Ad fontes! 2016 - Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii szkół podstawowych:

Anna Wróblewska ze Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, dyrektor szkoły: s. Alma Alicja Pachuta.

Na temat dziedzictwa Fibigerów sporządzono plakat na czarnym tle, przewiązany wstążką. Na nim wklejono tekst w formie wydruku komputerowego. Przedstawiono sylwetki właścicieli fabryki. Temat zamyka się na 2015 r., kiedy to budynek fabryki został kupiony przez prywatnego inwestora. Bibliografia opiera się na książce Elwiry Fibiger i źródłach internetowych. Uczennica wykonała także album z historią Rozmarku i współczesnymi zdjęciami placu własnego autorstwa. Bibliografia zawiera m. in. książkę Sławomira Przygodzkiego, Jerzego A. Splitta, artykuły z "Kalisii Nowej". Treść pracy została powielona w wersji elektronicznej, którą dostarczono na płycie CD. Oprócz tego złożono piękny, duży album z autoportretem mistrza Władysława Kościelniaka. Zawarto biogram, opis działalności artystycznej i mnóstwo wydruków prac, przełożonych kartami pergaminu. Autorka na końcu zamieściła swoje wspomnienia z 2012 r., kiedy to osobiście miała przyjemność poznać Władysława Kościelniaka. Praca niezmiernie estetyczna, wykonana z gustem. Widać ogromny wkład pracy.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii gimnazjów:

Zuzanna Kranc, Wiktoria Szulc, Jan Jopek z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu, opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor szkoły: dr Małgorzata Górska.

Pracę stanowi ogromna makieta zabudowy Rozmarku z lat 1852-1940 - jest na niej tzw. Wielka Synagoga. Do budowy wykorzystano styropian, farby i kamienie. Domy mają numerację, a niektóre budynki datę powstania. W ramach opracowania stanu wojennego przeprowadzono wywiad z Janem Mosińskim w formie wydruku komputerowego. Pytania dotyczyły m. in. Radia "Wolna Europa", internowania przywódców "Solidarności", sposobów stawiania oporu. Pytania są trafne, dobrze sformułowane, dotyczą spraw istotnych dla tematu. Dziedzictwo Fibigerów to prezentacja multimedialna, wykonana poprawnie pod względem merytorycznym, jak i układu. Uczniowie połączyli ze sobą różne formy wykonania, ich praca jest pomysłowa.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Aleksandra Grzelak, Natalia Jakubek i Natalia Zawołowicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.

Na temat Rozmarku oddano opracowanie pisemne - jest to wydruk komputerowy ze zdjęciami dawnego i aktualnego placu. Do tego sporządzono piękną makietę, która przedstawia plac w obecnej formie. Odwzorowano m. in. charakterystyczny mur z kawałkami cegieł. Stan wojenny reprezentuje album oprawiony w dwie deski. Relacja jest pisana w pierwszej osobie - ma charakter pamiętnika. Opisano wybrane dni, zawarto archiwalne zdjęcia. Praca jest rzetelna, zawiera bibliografię. W oparciu o wywiad z Kaliskiego Archiwum Filmowego autorki spisały pamiętnik Władysława Kościelniaka pismem odręcznym. Wklejono pamiątkowe grafiki z poszczególnych wystaw. Nawiązano także do twórczości brata Mieczysława. Praca jest ładna, dokładna, wykonana pieczołowicie.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!