Ad fontes! 2016 - Nagrody Główne

Nagroda Główna Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii szkół podstawowych:

Tymoteusz Kupczyński ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Ewa Zegler.

Autor w sposób artystyczny namalował magazyny archiwalne pełne kolorowych akt, z nich wyłaniają się barwy narodowe: biel i czerwień. Praca godna uwagi ze względu na symbolikę. Uczeń sporządził też plakat przedstawiający czołg na ulicach i oddziały ZOMO. Po drugiej stronie znajdują się tłumy ludzi z biało-czerwonymi flagami. Rysunek fachowo wykonany, bardzo estetyczny.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu w kategorii szkół podstawowych:

Filip Zimowski, Aleksandra Mrozińska, Julia Sotek ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Agnieszka Fiechowska, dyrektor szkoły Beata Zalewska.

Album na temat działalności APK opiera się w dużej mierze na wydrukach monografii archiwum z 2011 r. i artykułach prasowych na temat jubileuszu. Dodatkiem jest makieta przedstawiająca ludzi z plasteliny siedzących w pracowni naukowej przy komputerach. Prezentacja multimedialna na płycie CD rozpoczyna się historią przemysłu muzycznego w Kaliszu. Autorzy opisują także fabrykę "Apollo". Praca zawiera ciekawe anegdoty nawiązujące do willi Fibigerów, fragmenty książki Elwiry Fibiger. Całość jest okraszona zdjęciami, afiszami reklamowymi. Prezentacja pięknie przedstawia postawy patriotyczne Fibigerów. Na płycie CD zarejestrowano wywiad z Elżbietą Siarkiewicz. Bohaterka opowiada o stanie wojennym z punktu widzenia nauczyciela i pedagoga. Wspomina o obozie wakacyjnym dla dzieci, który odbył się dzięki pomocy dyrektora fabryki "Winiary". Wspomina nielegalną prasę, kolejki w sklepach i godzinę milicyjną. Autorzy dodatkowo skorzystali z wystawy "Stan wojenny w Kaliszu" i w pracy zamieścili jej zdjęcia.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii gimnazjów:

Julia Nowak z Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu, opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor szkoły: Beata Prus.

Temat dziedzictwa Fibigerów stanowi praca w postaci prezentacji multimedialnej. Przedstawia historię rodziny i samej fabryki. Autorka wymienia m. in. znane miejsca, w których pojawia się instrument wyprodukowany w zakładzie Fibigera. Wspomina o Technikum Budowy Fortepianów - miejscu, "gdzie uczą i czynią, że drzewo gra". Uczennica wspomina także o tym, że w pustych halach fabryki przez pewien czas była tzw. Galeria Bezdomna. Praca zawiera bardzo dużo zdjęć i rzetelną bibliografię m. in. w postaci książek i artykułów. Na temat działalności Władysława Kościelniaka sporządzono album z autoportretem mistrza na okładce. Tekst wydrukowano na szarych kartach. Autorka pracy była obecna w pracowni mistrza podczas promocji projektu Kaliskie Archiwum Filmowe - dokumentują to załączone zdjęcia. Sam tekst jest nietuzinkowy, nawiązuje m. in. do wypowiedzi Władysława Kościelniaka, pracy magisterskiej Macieja Guźniczaka i innych osób. Opracowanie jest okraszone pracami mistrza, także z prywatnej kolekcji Tadeusza Nowaka. Jako załącznik służy teka pt. "Zabytki Środy Śląskiej i okolicy w rysunkach Władysława Kościelniaka". Na temat Rozmarku wykonano album w którym z polotem opisano historię dzielnicy żydowskiej. Zdjęcia porównują przeszłość z teraźniejszością. Praca jest staranna, dojrzała i przemyślana.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu w kategorii gimnazjów:

Kamila Strzałka, Maria Jakubek, Julia Gaczyńska z Gimnazjum w Rajsku, opiekun: Małgorzata Burdelak, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk.

Złożono płytę CD z filmem na temat rodziny Fibigerów. Nakręcono obecny budynek fabryki, potem autorki prowadzą rozmowę oglądając album rodzinny Fibigerów. Opowiadają przy tym o czasach świetności zakładu i o Technikum Budowy Fortepianów. Film kończy się na cmentarzu, przy grobowcu rodziny Fibigerów. W nawiązaniu do historii Rozmarku wykonano podświetlaną makietę z logo "Kalisz-Feniks" wykonaną m. in. z kawałków cegły - imitacji gruzów miasta. Do tego sporządzono album pisany odręcznie. Wymieniono w nim najważniejsze obiekty mieszczące się niegdyś na Rozmarku. Praca czysta i przejrzysta. Stan wojenny reprezentuje praca w formie pamiętnika. Autorki zamieściły wywiad z Grażyną Gaczyńską, która w stanie wojennym pracowała jako dróżnik na stacji PKP Kalisz. Praca jest ładna i wymagała dużego zaangażowania.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Dominika Kurzajczyk, Weronika Rutkowska, Paulina Smółka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.

Praca w formie gazety "Kaliszanin". Pod względem wizualnym robi duże wrażenie - wykonano niemal profesjonalny skład i wydruk, jako reklamy zamieszczono elementy wystawy on-line APK pt. "Reklamowy Kalisz". Przy opracowaniu tematu archiwum przedstawiono historię placówki, perły w koronie, czyli najciekawsze i najcenniejsze archiwalia oraz działania popularyzatorskie. Dodatkiem jest płyta CD z innowacją pedagogiczną pt. Szkoła tolerancji - jest to m. in. wynik współpracy szkoły z APK (uczniowie odbyli lekcję archiwalną na temat mniejszości narodowych). Dalej opisano m. in. 99. urodziny mistrza Kościelniaka oraz zamieszczono wywiad z Panią Janiną Kościelniak. Scharakteryzowano także działalność artystyczną Pana Władysława. Przedstawiono burzliwe losy rodziny Fibigerów i ich fabryki. Pośród zdjęć znajdziemy także współczesne ukazujące puste hale. Dopełnieniem całości jest wywiad z Mariuszem Kurzajczykiem nawiązujący do wszystkich 3 zagadnień. Praca ma solidną bibliografię.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Kinga Jamroziak, Katarzyna Nowak, Wiktoria Kasprzak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.

Pracę stanowi walizka, w której poukładano rekwizyty dotyczące wybranych tematów. Oddano zeszyt zapisany odręcznym pismem - jest to pamiętnik dziennikarza, który robił zdjęcia do gazety i nagle w stanie wojennym stracił zlecenia. Opisuje rzeczywistość tamtych dni - kolejki w sklepach, pozwolenia na wyjazd, przepustki itp. Tekst urywa się na krótko przed jego aresztowaniem przez MO. Zastosowano ciekawą formę przekazu. Odnośnie działalności Władysława Kościelniaka wykonano album z krótką biografią. Autorki skupiły się jednak głównie na przedstawieniu artykułów dotyczących mistrza. Praca jest solidna, estetyczna. Uczennice wykonały album stylizowany na lata świetności fabryki Fibigerów. Sprawia wrażenie zalanego. Jest tu historia rodziny i samej fabryki. Są stare fotografie i bibliografia. Praca jako całość jest przemyślana, realizowana wedle nietuzinkowej wizji.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Klaudia Suchecka, Marta Lorenc, Paulina Kozłowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Jarosław Woźniak, dyrektor szkoły: Jadwiga Bartoszek.

Cała praca jest zamknięta w kartonie wyklejonym papierem z wydrukowaną mapą Kalisza. W nim znajduje się złoty album z 3 opracowaniami i uzasadnieniem ich wyboru. Dołączono także 2 płyty CD. Na temat stanu wojennego wydrukowano wywiad przeprowadzony z Mieczysławem Kopyckim z Fabryki Wyrobów Runowych "Runotex" - członkiem "S". Odnośnie działalności Władysława Kościelniaka wykonano prezentację w programie Prezi. Wymieniono dzieła oraz cytowane na ich temat wypowiedzi Władysława Kościelniaka. Prezentacja multimedialna dotyczące Rozmarku jest okraszona muzyką, Przedstawia dawny i dzisiejszy wygląd placu. Jest spis treści i bibliografia.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Klaudia Wolska, Sandra Popiołek, Beata Banasiak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.

Praca w formie oklejonego złotym papierem pudła. W nim znajdują się 3 opracowania. Wykonano mini makietę placu Rozmarek zamkniętą w metalowym pudełku. Makietę wyklejono kamykami i papierem. W środku pudełka znajduje się też mały album ze zdjęciami aktualnego Rozmarku. Całość opatrzono logo "Kalisz - Feniks". Tekst opiera się o archiwalia z zasobu APK. Dziedzictwo Fibigerów reprezentuje tradycyjny album opatrzony zdjęciami archiwaliów. Wiadomości są szczegółowe, ciekawe. Oprócz tego dołożono zbiór zdjęć z Technikum Budowy Fortepianów. Sporządzono rys historyczny APK. Swoją wizytę w archiwum udokumentowały zdjęciami i opisem. Zawarto wiele szczegółowych informacji m. in. na temat popularyzacji i konserwacji. Praca bardzo dobra merytorycznie, jest dojrzała, przemyślana.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!