Ad fontes! 2016

Archiwum Państwowe w Kaliszu serdecznie zaprasza do zapoznania się z wystawą prac nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego". W tym roku obowiązywały następujące zagadnienia:

  • Stan wojenny w Kaliszu;
  • Władysław Kościelniak i jego działalność artystyczna;
  • Kaliski Rozmarek;
  • Archiwum Państwowe w Kaliszu widziane oczami dzieci i młodzieży;
  • Dziedzictwo rodziny Fibigerów.

Na konkurs wpłynęło w sumie 27 prac, w tym 7 ze szkół podstawowych; 9 z gimnazjów i 11 ze szkół ponadgimnazjalnych. W bieżącej edycji udział wzięło 62 uczestników - 10 ze szkół podstawowych, 20 z gimnazjów i 32 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Spośród wszystkich zagadnień największą popularnością cieszyły się tematy Kaliski Rozmarek i Dziedzictwo rodziny Fibigerów. Zostały opracowane 21 razy. Co ciekawe, najmniej było prac na temat Archiwum Państwowego w Kaliszu - 8. Przeważają prace o charakterze tradycyjnym - opracowania pisemne. Pojawiają się makiety przedstawiające Rozmarek dawniej i dziś. Nie brakuje także filmów nakręconych według scenariusza opracowanego przez dzieci.

Jury wręczyło Nagrodę Prezydenta miasta Kalisza w kategorii szkół podstawowych jednej osobie, w kategorii gimnazjów trzem osobom i w kategorii szkół ponadgimnazjalnych trzem osobom. Nagroda Starosty Kaliskiego została przyznana w kategorii szkół podstawowych dwóm osobom, w kategorii gimnazjów trzem osobom i w kategorii szkół ponadgimnazjalnych trzem osobom. Oprócz tego przyznano nagrody główne: w kategorii szkół podstawowych czterem osobom, w kategorii gimnazjów czterem osobom, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych taka nagrodę otrzyma dwanaście osób. Przewidziano również wyróżnienia - w kategorii szkół podstawowych dla jednej osoby, w kategorii gimnazjów dla dwóch osób, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych dla trzech osób.

Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z okolicznościową prelekcją gościa specjalnego odbyło się w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza 14 czerwca 2016 r.