Ad fontes! 2019 - Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kat. I otrzymali: Jacek Baś, Sandra Kokot, Magdalena Nieweś z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław

Uczniowie nagrali wywiad w ramach Kaliskiego Archiwum Filmowego z Panią Heleną Maczak m. in. na temat ucieczek ludności cywilnej z okupowanych terenów oraz zachowań lokalnych volksdeutschów. Świetnie odwzorowali filmy zamieszczone na stronie internetowej APK. Sporządzili także wizję archiwum za 25 lat. W specjalnie przygotowanym albumie opisano realia obecne oraz przyszłe w postaci pełnej digitalizacji i udostępniania on-line. Wizja jest wyważona i zachowawcza. Odnośnie Tadeusza Kulisiewicza sporządzili plakat "Szlembark" pięknie wyklejony kolorowym papierem. Praca jest wszechstronna, wykorzystująca wiele form przekazu.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kat. II otrzymali: Krzysztof Andrzejak i Kacper Bieniaszczyk ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, opiekun: Bernadetta Blek, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk

Uczniowie sporządzili pięknie oprawioną kronikę straconych w kaliskim więzieniu. Tekst częściowo wpisano odręcznie, a częściowo na tradycyjnej maszynie do pisania. Praca jest bogato zdobiona, zaopatrzona w solidną bibliografię. Na temat Kulisiewicza wydano jednodniówkę oprawioną w antyramę z biogramem artysty. Do tego dołączono prezentację multimedialną i fotorelację z wystawy prac Kulisiewicza zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Rajsku. Chłopcy oddali także prezentację multimedialną na temat archiwum rodzinnego jednego z nich. Praca prezentuje akty metrykalne i fotografie. Przeprowadzono także wywiad z pradziadkiem.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kat. III otrzymały: Wiktoria Pietrzykowska, Weronika Frydzińska i Wiktoria Augustyniak z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Anna Torz, dyrektor szkoły: Izabela Kotkowska

Sporządzono makietę, na której symboliczny kat pozbawia życia Wojciecha Jabłkowskiego i Ziemowita Glabiszewskiego. Odnośnie Kulisiewicza zaprojektowano jednodniówkę pt. "Kaliski rozgłos". W ramach archiwum rodzinnego opracowano losy powstańca warszawskiego Kazimierza Szczepaniaka. Przedstawiono jego wspomnienia i przyznane odznaczenia. Dodatkowo zarejestrowano wywiad radiowy. Praca jest solidna, zawiera wiele różnorodnych form przekazu.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Wywiad radiowy - posłuchaj (plik MP3)