucjom pożytku publicznego. Poniżej komentarz zastępcy redaktora naczelnego Bohdana Adamczaka.
"Ziemia Kaliska", nr 2, 1990
Artykuł Andrzeja Kamińskiego na temat trudnej sytuacji finansowej kaliskiej delegatury "Domu Książki".
"Ziemia Kaliska", nr 4, 1990
Strona tytułowa "Ziemi Kaliskiej" z 14 maja 1993 r. poświęcona w dużej mierze wizycie delegacji kaliskiej w Watykanie. Było to pierwsze wydanie barwne gazety.
"Ziemia Kaliska", nr 38, 1993
Fotoreportaż obrazujący wizytę Pierwszej Damy RP Danuty Wałęsy w Kaliszu w 1993 r. z okazji inauguracji działalności Wielkopolskiego Banku Rolniczego.
"Ziemia Kaliska", nr 56, 1993
Wydanie specjalne "Ziemi Kaliskiej" poświęcone wizycie Jana Pawła II w Kaliszu 4 czerwca 1997 r.
"Ziemia Kaliska", nr 44, 1997

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 1998 r., zredagowane przez Mariusza Kurzajczyka.
"Ziemia Kaliska", nr 104/105, 1998
Pierwsze wydanie "Ziemi Kaliskiej" z 1999 r., po likwidacji województwa kaliskiego. Na stronie tytułowej znalazło się miejsce na dopisek "wydanie wojewódzkie".
"Ziemia Kaliska", nr 1, 1999
Artykuł Darii Kubiak na temat problemów byłych pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, przeniesionych na mocy reformy administracji publicznej do pracy w innych urzędach.
"Ziemia Kaliska", nr 4, 1999
Rozmowa z Grażyną Schlender, autorką książki pt. "Solidarność Wielkopolski południowej w latach 1980-2000".
"Ziemia Kaliska", nr 87, 2001

Wzmianka i artykuł o historii zegara na wieży ratuszowej w Kaliszu, który został zmontowany przez Rafała Stiltera. Autor opisuje też sagę rodu Stilterów - kaliskich zegarmistrzów.
"Ziemia Kaliska", nr 98, 2001
Odświeżona strona tytułowa "Ziemi Kaliskiej" z 29 sierpnia 2003 r. Nad tytułem zamieszczono logo "Gazety Poznańskiej".
"Ziemia Kaliska", nr 201, 2003
"Leksykon Kaliski" Władysława Kościelniaka ukazywał się w częściach na łamach "Ziemi Kaliskiej".
"Ziemia Kaliska", nr 201, 2003
Notatka Andrzeja Kurzyńskiego dotycząca koncepcji zagospodarowania "Złotego Rogu" w Kaliszu.
"Ziemia Kaliska", nr 44, 2005
Artykuł opisujący przekazanie dokumentów Komisji Zakładowych pierwszej "Solidarności" do zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu przez Andrzeja Grzegorka i Jana Maja. Akta przez wiele lat leżały ukryte w drewnianej skrzyni.
"Ziemia Kaliska", nr 204, 2006
Relacja z wernisażu wystawy pt. "Z dziejów rzemiosła kaliskiego", zorganizowanego w Archiwum Państwowym w Kaliszu w 2007 r.
"Ziemia Kaliska", nr 23, 2007
Artykuł Bożeny Szal-Truszkowskiej dotyczący wystawy "Dokumenty mówią", zorganizowanej w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu w 2009 r.
"Ziemia Kaliska", nr 16, 2009
Relacja z jubileuszu 60. lat istnienia Archiwum Państwowego w Kaliszu w 2011 r.
"Ziemia Kaliska", nr 49, 2011
Gazeta z czasem wprowadziła stałe rubryki m. in. "Warto wiedzieć", "Wędrówki ze szkicownikiem", "Porady mecenasa", w których zamieszczano artykuły dotyczące wydarzeń kulturalnych, historii, czy obowiązującego prawa.
"Ziemia Kaliska", nr 45, 2011
Z okazji projektu "Kalisz-Feniks 2014" Archiwum Państwowe w Kaliszu zorganizowało niezmiernie ciekawą wystawę plenerową na Złotym Roku, obrazującą zburzenie miasta przez wojska pruskie i jego odbudowę.
"Ziemia Kaliska", nr 28, 2014
Artykuł Marka Weissa dotyczący wyprawy naukowej "Kamerun 2014", upamiętniającej podróż Stefana Szolca-Rogozińskiego do Kamerunu.
"Ziemia Kaliska", nr 49, 2015
Relacja z otwarcia wystawy i promocji wydawnictwa pt. "Fabryki Kalisza i okolic" z udziałem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych" dr. Wojciecha Woźniaka w 2016 r.
"Ziemia Kaliska", nr 41, 2016
Artykuł promujący jedną z najpopularniejszych wystaw on-line Archiwum Państwowego w Kaliszu pt. "Skargi i donosy w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu".
"Ziemia Kaliska", nr 13, 2017
Strona tytułowa tygodnika, po 60 latach.
"Ziemia Kaliska", nr 18, 2017