Ad fontes! 2016 - Nagrody Starosty Kaliskiego

Nagroda Starosty Kaliskiego w kategorii szkół podstawowych:

Antonina Bryja i Kornelia Bryja ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu, opiekun: Małgorzata Ostój i Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Beata Prus.

Dziewczynki nagrały film dostarczony na pendrivie. Grają w nim razem z mamą i babcią. Szukają w nim śladów działalności APK. W bibliotece przeglądają artykuły pracowników archiwum dostępne m. in. w "Roczniku Kaliskim". Następnie udają się do pracowni naukowej, gdzie zapoznają się z najciekawszymi aktami w zasobie. Zwiedzają także magazyny i wykonują pamiątkowe fotografie. Dodatkiem są własnoręcznie wykonane malunki farbami portretami kaliskich archiwistów. W dalszej części filmu dziewczynki znajdują się na Rozmarku i przedstawiają to miejsce jako symbol tolerancji. Wspominają dzielnicę żydowską. Odwiedzają Muzeum Osiakowskich, gdzie słuchają prelekcji na temat Żydów kaliskich. Autorki wysłuchały też prelekcji przewodnika PTTK Barbary Galuby - prywatnie babci - na temat działalności Władysława Kościelniaka. Omówiono m. in. cykl "Wędrówki ze szkicownikiem". Dalej uczennice przechodzą pod kamienicę na ul. Górnośląskiej, gdzie mieściła się pracownia mistrza. Spacer kończy się na cmentarzu przy grobie Władysława Kościelniaka.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Starosty Kaliskiego w kategorii gimnazjów:

Agnieszka Stępień, Filip Stępień i Anna Guzdecka z Gimnazjum w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Małgorzata Błaszczyk.

Pracę stanowi piękny oprawiony i zbindowany album zawierający krótki biogram i zbiór prac mistrza Władysława Kościelniaka z różnych ościennych gmin. Bibliografia to w dużej mierze prace publikowane w "Ziemi Kaliskiej" i źródła internetowe. Wykonano też plakat o wędrówkach tropem prac mistrza. Na temat stanu wojennego przygotowano album jako komentarz do filmu - wskazówki dla reżysera. W roli głównej obsadzono m. in. o. Stefana Dzierżka, Bogusława Śliwę, Antoniego Pietkiewicza. Opisano ówczesną sytuację w Zarządzie Regionu, komendzie na ul. Jasnej, w "Runotexie" i u o. Jezuitów. Praca bardzo rzetelna, oparta m. in. na książkach dr Grażyny Schlender, dr. Jana Mosińskiego, o. Dzierżka. Dodatkowo wykonano plakat o stanie wojennym. Na temat Rozmarku przygotowano prezentację multimedialną. Składa się na nią historia Żydów kaliskich pisana wierszem. Praca zawiera mapy dzielnicy żydowskiej, osobną część stanowią dokumenty życia codziennego - akty metrykalne z zasobu APK, protokoły kontroli rzeźni rytualnej, karty meldunkowe itp. Praca wyjątkowo dojrzała i wszechstronna.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Starosty Kaliskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Marta Pietrzak, Weronika Glinkowska, Dominik Michalak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.

Pracę stanowi ogromna skrzynia w białym kolorze wykonana z palety. Na pionowej ścianie zamieszczono zalaminowane zdjęcia nawiązujące do wybranych tematów. Jest też logo APK. Wnętrze skrzyni podzielono na dwie części, w każdej z nich są płyty i opracowania pisemne. Pracę cechuje perfekcjonizm jeżeli chodzi o estetykę - zdjęcia są zalaminowane, karty papieru wiązane, wszystko w ochronnych kopertach i teczkach. Przygotowano wyczerpujące opracowanie na temat działalności APK, kaliskiego Rozmarku i stanu wojennego w Kaliszu. Praca zawiera wiele ciekawostek, niedostępnych w źródłach internetowych. Opisano m. in. dzień spędzony wśród kaliskich archiwistów.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!